Archív značiek: poriadky

Dodatky k zväzovým rybárskym poriadkom SRZ pre rok 2018

Informujeme držiteľov zväzových povolení na rybolov o nasledovných zmenách vo zväzových rybárskych poriadkoch, ktoré sú vyznačené červenou farbou oproti pôvodnému zneniu:


Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

 2-0540-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama B   SRZ RADA

Vodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. – do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

 

3-1840-2-1 Kysuca č. 2a (H)       MO Kysucké Nové Mesto

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina – Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec – Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.

Lovná miera: lipeň 33 cm, pstruh potočný 35 cm, jalec hlavatý 30 cm.


Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

Dopĺňa sa revír:

 3-2730-6-1 Orava č. 3  (H)                              MO Trstená

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín.

Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHaP).

Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.


 V Žiline dňa 08. januára 2018

Tlačivá pre organizačné zložky SRZ

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre OZ SRZ, týkajúce sa konania členských schôdzí a mestských konferencií, funkcionárov a návrhu na udelenie vyznamenania.

tlaciva_idtlaciva_druhtlaciva_nazovTlačivá
42 Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
41 Tlačivá Záväzná objednávka cenín a tlačív pre rok 2024   Záväzná objednávka cenín a tlačív pre rok 2024
40 Tlačivá Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára   Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára
12 Tlačivá Návrh na udelenie vyznamenania   Návrh na udelenie vyznamenania
11 Tlačivá Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok .....   Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok .....
10 Tlačivá Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS), MK   Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS), MK
9 Tlačivá Správa o konaní členskej schôdze (ČS), MK   Správa o konaní členskej schôdze (ČS), MK