Archív značiek: narodeniny

Ondrej BUDAJ oslavuje 90-te narodeniny!

Zdroj: Redakcia mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo

Publikácie:

VŠETKO NAJLEPŠIE K VAŠIM KRÁSNYM NARODENINÁM!

Pán Ondrej Budaj pochádza z Mýta pod Ďumbierom, kde sa narodil 18.6.1925. Pôvodne mal byť lesníkom avšak osud rozhodol, že ho v roku 1949 Štátne majetky vyslali ako 24-ročného študovať na juh Čiech na Strednú technickú rybársku školu do Vodňan, kde v roku 1951 maturoval z rybárstva. Táto skutočnosť rozhodla o jeho ďalšom osude. Po návrate domov, v roku 1951, nastúpil na funkciu riadenia rybárstva pri Štátnych majetkoch pre kraj Žilinský, Prešovský a Košický so sídlom v Turčianskych Tepliciach.Na septembrovom mimoriadnom Valnom zhromaždení zväzu, v roku 1953, ho zvolili za tajomníka zväzu. V tom čase začal platiť starý zákon č. 62/52 Zb. o rybárstve. Vytvoril historicky prvé naše revírovanie rybárskych revírov, stanovil ich hranice a pridelil ich jednotlivým zložkám SRZ.

Pod jeho vedením sa vybudovali mnohé rybochovné zariadenia na Slovensku. Za spomenutie určite patrí Biely Potok, Príbovce, Uzovská Panica, Malé Zálužie, rybníky v Číčove, pripravil výstavbu Košaroviec a iné. Pričinil sa o vznik zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve a vyhlášky č. 103/63 Zb.čím sa rozšíril stávajúci zákon aj o hospodársky chov rýb a umožnilo sa tak chovať ryby Štátnemu rybárstvu.

Medzi zaujímavosti zo života pán Budaja patrí, že sa narodil rok pred oficiálnym vznikom nášho Slovenského rybárskeho zväzu. Sám o sebe hovorí, že mal v živote veľké šťastie, keď sa mu jeho práca mohla stať jeho koníčkom. Pre absolventov rybárskej školy stojí za to spomenúť, že sochu rybára, vo vestibule školy, doviezol do Vodňan z Prahy práve pán Budaj. Medzi jeho spolužiakov patril aj Ondrej Mikula a Jozef Drevko či Mikuláš Repiský. Prevzal pod zväz v päťdesiatych rokoch VN Orava a začal ju prvýkrát zarybňovať násadou kapra z východného Slovenska.

Dodnes pán Budaj rád spomína na roky, ktoré venoval rozvoju slovenského rybárstva. Poznajú ho a radi na neho spomínajú rybári nielen u nás, ale aj v zahraničí. Vždy hájil záujmy SRZ a poukazoval na jednotu nášho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva na Slovensku.

V mene všetkých rybárov Vám, prajeme pán Budaj, pevné zdravie a aby ste ešte mnohým z nás mohli vyrozprávať históriu rybárstva na Slovensku. Petrov ZDAR a VŠETKO NAJLEPŠIE K VAŠIM KRÁSNYM NARODENINÁM!