Výskyt značky: odbor tečúcich vôd

Odbor tečúcich vôd – o nás

Odbor tečúcich vôd – o nás

Odbor má na starosti ochranu a lov rýb v zmysle základnej definície rybárskeho práva. Na úseku ochrany zabezpečuje činnosť rybárskych hospodárov a rybárskej stráže v štruktúre SRZ. Organizuje pravidelné školenia pre nových záujemcov, organizuje aktívy rybárskych hospodárov ZO SRZ. Pripravuje podklady ku koncepčným materiálom pre ministerstvá, vyhodnocuje štvorročnú činnosť pre správu na Snem SRZ, zostavuje materiály za

Top