Výskyt značky: oznamy

Metodický pokyn – XIII. Mimoriadny snem SRZ

Metodický pokyn – XIII. Mimoriadny snem SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, na Sekretariát Rady SRZ bola dňa 1. augusta 2019 doručená písomná žiadosť 24 členov Rady SRZ o zvolanie Mimoriadneho snemu SRZ s nasledujúcim programom: Odvolanie tajomníka SRZ Novela Stanov SRZ Voľby tajomníka SRZ   Podľa  § 20 ods. 2 Stanov SRZ Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady SRZ alebo jednej

Odporúčanie pre ZO Slovenského rybárskeho zväzu

Na základe rokovaní so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky informujeme ZO SRZ o novom ochorení Carp edema virus, koi sleepy disease (CEV/KSD), ktorá má negatívny dopad predovšetkým kaprovitých rýb. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva nasledovné odporúčania.  

Michalovský rybári v sobotu 27.7.2019 oslavovali 80 výročie vzniku organizácie.

25.júl 1939 Je dňom kedy bola zatiaľ prvá a zároveň najstaršia písomná zmienka  v denníku Slovenska sloboda , kde sa spomína schôdza spolku pod názvom – Ochranný rybársky spolok Michalovce. Tohto dátumu sa pridržala aj Mestská organizácia Michalovce ako dňa založenia. Od tohto dátumu a s pomocou starých členov sme mohli pred piatimi rokmi oslavovať 75 výročie.

Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Vážení rybári a členovia SRZ, Krajská prokuratúra Žilina vydala dňa 7. septembra 2018 pokyn č. 1/1 Spr 135/18/5500-1 (príloha č. 1) účinný od 1. októbra 2018, ktorým nariadila postup orgánov činných v trestnom konaní pri neoprávnenej jazde motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou alebo skútrom na území s II. a vyšším stupňom ochrany alebo na lesných pozemkoch v žilinskom

2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce – Oznam o dočasnom zvýšení hladiny

Vážení rybári a členovia SRZ, oznamujeme Vám, že na rybárskom revíri 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce  od 1.7.2019 dôjde k zvýšeniu úrovne hladiny vody na vodnej stavbe Hať Veľké Kozmálovce na kótu 173,00 m n. m., t. j. zvýšenie o 1,0 m oproti súčasnej hladine. Zároveň Vám oznamujeme, že na základe požiadavky zhotoviteľa aktuálne realizovaného rybovodu (spoločnosti Váhostav,

Výcvik na VN Kučišdorf a obmedzenie lovu rýb

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 24. júna 2019 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. sa na vodnej nádrži Kučišdorf ( číslo rybárskeho revíru 1-1340-1-1, lovný kaprový revír, zväzový) uskutoční zdokonaľovací výcvik leteckých hasičských záchranárov. Na zdokonaľovacom výcviku sa bude využívať vodná nádrž Kučišdorf a priľahlé prístupné pozemky Kučišdorfskej doliny.

Nepriaznivá situácia na VN Domaša

Važení rybári,  V súvislosti s nepriaznivou situáciou na VN Domaša bol z nádrže do vodného toku Ondava vypúšťaný minimálny odtok 2,9 m3/s v termíne do 13.júna 2019 do 6:00 hod. Od 6:00 hod., dňa 13.júna 2019 do 31.augusta 2019 bude minimálny odtok na úrovni 4,2 m3/s. Priebežne bude sledovaná kvalita vody vo vodnom toku Ondava pod Domašou a to 1x

Top