Archív značiek: Pre rybárov

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ túto záväznú smernicu:

Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov s dodatkom


Vzory základných druhov povolení:

Začiatok zrodu novej generácie

S jeseňou sa neodmysliteľne spája aj výter pstruha potočného. Na stredisku Rady SRZ vo Svite sa aj tento rok v tomto období plne venujú výteru tejto našej pôvodnej ryby.

Oproti iným rokom sa vplyvom dlho trvajúcemu teplému počasiu prvý výter na tomto stredisku posunul o týždeň, ale s ochladením prišlo aj na hromadnejšie dozrievanie generačných rýb. Vedúci strediska počíta s objemom cca 500 000 ks ikier získaných z výteru vlastného generačného stáda, čo plne pokrýva kapacitu terajšej liahne vo Svite. Ku dňu 30. 10. 2019 sa v liahni Svit inkubuje už zhruba 210 000 ks oplodnených ikier.