Archív značiek: práca s deťmi

Spomienka na leto vo Vodňanoch

Zlatá udica – Zlatý blyskáč 2019
Vodňany

 

Spolupráca odboru mládeže Českého rybárskeho zväzu (ČRS) s referentom pre prácu s deťmi a mládežou a vedúcimi detských rybárskych krúžkov Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) priniesla výsledok v podobe znovuzrodenia medzinárodného kola dvoch celonárodných vedomostno-praktických súťaží pre deti v rybárskych krúžkoch. Po vyše 20 ročnej prestávke sa v dňoch od 23. do 25. augusta v areáli Strednej rybárskej školy Vodňany stretli 4 súťažné družstvá spolu 23 pretekárov aby si zmerali sily v disciplínach spoznávanie rýb, lov rýb udicou na plávanú a rybolovná technika. Pravidlá súťaže boli konsenzom pravidiel obidvoch súťaží. Štruktúra súťaže bola jedným z výsledkov prvého československého stretnutia vedúcich krúžkov v Žiline, ktoré sa konalo 18. až 20. januára tohto roka.

Význam a vysokú úroveň organizovaného podujatia potvrdila prítomnosť najvyšších predstaviteľov ČRS. Čestnými hosťami boli predseda ČRS PhDr. Mgr. Karel Mach MSc.,MBA, bývalý konateľ Rady ČRS Ing. Jan Štípek, vedúci odboru mládeže Rady ČRS Jiří Marek a referent Oddelenia športu a mládeže sekretariátu Rady ČRS Petra Hnízdilová. Strednú rybársku školu vo Vodňanoch reprezentovali riaditeľ školy Ing. Karel Dubský a Ing. Jiří Macar.

Hladký priebeh súťaže organizačne zabezpečoval skúsený a zohratý tím miestnej organizácie Písek na čele s riaditeľom súťaže Jiřím Marekom ml. Úlohy hlavného rozhodcu sa zhostil Vlastimil Lechnýř. Spoznávanie rýb bolo v réžii Josefa Mareša a Jana Maternu. LRU plávaná a vyhodnocovanie súťaže zabezpečoval František Housa ml.,a rybolovnú techniku Jiří Marek.

Každé družstvo bolo zložené z 5 detí do 15 rokov pričom aspoň jedno muselo byť dievča a jedného zástupcu mládeže do 18 rokov. Súčasťou družstva bol aj dospelý vedúci družstva s dvomi trénermi. Českú republiku reprezentovali družstvá Západočeského územného zväzu a Územného zväzu pre Severnú Moravu a Sliezsko, ktoré obsadili na celonárodnom kole 1. a 2. miesto. Dve deväťčlenné družstvá zo Slovenska boli zložené z družstiev, ktoré získali na Zlatom blyskáči v Spišskej Starej Vsi najlepšie umiestnenia. Slovenskú republiku reprezentovali deti, mládež, tréneri a vedúci z MsO SRZ Banská Bystrica, MO SRZ Stará Ľubovňa, MO SRZ Trstená a MO SRZ Kysucké Nové Mesto.
Skúsený organizačný tím pripravil pre deti oboch krajín veľmi zaujímavý program. Spoznávanie živých exemplárov rýb odlovených tesne pred súťažou v pripravených akváriách bolo náročnou skúškou pre všetky družstvá. Niektoré ulovené ryby neboli v takom štádiu rastu, s ktorým sa deti bežne stretávajú v atlasoch alebo pri rybolove. Často bolo veľmi náročné správne identifikovať konkrétny druh. Z hľadiska praxe je to pravdepodobne najlepší spôsob ako overiť do akej miery dokážu deti správne rozpoznať identifikačné znaky. Okrem súťažných disciplín organizátori pre deti pripravili prehliadku areálu Strednej rybárskej školy, exkurziu do rybárskeho múzea a návštevu objektov Juhočeskej univerzity. Je veľmi pravdepodobné, že niektorým zúčastneným deťom aj vďaka tomuto sprievodnému programu prirastie táto profesia k srdcu a rozhodnú sa v budúcnosti pre štúdium rybárstva. Niektorí členovia družstiev ČRS už v septembri začali študovať na Strednej rybárskej škole vo Vodňanoch.

Po dvoch dňoch súťaženia bolo rozhodnuté. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Západočeského územného zväzu, na druhom družstvo Územného zväzu pre Severnú Moravu a Sliezsko. Brondz získala Slovenská republika A a na štvrtom mieste sa umiestnilo družstvo Slovenská republika B.

Pre tých čo sa umiestnili na prvých priečkach boli výsledky zadosťučinením za vytrvalú celoročnú prípravu. Menej úspešní súťažiaci nadobudli nové skúsenosti a uvideli, v ktorých disciplínach majú medzery a na čom treba v nasledujúcom roku zapracovať. Na základe ohlasov od vedúcich krúžkov, niekoľko týždňov po súťaži sa mnohé zúčastnené deti v detských rybárskych krúžkoch dožadovali tréningu v rybolovnej technike a v plávanej.

Poďakovanie za veľmi príjemné a výborne pripravené podujatie patrí organizačnému tímu a hostiteľom. Vedúcim krúžkov všetkých družstiev za obetavú prácu s deťmi počas celého roka. A deťom za ich úsilie dôstojne reprezentovať svoju krajinu, zväz a svoj detský rybársky krúžok.

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežouPartneri


Činnosť Rybárskeho krúžku pri CVČ v Novákoch

Náš rybársky krúžok pri Centre voľného času (CVČ) je zameraný pre školákov prvého až deviateho ročníka základnej školy, ktorí sú začiatočníci v love rýb udicou. Rybárske doklady si deti zaslúžia po absolvovaní krúžku, ktorý trvá od októbra do júna nasledujúceho roka. V zimných mesiacoch sa mladí rybári zúčastňujú teoretickej prípravy v CVČ. Záverečná skúška je vykonaná formou testu a praktická zase v revíre, v súťaži Zlatý blyskáč, ktorá je trojkolová a pravidelne prebieha v mesiaci máj. Hlavným organizátorom súťaže je pán Jozef Haláč, ktorý sa tejto činnosti venuje dlhé roky. Aj keď naši súťažiaci sú začiatočníci v rybolovnej technike, často sa umiestnia na popredných miestach súťaže. Tento krúžok má dlhú, takmer tridsaťpäť ročnú tradíciu a absolvovalo ho množstvo rybárov z Novák a okolitých obcí. Samozrejme, že táto činnosť sa nezaobíde bez sponzorov, ako je pán Zoltán Nagy z firmy Rypomix, ktorý mladých rybárov sponzoruje kŕmnymi zmesami, bez ktorých si neviem predstaviť výučbu a praktickú činnosť mladých adeptov Petrovho cechu. Pánovi Nagyovi za veľkú pomoc srdečne ďakujú mladí rybári. Vedúci krúžku Marián Ďurina

Praktická príprava krmiva od firmy Rypomix.

Sponzorský dar pre mladých rybárov CVČ Nováky od firmy Rypomix


Zlatý blyskáč 2019


Partneri


Športový deň detí – MO SRZ Námestovo

VYHODNOTENIE RYBÁRSKYCH PRETEKOV – ŠPORTOVÝ DEŇ –  DETI

Tohtoročný ŠPORTOVÝ DEŇ – DETI sa uskutočnil dňa 04. 05. 2019. Pretekov sa zúčastnilo celkovo 44 detí, z toho dvaja pretekári z družobnej organizácie MO ČRS Jablunkov. Pretekári chytali 2 hodiny v revíre Biela Orava č. 1 (3-0070-1-1) – lokalita „Vodnolyžiarsky vlek“.

Revír bol bohato zarybnený násadou pstruha dúhového a deti boli prvými rybármi, ktorí si mohli z vody pstruha vyloviť. Chytali na spôsob plávaná s aktívnou podporou krmiva od spoločnosti RypoMix. Výsledky na konci súťaže nás presvedčili, že sa im darilo.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. Mačor Filip 4 040 bodov
  2. Jagelka Simon 3 260 bodov
  3. Prílepok Jakub 3 120 bodov

Úplnú výsledkovú listinu nájdete TU.
Fotogalériu nájdete TU.

Celková hmotnosť ulovených rýb bola 38 940 g. Cenu víťazovi – Pohár primátora mesta Námestova – odovzdal p. Milan Hubík, primátor mesta Námestova.

Výbor MO SRZ ďakuje všetkým rodičom, starým rodičom, sponzorom a všetkým zúčastneným, ktorí si našli čas a pretekov sa zúčastnili v takom veľkom počte.

Petrov Zdar!

Mgr. Róbert Horan, tajomník MO SRZPartneri


Činnosť rybárskeho krúžku MsO SRZ Bratislava V. za rok 2019

Stretnutia rybárskeho krúžku sú každý štvrtok v centre voľného času na Gessayovej ul. 6 o 17:15 hod. Oproti minulému roku sme zaznamenali nárast počtu detí, ktoré sa prihlásili do krúžku. Priemerná účasť na krúžku bola 12 detí. Okrem teoretickej časti prebiehajúcej v centre voľného času, sa krúžok venuje aj praktickej výučbe na spoločných rybačkách, ktoré mávajú v rámci rybárskeho krúžku, alebo cez víkendy.

24. 3. 2019 deti absolvovali rybačku na jazere Antolská a následne  1. 5. 2019 aj tréning pred nadchádzajúcimi zahajovacími pretekmi.
Od 16. 5. 2019 do 30. 6. 2019 sa výuka rybárskeho krúžku konala na revíri 1-0020-1-1 Chorváky kanál, pod policajnou stanicou. Pri týchto praktických ukážkach pomáhali členovia tunajšej organizácie  Ľudovít Tamáš a Martin Križan.

Deti z rybárskeho krúžku absolvovali nasledovné preteky:
4. 5. 2019 Sobota Zahajovacie preteky štrkovisko Zelená voda Bratislava II.
5. 5. 2019 Nedeľa Zahajovacie preteky štrkovisko Rohlík Bratislava II.
8. 5. 2019 Streda Feeder Cup Čerenec
11. 5. 2019 Sobota Zahajovacie preteky štrkovisko Štrkovec Bratislava II.
12. 5. 2019 Nedeľa Zahajovacie preteky štrkovisko Zrkadlový háj Bratislava V.
1. 6. 2019 Sobota Pretek Antolská
8. 6. 2019 Sobota Pretek Belica štrkovisko Štrkovec Bratislava II.
8. 6. 2019 Sobota Abramis Feeder Cup
15. 6. 2019 Sobota Majstrovstvá SR v LRU Feeder

 

Zhodnotenie

Musím s radosťou konštatovať, že úroveň rybárskeho krúžku v roku 2019 sa zvýšila. Pribudol počet spoločných rybačiek a zvýšil sa aj počet pretekov ktoré deti absolvovali.  Dôkazom zvyšujúcej sa úrovne krúžku je fakt, že deti na už spomínaných pretekoch zozbierali množstvo cien.   Veľkú zásluhu na tom majú aj pretekári ŠKFT Abramis, Ľudovít Tamáš a Martin Križan, ktorí sa pravidelne zúčastňujú krúžkov a ochotne odovzdávajú svoje profesionálne znalosti a vedomosti deťom. Deti ktoré mali záujem sa zúčastňovali tréningov ŠKFT Abramis, kde získavali nové vedomosti a zručnosti. Všetky akcie a úspechy detí boli priebežne zverejňované na Facebookovej stránke organizácie aby aj široká členská základňa bola informovaná o práci s deťmi a mládežou.

 

Záver

V závere by som sa rád poďakoval organizácii MsO SRZ Bratislava V. za podporu rybárskeho krúžku, taktiež členom výboru, členom rybárskej stráže a všetkým členom MsO SRZ Bratislava V. ktorí počas roka pomáhali pri práci s deťmi.

Marek Rybár, v.r.
vedúci rybárskeho krúžkuPartneri


Rybársky krúžok a detské rybárske preteky organizované MsO Trenčín v r. 2019

Naša organizácia zorganizovala v r. 2019  tri preteky pre deti, mládež a dievčatá. Preteky mladých rybárov do 14 rokov sa uskutočnili  11. mája 2019 na štrkovni v Nemšovej. Pretekov sa zúčastnilo približne 75 detí. Všetky deti boli odmenené cenami. Tradičné preteky pre ženy a dievčatá sa konali 19.5. 2019 na Jazierku – Skalka. Naše ženy a dievčatá nám každoročne dokazujú, že sú skvelé rybárky a vedia si poradiť aj s väčšími úlovkami. 25.5. 2019 sa konali preteky mládeže na priehrade Svinica, zúčastnilo sa ich takmer 100 detí a mládeže. Krúžok mladých rybárov organizujeme pre nových mladých začínajúcich rybárov. Tento rok sa ho zúčastnilo 15 detí. S niektorými členmi sme sa zúčastnili spoločnej vychádzky na Jazierko-Skalka, kde sme si prakticky vyskúšali to čo sa v krúžku naučili. Mladí rybári lovili na krmivo od spoločnosti Rypomix. Že rybám toto krmivo chutilo svedčí množstvo úlovkov, v ktorých prevládal kapor, pleskáč, karas a niekoľko lieňov. Aj touto cestou ďakujeme za všetky deti spoločnosti Rypomix. Odmenou by im určite boli rozžiarené oči a úsmevy na tvárach mladých rybárov. Zvyšné krmivo použijeme ako ceny na pretekoch v ďalšom roku, príp. pri našich vychádzkach.

Ďakujeme.


Partneri


Handlová Rypomix

Okrem využitia krmiva pri rybolove ho používame aj pri praktických ukážkach v rámci činnosti rybárskeho krúžku. Vysvetľujeme si pri akých typoch vôd a ktorým druhom rýb vhodne ponúknuť krmivo. Ako ho spracovať v prírodných podmienkach priamo pri vode, akú konzistenciu použiť pri konkrétnych podmienkach. Prečo a kedy je vhodné ho použiť spracované do formy tvrdých gúľ, mäkkého „blata“ na zakalenie vody, prípadne suché rozptýliť na hladine. Ako ho spracovať pre použitie do krmítka, aby nevypadlo z neho pri nahadzovaní a aby sa po dopade do vody z krmítka uvoľnilo. Krmivo Rypomix sa svojím zložením výborne hodí na všetky spôsoby spracovania a aj pri podmienkach v učebni sa dá v akváriu sledovať ako sa správa vo vode, či už pomalý rozklad pevných „gulí“ na dne, kalenie vodného stĺpca, alebo pomalé klesanie pri vnadení z hladiny.

Marián Peťko, vedúci krúžku mladých rybárov pri MO SRZ Handlová.Partneri


Letný tábor „Mladých rybárov“ v spolupráci s MO SRZ Svit a CVČ vo Svite

V dňoch 10. – 12. 7. 2019 sme urobili letný tábor „Mladých rybárov“ v spolupráci s MO SRZ Svit a CVČ vo Svite. Tábor bol zameraný na zhodnotenie činnosti a nadobudnutých vedomostí a zručností počas zimných mesiacov. Vedomosti z poznávania rýb, lovných mier a zákona o rybárstve boli preverené pred vydávaním rybárskych dokladov. Pri výkone rybárskeho práva sme boli zameraní na lov rýb na mušky, prívlač, plávanú a položenú a zaobchádzanie s ulovenými rybami. V úlovkoch počas tábora boli chytené plotice, pleskáče, karasy, kapre a úlovky jesetera sibírskeho 94 cm, jesetera ruského 55 cm. V súťaži sa chytilo 29 rýb a celkom počas tábora 58 kusov rýb.

V súťaži najlepší bol :

  • Jarko Kaprál so 202 bodmi
  • Matúš Starigazda so 161 bodmi
  • Martin Roth so 147 bodmi


Partneri


III. ročník detských rybárskych pretekov na revíry VN Bor – Továrne

MOSRZ Vranov nad Topľou v spolupráci s CVČ vo Vranove nad Topľou – rybárskeho krúžku usporiadala tento rok 28. 07. III. ročník detských rybárskych pretekov v love rýb na plávanú na miestnom revíry VN Bor – Továrne.

Aj keď účasť bola nižšia akú sme očakávali išlo o vydarenú akciu. Pekné počasie podporené bohatými úlovkami a priateľskou atmosférou zanechalo pekné spomienky na tento deň. Nakoľko bol rybník tesne pred pretekom zarybnený kapríkmi pretekári, ktorý sa zamerali na ich lov zožali úspechy, ktoré boli podporené aj krmivom od sponzora Rypomix. Tejto firme patrí veľká vďaka za podporu detí z rybárskych krúžkov.Partneri


"Preteky" v rámci krúžku mladých rybárov vo Vysokej pri Morave

Dňa 14. 09. 2019 o 14.00 h sme si v rámci krúžku mladých rybárov vo Vysokej pri Morave na jazere Malé Axi spravili „preteky“, kde sme súťažili v love na bič. Tento spôsob lovu, ktorý zvládli aj tí najmenší, deti nesmierne bavil, a to aj preto, že ťahali jednu rybku za druhou. Ako návnadu deti používali prevažne kostné červy a na prikrmovanie lovného miesta aj krmivá RYPO MIX, ktoré sme dostali ako sponzorský dar do krúžku, začo sponzorovi veľmi pekne ďakujeme. Samozrejme na záver sme deťom spríjemnili rybačku aj opekačkou, ktorú majú deti takisto veľmi radi a verím že na zážitky s tohto dňa budú naše deti veľmi dlho spomínať. A ak nie dlho, tak aspoň do najbližšieho krúžku, kedy sa budeme popri učení detí rybolovu snažiť im vytvoriť ďalšie pekné zážitky.Partneri„Preteky“ v rámci krúžku mladých rybárov vo Vysokej pri Morave

Dňa 14. 09. 2019 o 14.00 h sme si v rámci krúžku mladých rybárov vo Vysokej pri Morave na jazere Malé Axi spravili „preteky“, kde sme súťažili v love na bič. Tento spôsob lovu, ktorý zvládli aj tí najmenší, deti nesmierne bavil, a to aj preto, že ťahali jednu rybku za druhou. Ako návnadu deti používali prevažne kostné červy a na prikrmovanie lovného miesta aj krmivá RYPO MIX, ktoré sme dostali ako sponzorský dar do krúžku, začo sponzorovi veľmi pekne ďakujeme. Samozrejme na záver sme deťom spríjemnili rybačku aj opekačkou, ktorú majú deti takisto veľmi radi a verím že na zážitky s tohto dňa budú naše deti veľmi dlho spomínať. A ak nie dlho, tak aspoň do najbližšieho krúžku, kedy sa budeme popri učení detí rybolovu snažiť im vytvoriť ďalšie pekné zážitky.Partneri