Archív značiek: ponuka násad

Objednávka násadových rýb v roku 2018 pre ZO SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe zasiela tlačivá „Ponuka  na násadové ryby pre rok 2018“ (Elektronická objednávka 2018 , Poštová objednávka 2018 lososovité, reofilné  a nížinné + Rupín). Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2018 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia násad v rybochovných zariadeniach SRZ, nedostatkové kategórie zabezpečíme nákupom od externých dodávateľov. Ceny ponúkaných násad sú ceny konečné, tzn. že sú vrátane DPH a dopravy. Súčasťou objednávky je aj ponuka na úhorie monté a modifikované krmivo – Rupín špeciál.

Z dôvodu potreby objednania liečiva Rupín u externého dodávateľa Vás žiadame poslať informáciu ohľadom požadovaného množstva obratom najlepšie mailom objednavka.nasad@ssrzrada.sk alebo telefonicky 0918/711 555 (p. Marko).

Vyplnenú objednávku – tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline a v prípade elektronickej objednávky mailom na adresu objednavka.nasad@ssrzrada.sk  v termíne do 28. februára 2018. Následne bude s príslušnou ZO SRZ podpísaná dohoda o dodávke násadových rýb v roku 2018.

V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia predložených tlačív kontaktujte pracovníka odboru tečúcich vôd a výroby p. Bronislava Marka na tel. čísle 041/507 36 22 alebo 0918/711 555.