Archív značiek: odlov

Odlov vzoriek rýb na Zemplínskej šírave

Elektrickým agregátom, ale aj lovom na udicu boli pre Štátnu veterinársku a potravinovú správu v Michalovciach odlovené v druhej polovici mesiaca apríl vzorky rýb z prívodného a odpadového kanála vodnej nádrže Zemplínska šírava.

Mali sa odloviť  po tri vzorky  rýb trojročných a starších rýb, najmä dravcov o minimálnej hmotnosti vzorky 1500 gramov z každej lokality.  Odlov rýb z prívodného kanála potvrdil neres niektorých kaprovitých druhov napríklad podustiev severných. Zistili sa okrem nich jalce hlavaté, mreny severné, zubáče veľkoúste, beličky, lopatky dúhové, ostrieže, hrúzy, nosále sťahovavé, plotice ale nakoniec sa pre veterinárov odobral boleň dravý, šťuka severná a sedem kusov pleskáča vysokého.

Na odpadovom kanáli z nádrže  sa lovili prevažne zubáče a iba 2 kusy boleňa dravého a to odlovom na udicu.  Aj vzorky týchto dvoch druhov rýb boli zabalené a s informáciou o druhu, veku a hmotnosti rýb boli doručené na veterinárnu správu. Zostáva odloviť ešte jedna vzorka, lebo šťuku, alebo sumca sa nepodarilo odloviť.

Akciu zabezpečovala Rada SRZ Žilina v spolupráci s MsO SRZ Michalovce, ktorá odpadový kanál obhospodaruje.

4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava – odlov rýb na analýzy PCB

(22.09.2015) Odlov rýb na určenie obsahu PCB látok v svalovine rýb ukončený

Na základe požiadavky ministerstva pôdohospodárstva, rybári v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach aj v tomto roku v letných mesiacoch postupne odlovovali vzorky rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava za účelom zistenia obsahu PCB látok v svalovine rýb.

V priebehu letných mesiacov sa postupne podarilo odloviť 17 rôznych druhov rýb o hmotnosti nad 1,5 kg z ktorých prevažnú časť tvorili dravé druhy rýb. Jedenásť vzoriek už bolo vyšetrených a zbytok bude podrobený vyšetreniu na sledované polychlorované bifenyly v košickom veterinárnom ústave.

Nápomocní pri odlove boli najmä rybári z Michaloviec, Ing. Slavomír Kelemen, Milan Koščák, MsO SRZ Michalovce a jej hospodár Rastislav Kačmarský a hospodár na nádrži Milan Tegi.

Nakoľko ešte chýbalo vyšetriť šesť vzoriek, informáciu o dielčich výsledkoch zatiaľ nezverejníme. Bude potrebné počkať na oficiálne vyhodnotenie buď zo Štátnej veterinárnej správy v Bratislave, alebo z príslušného ministerstva.


 

(06.07.2015) Odlov rýb na analýzy PCB zo Zemplínskej šíravy

Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sekcia potravinárstva a obchodu odbor  bezpečnosti potravín a výživy  aj v tomto roku požiadalo  SRZ Rada Žilina o spoluprácu a súčinnosť  s pracovníkmi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce pri realizácii úradného odberu vzoriek rýb na analýzy PCB zo Zemplínskej šíravy.

Pre úradnú kontrolu PCB vydala  ŠVPS SR usmernenie na odber 17 vzoriek prednostne dravých druhov rýb starších ako 3 roky, pričom jedna vzorka musí obsahovať iba jeden druh ryby.  Hmotnosť nepitvanej vzorky ryby  musí byť  1 500 g. Ak sa jedna o menšie ryby  ich celková hmotnosť musí dosiahnuť aspoň 2 500 g.

Zatiaľ  sa odlovili štyri vzorky rýb  pozostávajúce  z troch druhov a to  pleskáča vysokého, sumca veľkého a zubáča veľkoústeho. Vzorky boli odobraté z rôznych lokalít vodnej nádrže Zemplínska šírava a v ich odberoch sa bude pokračovať v mesiacoch júl až august.