Výskyt značky: oznamy

Vypustenie VN Tekov – Zákaz lovu rýb

Vypustenie VN Tekov – Zákaz lovu rýb

Keďže vypustenie VN Tekov je mimoriadny stav, platí všeobecný ZÁKAZ LOVU RÝB. od prvého dňa 25.8.2019 až do napustenia plného stavu 31.8.2019 Vážený rybársky zväz, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.8.2019 je plánované vypúšťanie zdrže MVE Tekov za účelom údržby a kontroly vodného diela. Toto vypúšťanie je dlhodobo plánované na obdobie nízkych prietokov z

Zákaz lovu na revíre Váh č. 13

Zákaz lovu na revíre Váh č. 13, kaprový revír č. 3-4620-1-1 sa od 26.08.2019 rozširuje na celý revír. V súvislosti s vypustením VN Hričov a nedostatočnú dotáciu vody z VD Žilina je viac krát za deň extrémne nízka hladina vody. Zákaz bude trvať do skončenia opravy, predpokladaný termín je 06.11.2019.

Metodický pokyn – XIII. Mimoriadny snem SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, na Sekretariát Rady SRZ bola dňa 1. augusta 2019 doručená písomná žiadosť 24 členov Rady SRZ o zvolanie Mimoriadneho snemu SRZ s nasledujúcim programom: Odvolanie tajomníka SRZ Novela Stanov SRZ Voľby tajomníka SRZ   Podľa  § 20 ods. 2 Stanov SRZ Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady SRZ alebo jednej

Odporúčanie pre ZO Slovenského rybárskeho zväzu

Na základe rokovaní so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky informujeme ZO SRZ o novom ochorení Carp edema virus, koi sleepy disease (CEV/KSD), ktorá má negatívny dopad predovšetkým kaprovitých rýb. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva nasledovné odporúčania.  

Michalovský rybári v sobotu 27.7.2019 oslavovali 80 výročie vzniku organizácie.

25.júl 1939 Je dňom kedy bola zatiaľ prvá a zároveň najstaršia písomná zmienka  v denníku Slovenska sloboda , kde sa spomína schôdza spolku pod názvom – Ochranný rybársky spolok Michalovce. Tohto dátumu sa pridržala aj Mestská organizácia Michalovce ako dňa založenia. Od tohto dátumu a s pomocou starých členov sme mohli pred piatimi rokmi oslavovať 75 výročie.

Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Vážení rybári a členovia SRZ, Krajská prokuratúra Žilina vydala dňa 7. septembra 2018 pokyn č. 1/1 Spr 135/18/5500-1 (príloha č. 1) účinný od 1. októbra 2018, ktorým nariadila postup orgánov činných v trestnom konaní pri neoprávnenej jazde motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou alebo skútrom na území s II. a vyšším stupňom ochrany alebo na lesných pozemkoch v žilinskom

2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce – Oznam o dočasnom zvýšení hladiny

Vážení rybári a členovia SRZ, oznamujeme Vám, že na rybárskom revíri 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce  od 1.7.2019 dôjde k zvýšeniu úrovne hladiny vody na vodnej stavbe Hať Veľké Kozmálovce na kótu 173,00 m n. m., t. j. zvýšenie o 1,0 m oproti súčasnej hladine. Zároveň Vám oznamujeme, že na základe požiadavky zhotoviteľa aktuálne realizovaného rybovodu (spoločnosti Váhostav,

Top