Archív značiek: práca s deťmi

Činnosť detského rybárskeho krúžku SRZ MO Kúty

Náš rybársky krúžok funguje pod záštitou Centra voľného času (CVČ Kamarád) a je určený pre deti základnej školy. Krúžok trvá počas školského roka. Počas sezóny sa snažíme tráviť čo najviac času pri vode a v zime prebieha teoretická časť v priestoroch CVČ. Organizujeme každoročne taktiež detské rybárske preteky, kde býva hojná účasť a to viac ako 50 detí. Každý pretekár dostane občerstvenie, darčekový balíček a pre najúspešnejších sú pripravené hodnotné vecné ceny. Náš krúžok sa venuje prevažne lovu na položenú. V tom nám pomáhajú aj krmivá od firmy RYPOMIX, za čo sme pánovi Nagyovi veľmi vďační. Samozrejme trénujeme aj plávanú a prívlač. V zimných mesiacoch skúšame aj lov mieňa. Deti sú šikovné, baví ich to a chcú sa učiť a zdokonaľovať sa vo všetkých rybolovných technikách.Partneri


Rybársky krúžok Rybárik z Terchovej

Rybársky krúžok Rybárik z Terchovej má 13 členov a vedie ho Mgr.art. Mária Vrábliková Janičíková. Stretávame sa raz týždenne v KD A. Hlinku, vďaka podpore našej obce Terchová. Učíme sa základné veci ohladom rybárčenia na velkých vodách či potokoch nášho krásneho Slovenska.

Cez veľké prázdniny chodíme pravidelne loviť na Liptovskú Maru či Oravskú priehradu.

Krúžok nerobí z nás len zodpovedných rybárov, ale i ľudí, ktorí milujú, rešpektujú a chránia si svoju prírodu.

Touto cestou sa chceme i POĎAKOVAŤ za sponzorský dar Vo forme krmiva človeku, ktorému sme neni lahostajní…Partneri


Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou (7-12/2019)

Najvýznamnejším podujatím uplynulého obdobia bolo znovuzrodenie medzinárodného kola dvoch celonárodných vedomostno-praktických súťaží pre deti v rybárskych krúžkoch: Zlatá udice – Zlatý bylskáč 2019. Po vyše 20 ročnej prestávke sa v dňoch od 23. do 25. augusta sa v areáli Strednej rybárskej školy Vodňany stretli 4 súťažné družstvá spolu 23 pretekárov. Dve slovenské družstvá boli zložené z družstiev, ktoré získali na Zlatom blyskáči v Spišskej Starej Vsi najlepšie umiestnenia. Slovenskú republiku reprezentovali deti, mládež, tréneri a vedúci z MsO SRZ Banská Bystrica, MO SRZ Stará Ľubovňa, MO SRZ Trstená a MO SRZ Kysucké Nové Mesto. Súťažili v disciplínach spoznávanie rýb, lov rýb udicou na plávanú a rybolovná technika. Pravidlá súťaže boli konsenzom pravidiel obidvoch súťaží a zároveň jedným z výsledkov prvého československého stretnutia vedúcich krúžkov v Žiline, ktoré sa konalo 18. až 20. januára tohto roka. Podrobná správa bola zverejnená v časopise Slovenský rybár, Mesačníku SRZ a na www.ssrzrada.sk.

Ťažiskom administratívnej časti uplynulého obdobia bolo množstvo rokovaní so sponzormi pre detské rybárske krúžky a vypracovanie zmlúv.

Sponzori práce s deťmi a mládežou:

 • Rypomix – materiál v hodnote 8 500€ (distribúcia registrovaným vedúcim),
 • Respect – finančná podpora 5 000€ (Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves),
 • Tornado – materiál v hodnote 5 000€ (celoslovenské stretnutia, Zlatý blyskáč 2019),
 • Úlovok – materiál v hodnote 5 000€ (celoslovenské stretnutia),
 • Flagmann – materiál v hodnote 1 980€ (Zlatý blyskáč 2019).

spolu: 25 480

Najvýznamnejšiu časť sponzorskej podpory sprostredkoval pán Radoslav Lichý – Banská Bystrica.

Ďalšie aktivity:

 • Dokončenie distribúcie krmív od firmy Rypomix.
 • Návrh úpravy cenín pre rok 2020, spolupráca pri príprave povolení a smernice o vydávaní povolení.
 • Úprava smernice Zlatý blyskáč.
 • Príprava nového zobrazenia pre vedúcich rybárskych krúžkov na www.ssrzrada.sk (metodické materiály, linky, správy a články).
 • Príprava termínového kalendára pre deti a mládež na www.ssrzrada.sk.
 • Spolupráca na finalizácii elektronickej učebnici a metodických odporúčaní (predpokladaný čas zverejnenia a tlače január 2020 – dostali sme ponuku od sponzora na bezplatnú tlač).
 • Sprostredkovanie výroby RT prútov pre vedúcich rybárskych krúžkov.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Zabezpečenie metodickej podpory začínajúcim vedúcim detských rybárskych krúžkov.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Spolupráca pri organizovaní snemu SRZ.

 

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežou

Rybársky krúžok MO SRZ Turzovka

Rybársky krúžok v CVC Turzovka pracuje s deťmi z takmer celej spádovej oblasti horných Kysúc. Aj napriek zlej dopravnej dostupnosti deti navštevujú krúžok pravidelne a za to chcem poďakovať ich rodičom ktorí sú ochotní svoje deti voziť na krúžok i zo vzdialenejších obcí nezriedka aj viac ako 25 km. O to je pre mňa väčšou radosťou tieto deti vyučovať o rybolove, technikách lovu a znalostiach o vyhláškach a zákonoch ale ich učiť i správnemu chovaniu sa pri vode a v prírode. V krúžku mám deti vo veku od 7 do 15 rokov. Hlavnou časťou výuky sú teoretické znalosti z oblasti rybárstva, jeho vývoja a histórie, zo znalostí zákona o rybárstve a jednotlivých vyhláškach, poznávanie rýb a ostatných vodných živočíchov. Samozrejmosťou je aj praktická výuka kde deti učím už od začiatku správnemu zapisovaniu si príchodov k revírom, a vyplňovaniu povolenia na rybolov, jednotlivé rybolovné techniky a zručnosti. V zimných mesiacoch sa venujeme viazaní jednotlivých montáží pri rôznych spôsoboch lovu od plavanej, lovu na ťažko, feeder, prívlač, muškarenie až po lov sumcov.Praktická výuka zahŕňa aj miešanie krmív, viazanie umelý mušiek a obsluha jednotlivých druhov prútov a rybárskeho vybavenia.V jarných mesiacoch sa s deťmi presúvame k rieke Kysuci a rybníkom našej organizácie aby mohli prakticky zhodnotiť svoje poznatky a zručnosti pri vode. Deti majú možnosť sa zúčastnit i na jednotlivých brigádach aby vedeli nielen ako ryby loviť, ale i vedeli ako sa obhospodarujú revíry, ako prebieha umelý výter či zarybňovanie. Vyvrcholením činnosti nášho krúžku  boli detské rybárske preteky poriadané našou organizáciou za podpory nášho najväčšieho sponzora firmy Rypomix ktorej chcem týmto pekne poďakovať  a teším sa na ďalšiu spoluprácu. S deťmi sme sa sa naďalej stretávali na našich revíroch i v období prázdnin. Ďakujem za podporu MO SRZ Turzovka, rodičom detí a Rade SRZ.

S pozdravom Petrov Zdar

Martin Boháčik Hospodár MO SRZ Turzovka a vedúci rybárskeho krúžku.Partneri


Rybárske krúžky v MsO SRZ Martin

Činnosť a rozmiestnenie rybárskych krúžkov v Mestskej organizácii kopíruje geografické rozmiestnenie jej obvodných organizácii.  Mestská organizácia Martin pozostáva z desiatich obvodných organizácii.  Rybársky krúžok v Martine  zastrešuje sedem z obvodných organizácii, ktoré tvoria mestské časti Martina a Vrútok a sú prepojené mestskou hromadnou dopravou. Samostatné rybárske krúžky sú zriadené v obvodných organizáciach Sučany, Turany a Príbovce, ktoré navštevujú deti z priľahlých obcí.

Praktická činnosť  jednotlivých rybárskych krúžkov nie je uniformná, ale výrazne sa mení v závislosti od priestorových možností jednotlivých obvodných organizácii, od časových možností vedúcich rybárskych krúžkov, od pochopenia a spolupráce s výborom obvodnej organizácie, od angažovanosti vedenia základných škôl, centier voľného času a pod.

Rybárske krúžky sú určené hlavne pre deti, ktorým túto záľubu, či šport,  nemôžu priblížiť sami rodičia pretože k tomu neinklinujú, pre deti, ktorých rodičia, či známi sú síce rybármi ale cítia, že ich deti potrebujú viac ako im môžu poskytnúť oni sami.  Rybársky krúžok by mal poskytnúť, samozrejme okrem základu, čo sú pravidlá férového rybolovu zakotvené v rybárskom zákone a vyhláške podané vo forme stráviteľnej detskou dušou, hlavne možnosť spoznať pestrosť života viazaného na vodu, možnosť vyskúšania rôznych metód rybolovu na rôznych typoch rybárskych revíroch, možnosť porovnať atmosféru tvrdých rybárskych pretekov s atmosférou spoločnej rekreačnej rybačky dobrých kamarátov, možnosť zamyslieť sa nad tým prečo v rieke súčasne existuje pstruh a vydra, možnosť postaviť umelé hniezdo pre výter zubáča, možnosť porovnať a pochopiť trpkú skúsenosť z neúspešnej rybačky s eufóriou prežitou pri zdolávaní kapitálnej ryby,  jednoducho dať možnosť deťom VYSKÚŠAŤ A POCHOPIŤ.

Dať možnosť skúsiť a pochopiť je pomerne náročná vec pre vedúceho rybárskeho krúžku. Na dobrej úrovni sa to dá len za pomoci a snahy Rady SRZ, vedenia mestských a obvodných organizácii, sponzorov a „majstrov rybárskeho umenia“, ktorí radi odovzdajú deťom svoje skúsenosti.  Na toto sa pripravujeme a dávame našim deťom všetko čo zatiaľ máme.

To čo sa deti naučili počas školského roka v rybárskych krúžkoch mohli prakticky vyskúšať okrem individuálnych vychádzok k vode aj  na spoločných akciách pripravených mestskou, či obvodnou organizáciou:

 • Preteky detí Ďanovský kapor 01. 05. 2019 ( plávaná, položená, rybník Ďanová)
 • Preteky detí rybolovnou technikou na feeder 04. 05. 2019 ( feeder, štrkovisko Bôr)
 • Otváracie preteky členov a detí  obvodných organizácii  11. 05. 2019 ( plávaná, položená, rôzne revíry)
 • Preteky detí pri príležitosti MDD do 15 rokov 01. 06. 2019 (plávaná, štrkovisko Explózia)
 • Sučiansky detský športový deň v love rýb udicou 31. 08. 2019 (plávaná, položená, štrkovisko Sučany)

Tí najlepší sa zúčastnili aj pretekov mimo mestskú organizáciu.

 • Robinson feeder cup 8. 5. 2019 (VN Čerenec Vrbové, organizátor Združenie priaznivcov športového rybolovu a DRK Jaroslava Helera)
 • Zlatý byskáč 2019 ( 19. – 23. 6. 2019 Spišská Stará Ves, organizátor SRZ Rada Žilina )

Záver súťaže Ďanovský Kapor 2019


Vyhodnotenie pretekov detí rybolovnou technikou na feeder


Otváracie preteky členov  obvodnej organizácie


Preteky detí pri príležitosti MDD do 15 rokov


Robinson feeder cup 2019


Zlatý blyskáč 2019


Partneri


Rybárske krúžky v SRZ MO Čadca

Rybárske krúžky mladých rybárov v SRZ MO Čadca sú rozdelené do troch samostatných krúžkov.

Krúžok v Čadci pri CVČ vedie pán Milan Krkoška, v Rakovej pán Stanislav Hanulak a v Krásne nad Kysucou pán Murčík Tomáš.

Počas celého školského roka prebieha teoretické vyučovanie rybárskej legislatívy a praktické vyučovanie viazania montáži, zostrojovania rybárskeho náčinia, prípravy na samotný lov. Prebieha aj výučba správania sa v prírode, správania sa medzi rybármi a samozrejme výučba šetrného zaobchádzania s rybami a ostatnými živočíchmi.

Vedúci krúžkov pod záštitou SRZ MO Čadca organizujú preteky v love rýb a to na jar Kaprové preteky na položenú na VN Milošová a na jeseň LRU Plávaná Junior (lov rýb všetkých druhov) na rybníku Svrčinovec.

Mladí rybári a vedúci krúžkov ďakujú firme RYPOMIX za materiálnu podporu rybárskych krúžkov a organizovaných pretekov. Ďakujeme.Partneri


Činnosť rybárskeho krúžku „Mladý rybár“ pri MO SRZ Kežmarok za rok 2019

Činnosť v krúžku bola v tomto roku veľmi pestrá a zaujímavá. Každý druhý štvrtok patril mladým rybárom v krúžku. Okrem teoretických vedomostí si mali možnosť vyskúšať aj praktické zručnosti v podobe výroby plavákov, rotačiek, mušiek, ale aj zdokonaľovanie sa v rybolovných technikách. Zapájali sa aj do ochrany životného prostredia pri čistení okolia našich krásnych podtatranských vôd.

Svoj čas okrem krúžku venovali deti aj rôznym rybárskym aktivitám, zúčastnili sa niekoľkých podujatí. V máji to boli detské športové rybárske preteky, venované bývalému členovi našej organizácie „Memoriál Františka Cigala“. V mesiaci jún sa 8 detí krúžku zúčastnilo celoslovenskej súťaže v rybolove „Zlatý blyskáč“, z ktorého si priniesli okrem bohatých skúseností aj pekné umiestnenia v jednotlivých disciplínach.

Najväčším úspechom našej MO SRZ Kežmarok je už tradične Detský rybársky tábor, ktorý sa konal prvý júlový týždeň na VN Vrbov1. Deti si prakticky overili svoje zručnosti pri rôznych rybolovných technikách, naživo spoznávali druhy rýb žijúce v tejto vodnej nádrži, učili sa šetrne zaobchádzať s vylovenou rybou i udržiavaním čistoty na mieste lovu i jeho okolia. Spestrením tábora boli ukážky práce našich záchranných zložiek – hasičov, psovodov. O kultúrny program sa postarala naša skvelá super svokra Gizka Oňová, ambasádorka krúžku Mladý rybár, za čo sa jej touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na stretnutie s ňou opäť o rok. Okrem rybárčenia si deti oddýchli v našom Thermal parku Vrbov a užili si aj teplé dni na kúpalisku.

Po letných prázdninách sa nadšenci pre rybolov opäť stretli v mesiaci október vo vyššom počte, z čoho sa veľmi tešíme, že dnešná mládež má záujem o kontakt s prírodou.

Krúžok Mladý rybár by nemohol pracovať bez podpory výboru, členov rybárskej stráže a všetkých členov MO SRZ Kežmarok, samozrejme bez vedúcich krúžku – Edvina Veselovského, Norberta Scholtza, Františka Karolyiho a Michala Macka. Nemalé zásluhy majú aj niektorí členovia rybárskeho zväzu, ktorí materiálne alebo svojou pomocou prispievajú k úspešnej činnosti.

Deti vždy potešia krásne ceny, ktoré pre nich pripravili naši sponzori:

 • MO SRZ Kežmarok
 • Ľubomír Richtarčík – FOREL-LR“
 • Pavol OravecOR-FISH“
 • Zoltán Nagy –RYPOMIX
 • mesto Kežmarok
 • Thermal park Vrbov
 • Lekárne DR. MAX
 • Branislav Štosel – Herz

Krúžok


Preteky


Tábor


Zlatý blyskáč


Partneri


Rybárske krúžky v MO SRZ Trebišov

MO SRZ Trebišov v roku 2019 pracovala s mládežou veľmi aktívne. Zrealizované boli všetky podujatia, ktoré boli naplánované pre daný rok. Deťom a mládeži sa venovalo na záujmových krúžkoch, ktoré sa uskutočňujú v Dome rybárov v Trebišove pre žiakov zo spádovej oblasti Trebišov. Ako druhý záujmový krúžok prebieha v Parchovanoch pre deti a mládež zo spádovej oblasti Parchovany a taktiež  deti a mládež zo spádovej oblasti Kuzmice majú možnosť navštevovať rybársky krúžok pri Základnej škole v Kuzmiciach. MO SRZ Trebišov v roku 2019 organizovala viaceré rybárske preteky, kde si mohli deti a mládež vyskúšať, čo sa na krúžkoch naučili a samozrejme zabojovať o ceny, ktoré mali možnosť v konkrétnych pretekoch aj vyhrať.

Reálne môžeme spomenúť:

 • Dňa 1.mája sa na vodnej nádrži Parchovany uskutočnili rybárske preteky pod dlhoročným názvom Parchovianska rybička, na ktorej sa zúčastnili aj deti, ktoré nie sú vedené v žiadnom záujmovom rybárskom krúžku a to z toho hľadiska, aby sa ešte viac zvýšil záujem o tento krásny šport (koníček). Zúčastnilo sa jej 60 pretekárov. Preteky mali vynikajúce ohlasy a to určite aj z toho hľadiska, že tu rodičia a deti strávili príjemné predpoludnie pri vykonávaní tohto nádherného športu, ktoré bolo sprevádzané počas, ale aj po skončení pretekov občerstvením.
 • Ďalším úspešným projektom , ktorý sa podarilo zrealizovať bolo stanové sústredenie detí a mládeže na vodnej nádrži Parchovany v termíne od 19.júna až 21.júna. Tento projekt bol zameraný na praktickú ukážku rybolovu cez deň aj v nočných hodinách, no hlavne sa zamerali na environmentálnu starostlivosť o flóru a faunu.
 • Medzi úspešné podujatia organizované MO SRZ Trebišov musíme spomenúť aj Detskú Feeder ligu, ktorá prebiehala každý mesiac. Konkrétne to boli mesiace apríl, máj, jún a posledné kolo bolo pre nepriaznivé počasie spojené s dospeláckou Feeder ligou v auguste, kde si deti a mládež zmerali sily s už skúsenejšími rybármi, no s výsledkami sa nemuseli hanbiť, nakoľko poniektorí prechytali aj svojich rodičov. Najlepší z projektu Feeder liga boli vyslaný na ďalšie preteky, ktoré síce neorganizovala MO SRZ Trebišov, ale je potrebné ju spomenúť, pretože ide o Majstrovstvá Juniorov Feeder ligy na Slovensku, ktorú vyhrala členka MO SRZ Trebišov.

 Partneri


Rybárske krúžky v MsO SRZ Ružomberok

Práca s deťmi a mládežníkmi v MsO Ružomberok bola v dvoch rybárskych krúžkoch. V krúžku CVČ Elán v Ružomberku bol pod vedením Juraja Líšku, v Liptovských Sliačoch pod vedením Petra Šubjaka. Vekové rozpätie detí býva zvyčajne od 8 do 15 rokov, avšak pár detičiek bolo už aj 6- 7 ročných. Tie staršie bývajú pravidelnými členmi krúžkov a tak páni vedúci sa už mohli spoľahnúť na ich pomoc pri zaúčaní nováčikov, najmä keď sa učíme naväzovať háčiky. S deťmi sme mimo sezóny navštívili aj rybné hospodárstvo, kde im bolo najskôr vysvetlené a potom ukázané všetko čo obnáša chov a starostlivosť o ryby. Krúžky pracovali na nasávaní teoretických poznatkov, poznávania rýb, rybárskych predpisov a ako sa blížila sezóna lovu rýb, u nás na Liptove to začína lovom pstruhov, deti sa naučili viazať základné uzly, nahadzovať, ošetrovať si náradie a vyrábať blyskáče a umelé mušky na ich lov.  Potom sme si lov pstruhov boli vyskúšať na blízkom pstruhovom revíre.

Pred zahájením kaprovej sezóny, čo je trochu neskôr, sme spoločenskou akciou pre všetky deti pripravili program, kde mali možnosť vidieť správne miešanie a prípravu krmiva, vo veľkom akváriu jeho účinok- vytvorenie kŕmneho mraku, rozpadávanie, uvoľňovanie čiastočiek, boostrov, ale aj čo sa robí, resp. nerobí, keď je krmivo zle pripravené. Deti súťažili v poznávaní rýb hode udicou na terč. Okrem sladkých odmien boli pre ne pripravené aj rybárske darčeky.

Krúžková činnosť pokračovala do polovice júna, kde záverečnou bodkou boli súťaže v rybolovnej technike a spoločný lov na miestnej kaprovej vode. Cez letné prázdniny sme sa s deťmi často stretali na Liptovskej Mare.

Nový školský rok zahájil aj činnosť nového krúžku. Z neho sa pár skalných detí zúčastnilo miestnej rybárskej súťaže v love pstruhov dúhových. Hoci nám celý pretek pršalo, deti čo vydržali, si okrem zážitku odniesli aj hodnotné ceny.

Na činnosť krúžkov nám okrem zriadovateľov a miestnej organizácie výdatne materiálne prispievjú aj rybárske potreby Thymallus a Rypomix, za čo im patrí veľká vďaka.Partneri


Rybárske krúžky pri MO SRZ Dolný Kubín

MO SRZ Dolný Kubín zastrešuje štyri rybárske krúžky. Rybárske krúžky mladých rybárov Zaškov a Istebné vedie Ján Flajs v Dolnom Kubíne vedie krúžok mladých rybárov Anton Ošťadnický a v Oravskom podzámku vedie krúžok mladých rybárov Jaroslav Hlavatý.

Deti v krúžkoch sú rozdelené na pokročilých a začiatočníkov. Počas celého školského roka prebieha teoretické výučba rybárskej legislatívy, rôzne praktické ukážky spôsobov viazania uzlov, viazania umelých mušiek, ukážky jednotlivých spôsobov rybolovu a tiež besedy zo zaujímavými ľuďmi.

Po absolvovaní vedomostných testov sa stávajú deti riadnymi rybármi. MO SRZ Dolný Kubín organizuje pre deti z rybárskych krúžkov troje pretekov. Prvomájové preteky, 24-hodinové preteky Detská nonstopka a v októbri Parnica Cup.
Deti z krúžkov sa zúčastňujú aj pretekov mimo našej organizácie ako je Zlatý blyskáč.

Poďakovanie patrí Výboru MO SRZ Dolný Kubín, Rade SRZ, firme RYPOMIX za materiálnu podporu rybárskych krúžkov.Partneri