Archív značiek: oznamy

Polícia začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal v kauze predaja rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici trestné stíhanie v prípade obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Turbulencie v Slovenskom rybárskom zväze (SRZ) sa začali po tom, ako tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš mali podpísať nevýhodnú, a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenenú, kúpno-predajnú zmluvu o predaji rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za 3,4 milióna eur spoločnosti MV Solutions. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však stále nemá, a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude, peniaze za predaj.

Slovenský rybársky zväz napadol nevýhodnú zmluvu o predaji rybárskeho hospodárstva a podnikol právne kroky, aby bola vyhlásená za neplatnú. O ďalšom smerovaní SRZ bude rozhodovať mimoriadny snem SRZ, ktorý bude 23. novembra v Žiline. Program mimoriadneho snemu bude trojbodový – odvolanie tajomníka SRZ (momentálne má disciplinárnou komisiou pozastavený výkon funkcie), zmena stanov a voľba nového tajomníka.

Zdroj: TASR 7. 10. 2019

Oznam o odobratí rybárskeho revíru č. 2-0540-1-1 Dunaj č. 3- Materiálová jama B

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva vedené pod sp. zn. 24293/2019-4.1.1 zo dňa 13. mája 2019 ministerstvo odoberá podľa § 39 ods. 1 písm. c) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov Slovenskému rybárskemu zväzu- Rada Žilina výkon rybárskeho práva v rybárskom revíre č. 2-0540-1-1 Dunaj č. 3- Materiálová jama B s charakterom „kaprový“ a účelom „lovný“, vyraďuje podľa § 34 ods. 1 zákona rybársky revír Dunaj č. 3- Materiálová jama B s prideleným číslom č. 2-0540-1-1 z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia SR a prideľuje podľa § 34 ods. 1 zákona SPR Šulianske jazero s.r.o., Rohovce ostatnú vodnú plochu- Dunaj č. 3- Materiálová jama B (75 ha), k.ú. Rohovce, Bodíky a Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda na účely podnikania v osobitnom režime.

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. augusta 2019.“


Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie

Upovedomenie

Uzavretý Madunický kanál z dôvodu konania Medzinárodných majstrovstiev SR

SRZ MsO Hlohovec oznamuje, že v dňoch 4. októbra 2019 od 08.00 hod až 6.októbra 2019 do 18.00 hod bude vyznačený úsek revíru Váh č.4 – Madunický kanál

UZAVRETÝ

z dôvodu konania Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky družstiev/jednotlivcov v LRU-feeder.

Ďakujeme Vám za pochopenie a srdečne pozývame k návšteve tohto športového podujatia.
Petrov zdar.

Ponuka odkŕmeného úhorieho monté

Slovenský rybársky zväz Rada Žilina ponúka násadu odkŕmeného úhorieho monté za zvýhodnenú cenu 0,55€/ks úhora.  Cena je pre OZ SRZ konečná vrátane DPH dopravy.

Rybky majú  v priemere 4-5 g celkovej hmotnosti a sú dlhé okolo 15cm. Cena takejto rybky sa bežne pohybuje na úrovni  0,77 €/ks. V prípade Vášho záujmu kontaktujte prosím do piatku 13. 9. 2019 oddelenie výroby na mail objednavka.nasad@ssrzrada.sk   prípadne telefonicky p. Marka na čísle 0918/711 555.

XI. ročník pretekov na Zemplínskej Šírave

Vážení členovia SRZ.

V dňoch 14. 9. až 21. 9. 2019 sa na Zemplínskej Šírave uskutoční XI. ročník pretekov družstiev v love kaprov a je to už 3. ročník, kde sa najlepšie družstvo zo Slovenska stane Majstrom SR. Na súťaži sa zúčastní 51 družstiev. Sektory sa nachádzajú na brehoch celej VN Zemplínska Šírava. Družstvá lovia vo veľkých vzdialenostiach, preto si dovoľujeme upozorniť rybársku verejnosť, že počas vyššie uvedených dní je zakázané lovenie rýb na vodnej ploche z člna a zákaz lovu s vábničkou.

Lov rýb pre členov SRZ je možný z brehu v úsekoch Medvedia hora, Vojenská zotavovňa, Rybárik, Mólo Hôrka, Vpustný kanál po oboch stranách, Mlyn. Ako organizátori pretekov, ktoré organizujeme spolu so SRZ – Rada, Žilina podľa § 20 ods. 3 zákona č. 216/2018 Z.z.: „Užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať.“

Preteky LRU Feeder, VN Sĺňava

Oznamujeme rybárom, že v termíne 30.08.-1.9.2019 SRZ MsO Piešťany v spolupráci s Radou SRZ a SZŠR spoluorganizuje preteky 1. ligy v disciplíne LRU-FEEDER na vodnej nádrži Sĺňava v úseku od Ratnovskej lodenice po teleso priehrady VN Sĺňava s nasledujúcim harmonogramom:

  • 08.2019 – tréning
  • 08.2019 – 1. kolo
  • 09.2019 – 2. kolo

 Z tohto dôvodu bude rybolov a bivakovanie pre verejnosť mimo pretekárov v uvedenom úseku zakázané v termíne 29.08.2019 – 01.09.2019 podľa §20 Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

Kvôli plánovanej rekonštrukcii Krajinského mosta v Piešťanoch a s tým súvisiacim plánovaným znížením hladiny VN upozorňujeme, že pre tieto preteky je pripravená náhradná trať na Biskupickom kanáli v Piešťanoch, nakoľko nám aktuálne realizátor stavby (TTSK) a povodie Váhu nevedia povedať presný termín začiatku rekonštrukcie a termín spustenia hladiny VN. Situáciu pravidelne monitorujeme a o novinkách budeme bezodkladne informovať.

Širokú rybársku verejnosť pozývame ako divákov na tento historický preteky – ešte nikdy sa preteky ligy LRU-F nekonali na takej veľkej vodnej ploche – 500ha a zároveň ďakujeme za pochopenie v otázke obmedzenia rybolovu a bivakovania, Veríme, že tak prispejete k zdarnému a bezproblémovému priebehu pretekov.

Viac info / organizačné info:
Martin Rajčan, hospodár MsO Piešťany a VN Sĺňava – rajcan.martin@gmail.com

Mapka pretekárskej trate:
http://piestany.mosrz.sk/~mosrz/piestany/assets/Grafika2-LRU-F.pdf

Propozície pretekov nájdete na:
https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2019/08/Propoz%C3%ADcie-1.-liga-3.-kolo-LRU-Feeder-2019.pdf

Zákaz výkonu rybárskeho práva MsO SRZ Košice

MsO SRZ Košice na základe vydania zákazu vstupu verejnosti do časti poľovného revíru Lúky na celom území extravilánu katastrálneho územia obce Milhosť okres Košice-okolie.

Vydáva zákaz vstupu a výkonu rybárskeho práva na obdobie od 27. augusta 2019 – 12.00 hod. do odvolania na rybárske revíry:

  • 4-0630-1-1 Hornád č.1a
  • 4-2680-1-1 Štrkovisko Kechnec

Vypustenie VN Tekov – Zákaz lovu rýb

Keďže vypustenie VN Tekov je mimoriadny stav, platí všeobecný ZÁKAZ LOVU RÝB. od prvého dňa 25.8.2019 až do napustenia plného stavu 31.8.2019

Vážený rybársky zväz,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.8.2019 je plánované vypúšťanie zdrže MVE Tekov za účelom údržby a kontroly vodného diela. Toto vypúšťanie je dlhodobo plánované na obdobie nízkych prietokov z dôvodu vykonávaných servisných prác a je upresnené podľa aktuálnych stavov.