Archív značiek: neres rýb

Prieskum Zemplínskej šíravy

Pred samotným neresom pleskáča vysokého bol na tejto vodnej nádrží dňa 13. apríla zrealizovaný ichtyologický prieskum elektrickým agregátom v pobrežných partiách nádrže od Paľkova po kostol v Klokočove, ktorého účelom bolo zistiť podiel dravých a nedravých rýb a prípadne pre rybničné stredisko v Košarovciach odloviť generačného pleskáča vysokého, ktorý by bol vytretý priamo na revíri.
Chladnejšie počasie, najmä nižšie nočné teploty zapríčinili, že v zátokách nádrže bolo o dosť menej pleskáčov ako deň predtým podľa pozorovaní hospodára nádrže Milana Tegiho a hospodára MsO SRZ Michalovce Rastislava Kačmarského, ktorí boli prítomní pri prieskume.
Ulovilo sa celkom šesť druhov rýb, napríklad 8 ks pleskáča vysokého, ale z toho iba jedná samica, niekoľko kusov dvojročného kapra, vyplašilo sa niekoľko generačných kaprov z ktorých jeden vážil odhadom 8 kg a odolal vábeniu elektrického pólu. Najčastejšie loveným druhom bola belička európska a plotica červenooká. Okrem jedného uloveného sumca a troch ďalších, ktorí stihli ujsť sa neulovil ani jeden exemplár jednoročnej a staršej násady zubáča veľkoústeho ani šťuky severnej, zato sa ulovil nádherný karas striebristý (na snímke). V plytkej vode sme vyplašili aj niekoľkých veľkých amurov bielych.
Keďže nádrž je známa značným výskytom malého zubáča v pobrežnom pásme bola veľkým prekvapením jeho absencia, preto sa ichtyologický prieskum zopakuje v máji, alebo júni a jeho akčný rádius za rozšíri na ďalšie úseky.

Autor článku: Ing. Stanislav Géci, ichtyológ pre východoslovenskú oblasť