Archív značiek: preteky

12-ty ročník preteku Popradský Kapor na VN Grébpark

Popradská organizácia usporiadala tento rok v máji v poradí už 12- ty ročník otváracích pretekov kaprovej sezóny v love rýb na položenú a plávanú na miestnom revíry VN Gŕebpark – Popradský Kapor.

Pretek sa uskutočnil po daždivom týždni s obavami či sa pre počasie konať bude nakoniec za slnečnej soboty 18. 5. 2019.
Ráno sa prezentovalo spolu 42 pretekárov, z toho 17 detí do 15 rokov, 7 mladých od 15 r. do 17 r. a 18 dospelých Členov našej MO. Pretekali aj deti z klubu mladých rybárov MO SRZ Poprad a tiež deti z rybárskeho kŕužku v CVČ Počasie počas preteku bolo premenlivé a aj napriek výdatnému kŕmeniu rýb sa súťažiaci k veľa úlovkom nedopracovali.
V celkovom hodnotení sa chytilo spolu 20 rýb, ale prekvapilo hlavne poradie pretekárov, pretože najväčší úspech zaznamenali najmä naši najmladší rybári, možno aj kvôli krmivu od sponzora Rypomix…
V kategórii detí hneď 9 deti chytilo rybu, z toho aj najväčšiu rybu preteku, z mládeže 3 rybári boli úspešní a z dospelých len 1 pretekár bol ten, ktorý mal úspech a podaril sa mu úlovok.
Vyhodnotilo sa teda po 3 kategórie u detí, u mládeže a u dospelých len 1 miesto, keďže ďalšie poradie nebolo na základe čoho hodnotiť.


PORADIE:
Deti:

1. Gemzová Janka  137b.
2. Polovka Jakub  58b.
3. Markoči Filip  51b.

 

Mládež

1. Mindala Miroslav 49b.
2. Dorko Tomáš 2b.
3. Sulir Samuel  1b.

 

Dospelí

1. Matray Marián  52 b.

 

František Želonka a Jozef Fukoň
vedúci klubu mladých rybárov Poprad

za výbor MO SRZ Poprad


 

XI. ročník pretekov na Zemplínskej Šírave

Vážení členovia SRZ.

V dňoch 14. 9. až 21. 9. 2019 sa na Zemplínskej Šírave uskutoční XI. ročník pretekov družstiev v love kaprov a je to už 3. ročník, kde sa najlepšie družstvo zo Slovenska stane Majstrom SR. Na súťaži sa zúčastní 51 družstiev. Sektory sa nachádzajú na brehoch celej VN Zemplínska Šírava. Družstvá lovia vo veľkých vzdialenostiach, preto si dovoľujeme upozorniť rybársku verejnosť, že počas vyššie uvedených dní je zakázané lovenie rýb na vodnej ploche z člna a zákaz lovu s vábničkou.

Lov rýb pre členov SRZ je možný z brehu v úsekoch Medvedia hora, Vojenská zotavovňa, Rybárik, Mólo Hôrka, Vpustný kanál po oboch stranách, Mlyn. Ako organizátori pretekov, ktoré organizujeme spolu so SRZ – Rada, Žilina podľa § 20 ods. 3 zákona č. 216/2018 Z.z.: „Užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať.“

Propozície LRU-plávaná

2019

Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ a MO SRZ Želiezovce
Termín konania: 13. – 14. júl 2019
Miesto konania: VD Želiezovce  v mestskej časti Mikula
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25
Prihláška: Prihláška Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Michalovce
Termín konania: 6. – 7. júl 2019
Miesto konania: VN Zemplínska šírava, revír č. 4-4030-1-4
Propozície:   Propozície MM SR seniori, ženy LRU-P 2019


Liga v kategóriách U15, U20, U25

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠROŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MsO Trnava
Termín konania: 18. máj – 19. máj 2019
Miesto konania: VN Buková, revír č. 2-4570-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019

 2. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa
Termín konania: 17. august – 18. august 2019
Miesto konania: VN Tajch 3-5830 -1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 2. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: OŠČ SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Levice / Zvolen /
Termín konania: 24. máj – 26. máj 2019
Miesto konania: Zvolen – VN MÔŤOVÁ
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 1. dvojkolo 2019

2. dvojkolo – Jeseň

Usporiadateľ: MsO SRZ Prešov v spolupráci s MsO SRZ Košice
Termín konania: 20. september – 22. september 2019
Miesto konania: Rieka Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom
Propozície: Propozície 1.liga jeseň LRU-P 2019

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MO Sabinov a MSO Humenné
Termín konania: 30. máj – 2. jún 2019
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III. v Humennom
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 1. dvojkolo 2019

2. dvojkolo – Jeseň

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO Dunajská Lužná
Termín konania: 13. september – 15. september 2019
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 2. dvojkolo 2019

Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“

Usporiadateľ: Sekcia LRU-P SRZ Rada Žilina v spolupráci MO SRZ Bytča a s firmou Zdenko Gaňa – HEL-GA
Termín konania: 27. – 28. apríl 2019
Miesto konania: Športový rybník Bytča- Hrabové
Propozície:   Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“ 2019

Divízia LRU-P

Jarné dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 27. – 28. apríl 2019
Miesto konania: Štrkovisko Teplica / revír č. 3-4230-1-1 /
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2019


2018

Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 29.6.-1.7.2018
Miesto konania: VN Žilina, revír č. 3-6010-1-1
Propozície:  Propozície Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien
Mapka:   Mapka Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien

 


Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 14. – 15. júl 2018
Miesto konania: Váh č. 8  2-4430-2-2
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25
Prihláška:   Prihláška Majstrovstvá SR v kategóriách U15, U20, U25

 


Divízia LRU-P

Jarné dvojkolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO Lučenec
Termín konania: 9. – 10. jún 2018
Miesto konania: Vodná nádrž Ladovo pri Lučenci
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2018

Jesenné dvojkolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO Sabinov
Termín konania: 8. – 10. september 2018
Miesto konania: Štrkovisko Orkucany
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2018

Nominačné preteky seniorov v LRU-P

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 24. máj- 27. máj 2018
Miesto konania: Nitra – rieka Nitra
Propozície:   Nominačné preteky seniorov v LRU-P 1.kolo  

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 11. – 14. október 2018
Miesto konania: VD ŽELIEZOVCE v mestskej časti Mikula
Propozície:   Nominačné preteky seniorov v LRU-P 2.kolo

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Trnava a MsO SRZ Nitra
Termín konania: 1. jún – 3. jún 2018
Miesto konania: Nitra – rieka Nitra
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 1. dvojkolo 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Šala
Termín konania: 21. jún – 23. september 2018
Miesto konania: Trnovec nad Váhom – rieka Váh
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – 2. dvojkolo 2018

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ  Trenčín
Termín konania: 18. – 20. máj 2018
Miesto konania: Rieka Váh č.8, revír 2-4430-1, Trenčín – časť Sihoť (za futbalovým štadiónom)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 1. dvojkolo 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Veľké Kapušany
Termín konania: 14. – 16. september 2018
Miesto konania: Rieka Laborec č.1 4-1120-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P 2. dvojkolo 2018

Liga v kategóriách U15, U20, U25

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 12. máj – 13. máj 2018
Miesto konania: VN Buková   2-4570-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2018

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 16. – 17. jún 2018
Miesto konania: Čierna Voda č.1 2-0320-1-1
Propozície:   Propozície LRU-P 2. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2018

Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 12. máj – 13. máj 2018
Miesto konania: Rašelinisko Dvorec (obec Ivančiná Dvorec)
Propozície:   Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“


2017

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Košice
Termín konania: 30. jún – 2. júl 2017
Miesto konania: Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom ( revír 4-0631-1-1  Hornád č. 1b )
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2017

1. liga LRU-P – muži a ženy

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Dunajská Lužná 
Termín konania: 2. – 4. jún 2017
Miesto konania: Dunajská Streda – Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jar 2017

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Zvolen
Termín konania: 22. – 24. september 2017
Miesto konania: Zvolen – VN Môťová, revír č. 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jeseň 2017

2. liga LRU-P

1. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ  Šurany
Termín konania: 26. – 28. máj 2017
Miesto konania: VN Jatov, revír č.  2-4840-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2017

2. dvojkolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ  Humenné
Termín konania: 15. – 17. september 2017
Miesto konania: Humenné rieka Laborec 4-11-40-1
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2017

Liga v kategóriách U15, U20, U25

Majstrovstvá SR

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec a MsO SRZ Galanta
Termín konania: 22. – 23. júl 2017
Miesto konania: 2 – 1920 – 1 – 1 Revír STARÝ LES AGGERDÓ
Propozície:   Propozície Majstrovstvá SR U 15, 20, 25 v LRU-P – 2017

1. kolo

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina
Termín konania: 29. – 30. apríl 2017
Miesto konania: Štrkovisko Verešvárska Baňa v obci Červeník
Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 17. – 18. jún 2017
Miesto konania: Váh č. 8    2-4430-2-1
Propozície:  Propozície LRU-P 2. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017

Divízia LRU-P

Jarné kolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s SRZ MsO Nitra
Termín konania: 10. – 11. jún 2017
Miesto konania: Zvolen, VN Môťová 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2017

Jesenné kolo

Usporiadateľ: Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s SRZ MO Michalovce
Termín konania: 9. – 10. september 2017
Miesto konania: VN Budkovce II. (4-3260-1-1)
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2017


2016

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 24. – 26. jún 2016
Miesto konania: rieka Váh č. 13, pod VD Žilina, časť Budatín
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2016

 

1. liga LRU-P – muži a ženy

2. dvojkolo

Usporiadateľ: MsO SRZ Levice v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 30. september – 2. október 2016
Miesto konania: Humenné – Laborec
Propozície:  Propozície 1. liga a liga žien LRU-P – jeseň 2016

 

1. dvojkolo

Usporiadateľ: MsO SRZ Považská Bystrica v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 20. – 22. máj 2016
Miesto konania: Vážsky kanál v Považskej Bystrici pod Hydrocentrálou (Považské Podhradie)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jar 2016

 


2. liga LRU-P

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Humenné
Termín konania: 23. – 25. september 2016
Miesto konania: Humenné – Laborec
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2016

 

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MO SRZ Nová Baňa
Termín konania: 04. – 05. jún 2016
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3 (Nitra)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2016

 

Divízia LRU-P

Usporiadateľ: MsO SRZ Nitra v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 17. – 18. september 2016
Miesto konania: Rieka Nitra, revír č. 2-1420 Nitra
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2016

 

Usporiadateľ: MsO SRZ Sabinov v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 28. – 29. máj 2016
Miesto konania: Štrkovisko Orkucany
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2016

 

Majstrovstvá SR v kategóriách U14, U18, U23

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Turčianske Teplice
Termín konania: 2. – 3. júl 2016
Miesto konania: 3 – 4230 – 1 – 1 Štrkovisko Teplica I.
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR v kategóriach LRU-P U14, U18, U23 – 2016

 

Liga v kategóriách U14, U18, U23

1. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Vrbové
Termín konania: 07. – 08. máj 2016
Miesto konania: 2-4620-1-1 VN Čerenec, vodná plocha nádrže pri obci Vrbové
Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U14, U18, U23 – 2016

 

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada
Termín konania: 9. – 12. jún 2016
Miesto konania: Jazero Šulekovo pri obci Hlohovec
Propozície:  Propozície LRU-P 2. kolo Ligy mládeže v kategóriách U14, U18, U23 – 2016


2015

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Humenné
Termín konania: 12. – 14. jún 2015
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2015

 

1. liga LRU-P

Usporiadateľ: MO SRZ Vranov nad Topľou a MsO SRZ Humenné v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 25. – 27. september 2015
Miesto konania: 4-1130-1-2 Laborec č. 2 (Humenné)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: MO SRZ Považská Bystrica a MO SRZ Bytča v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 22. – 24. máj 2015
Miesto konania: 3-1030-1-1 Hričovský kanál (kanál Váhu pod VN Mikšová)
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-P jar 2015

 

2. liga LRU-P

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Nitra
Termín konania: 18. – 20. september 2015
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3 (Nitra)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec MVDE
Termín konania: 29. – 31. máj 2015
Miesto konania: 2-4840-1-1 VN Jatov (Nové Zámky)
Propozície:  Propozície 2. liga LRU-P jar 2015

 

Divízia LRU-P

Usporiadateľ: MO SRZ Dunajská Streda v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 12. – 13. september 2015
Miesto konania: 2-3890-1-1 Štrkovisko Polcestie (Dunajská Streda)
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jeseň 2015

 

Usporiadateľ: MsO SRZ Nitra v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť Rady SRZ
Termín konania: 6. – 7. jún 2015
Miesto konania: 2-1420-1-1 Nitra č. 3
Propozície:  Propozície divízia LRU-P jar 2015

 

Majstrovstvá SR v kategóriách U14, U18, U23

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Žarnovica
Termín konania: 18. – 19. júl 2015
Miesto konania: 3-5660-1-1 VN Revištské Podzámčie
Propozície:  Propozície LRU-P U14, U18, U23 – 2015

 

Liga v kategóriách U14, U18, U23

2. kolo

Usporiadateľ: SRZ Rada v spolupráci s MO SRZ Senec
Termín konania: 16. – 17. mája 2015
Miesto konania: 1-0040-1-1 Čierna voda č. 3 (Senec)
Propozície:  Propozície 2. kolo ligy LRU-P U14, U18, U23 – 2015

Domáce výsledky LRU-prívlač

2019

Výsledky MMSR LRU Prívlač

  Výsledky MMSR LRU Prívlač 2019

  Výsledky MM SR U10 a U15 LRU  Prívlač 2019

  Výsledky MM SR U20 LRU  Prívlač 2019

  Výsledky MM SR U25 LRU  Prívlač 2019


1. Liga

  Výsledky LRU-PR 1.liga 1+2.preteky


2. Liga

  Výsledky LRU-PR 2.liga 1+2.preteky2018

Majstrovstvá SR

Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 15

 Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 20

 Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 25


Výsledky MMSR LRU Prívlač

  Výsledky MMSR LRU Prívlač 2018


1. Liga

  Výsledky LRU-PR 1.liga 1+2.preteky

  Výsledky LRU-PR 1.liga 3+4.preteky

  Výsledky LRU-PR 1.liga 5+6.preteky


2. Liga

  Výsledky LRU-PR 2.liga 1+2.preteky

  Výsledky LRU-PR 2.liga 3+4.preteky2017

Majstrovstvá SR

Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 14

 Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 18

 Výsledky Majstrovstvá SR LRU-PR U 23


 


2015

Domáce výsledky juniori 2015

 Majstrovstvá SR juniorov LRU-prívlač 20152014

Domáce výsledky juniori 2014

 Majstrovstvá SR juniorov LRU-prívlač 2014

Výsledky LRU-mucha

2019

Majstrovstvá Slovenska – seniori

  Výsledky M-SR seniorov LRU-M, 2019


2. liga

 Výsledky 2. liga LRU-M jar ročník 2019


Divízia

Skupina B

  Výsledky divízia skupina B LRU-M jar ročník 20192018

Majstrovstvá Európy

Jednotlivci

  Výsledky ME v LRU-M jednotlivci, 2018

Družstvá

  Výsledky ME v LRU-M družstvá, 2018


Majstrovstvá Slovenska – seniori

  Výsledky M-SR seniorov LRU-M, 2018


1. liga

 Výsledky 1. liga LRU-M jar ročník 2018

 Výsledky 1. liga LRU-M jeseň ročník 2018


2. liga

  Výsledky 2. liga LRU-M jar ročník 2018

  Výsledky 2. liga LRU-M jeseň ročník 2018


Divízia

Skupina A

  Výsledky divízia skupina A LRU-M jar ročník 2018

 Výsledky divízia skupina A LRU-M jeseň ročník 2018

  Výledky LRU-M  Divizia A celkové pre rok 2018

Skupina B

 Výsledky divízia skupina B LRU-M jar ročník 2018

 Výsledky divízia skupina B LRU-M jeseň ročník 20182017

Majstrovstvá sveta

 Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2017 jednotlivci – seniori

 Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2017 družstvá – seniori2016

Majstrovstvá sveta

    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 jednotlivci – juniori

    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 družstvá – juniori

    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 jednotlivci – seniori

    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 družstvá – seniori


Majstrovstvá Slovenska

 Výsledky Majstrovstvá SR juniori LRU-M

 Výsledky Majstrovstvá SR seniori LRU-M


1. liga

 Výsledky 1. liga LRU-M ročník 2016


2. liga

  Výsledky 2. liga LRU-M ročník 2016


Divízia

  Výsledky divízia sk. A LRU-M ročník 2016

 Výsledky divízia sk. B LRU-M ročník 20162014

   Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2014 jednotlivci a družstvá – juniori

Propozície LRU-feeder

2019

Medzinárodné majstrovstvá SR družstiev / jednotlivcov LRU-F

Usporiadateľ: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Slovenský zväz športového rybolovu a MsO SRZ Hlohovec
Termín konania: 4. – 6. október 2019
Miesto konania: Váh č.4 – Madunický kanál
Propozície: Propozície MMSR feeder 2019

Majstrovstvá SR juniorov LRU-F

Usporiadateľ: SZŠR, Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Zvolen, MsO SRZ KošiceŠKFT Abramis Bratislava
Termín konania: 15. – 16. jún 2019
Miesto konania: Zvolen – VN Môťová 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR juniorov LRU-F

1. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza a SRZ MsO Nové Zámky
Termín konania: 17. – 19. máj 2019
Miesto konania: Nováky – VN Nováky revír č. 3-5510-1-1
Propozície:  Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MO BytčaSRZ MsO Sereď
Termín konania: 21. – 23. jún 2019
Miesto konania: 3-1031-1-1  Hričovský kanál
Propozície:  Propozície 1. liga – 2. kolo LRU-F

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MsO Senec a SRZ MsO Piešťany
Termín konania: 30. august – 01. september 2019
Miesto konania: 2-5270-1-1 VN Sĺňava
Propozície:  Propozície 1. liga – 3. kolo LRU-F

4. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MsO Sereď a SRZ MsO Zvolen
Termín konania: 21. – 22. september 2019
Miesto konania: 2-5270-1-1 VN Môťová
Propozície:  Propozície 1. liga – 4. kolo LRU-F

2. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa
Termín konania: 17. – 19. máj 2019
Miesto konania: VN Čerenec revír č.2-4620-1-1 vodná plocha nádrže pri obci Vrbové
Propozície:  Propozície 2. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MsO Komárno
Termín konania: 28. – 30. jún 2019
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga – 2. kolo LRU-F

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci zo Slovenským zväzom športového rybolovu, SRZ MsO Šurany a SRZ MsO Zvolen
Termín konania: 14. – 15. september 2019
Miesto konania: 2-5270-1-1 VN Môťová
Propozície:  Propozície 2. liga – 3. kolo LRU-F

Divízia LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza a SRZ MsO Nové Zámky
Termín konania: 10. – 12. máj 2019
Miesto konania: 2-3240-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4
Propozície:  Propozície Divízia – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Topoľníky
Termín konania: 07. – 09. september 2019
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície Divízia – 2. kolo LRU-F


2018

Majstrovstvá SR juniorov LRU-F

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec Združením priaznivcov športového rybolovu
Termín konania: 9. jún 2018
Miesto konania: HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál,  revír č.   2-4390-1-1
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR juniorov LRU-F

Divízia LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Marcelová
Termín konania: 12. – 13. máj 2018
Miesto konania: Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 – 2-3240-1-1
Propozície:  Propozície Divízia – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Hurbanovo
Termín konania: 8. – 9. september 2018
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície Divízia – 2. kolo LRU-F

1. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Štúrovo
Termín konania: 5. – 6. máj 2018
Miesto konania: Štúrovo- OR Berek 4 č.2- 1513-1-1
Propozície:  Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec
Termín konania: 23. – 24. jún 2018
Miesto konania: HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1
Propozície: Propozície 1. liga – 2. kolo LRU-F

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Považská Bystrica
Termín konania: 18. – 19. august 2018
Miesto konania: 3-1040-1-1 Vážsky kanál v Považskej Bystrici pod hydrocentrálou
Propozície: Propozície 1. liga – 3. kolo LRU-F

4. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Sereď a SRZ MsO Bytča
Termín konania: 15. – 16. september 2018
Miesto konania: 3-1031-1-1 Hričovský kanál
Propozície: Propozície 1. liga – 4. kolo LRU-F

2. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa
Termín konania: 5. – 6. máj 2018
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Dunajská Lužná
Termín konania: 16. – 17. jún 2018
Miesto konania: rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III
Propozície:  Propozície 2. liga – 2. kolo LRU-F

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Šurany
Termín konania: 29. – 30. september 2018
Miesto konania: Zvolen- VN Môťová 3-5410-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga – 3. kolo LRU-F


2017

Majstrovstvá Slovenska LRU-F družstvá a jednotlivci

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Bytča
Termín konania: 16. – 17. september 2017
Miesto konania: Hričovský kanál revír č. 3-1030-1-1
Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR LRU-F družstiev a jednotlivcov

1. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza
Termín konania: 6. – 7. máj 2017
Miesto konania: Nováky-VN Nováky revír č. 3-5510-1-1
Propozície: Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec
Termín konania: 10. – 11. jún 2017
Miesto konania: HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1
Propozície: Propozície 1. liga – 2. kolo LRU-F

2. liga LRU-F

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Dunajská Streda
Termín konania: 29. – 30 apríl 2017
Miesto konania: Dolnobarský rybník
Propozície:  Propozície 2. liga – 1. kolo LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec
Termín konania: 10. – 11 jún 2017
Miesto konania: HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1
Propozície:  Propozície 2. liga – 2. kolo LRU-F


2016

1. liga LRU-F

4. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 10. – 11. september 2016
Miesto konania: Váh č.13, revír č.3-4620, pod VD Žilina, časť Budatín
Propozície: Propozície 1. liga 4. kolo LRU-F 2016

 

1. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Nové Zámky
Termín konania: 20. – 22. máj 2016
Miesto konania: 2-4840-1-1 VN Jatov
Propozície:  Propozície 1. liga 1. kolo LRU-F 2016

2. liga LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Zvolen
Termín konania: 10. – 11 september 2016
Miesto konania: 3-5410-1-1 VN Môťová (Zvolen)
Propozície:  Propozície 2. liga 2. kolo LRU-F


2015

1. liga LRU-F

4. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MO SRZ Vrbové
Termín konania: 12. – 13. september 2015
Miesto konania: 2-4620-1-1 VN Čerenec (Vrbové)
Propozície:  Propozície 1. liga 4. kolo LRU-F

 

3. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Žilina
Termín konania: 29. – 30. august 2015
Miesto konania: 3-4620-1-1 Váh č. 13 (Žilina)
Propozície:  Propozície 1. liga 3. kolo LRU-F

 

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec
Termín konania: 13. – 14. júl 2015
Miesto konania: 2-4390-1-1 Váh č. 4 (Hlohovec – Madunický kanál)
Propozície:  Propozície 1. liga 2. kolo LRU-F

 

2. liga LRU-F

2. kolo

Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci s MsO SRZ Zvolen
Termín konania: 05. – 06 september 2015
Miesto konania: 3-5410-1-1 VN Môťová (Zvolen)
Propozície:  Propozície 2. liga 2. kolo LRU-F

Propozície LRU-prívlač

2019

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov s medzinárodnou účasťou

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ a  MsO SRZ Trenčín a s MO SRZ Dubnica nad Váhom
Termín konania: 22. – 23. jún 2019
Miesto konania: rieka Váh č.8, č.revíru  :  2-4430-2-1 v Trenčíne a  rieka Váh č.9, č.revíru : 3-4570-1-1 v Dubnici nad Váhom,  oba revíry sú zväzové.
Propozície:   Propozicie MSR jednotlivcov 2019

Medzinárodné majstrovstvá SR juniorov a kadetov

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ Banská Bystrica
Termín konania: 29. – 30. jún 2019
Miesto konania: Rieka Hron č.8 (revír : 3 – 1090 – 2 – 1)
Rieka Hron č.9C (revír : 3 – 1112 – 2 – 1)
Tajovský potok (revír : 3 – 4290 – 4 – 1 )
Starohrský potok (revír : 3 – 3880 – 4 – 1 )
Propozície:   Propozicie MMSR juniorov a kadetov 2019

1. liga LRU-prívlač

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZMsO SRZ Nové Mesto nad Váhom
Termín konania: 6. – 7. júl 2019
Miesto konania: Rieka Váh, revír č.2 – 4420 – 1 – 1
Propozície:   Propozície 1. liga 1. dvojkolo 2019 LRU-PR

2. liga LRU-prívlač

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SZŠR v spolupráci s MO SRZ Vranov nad Topľou a MsO SRZ Prešov
Termín konania: 15. – 16. jún 2019
Miesto konania: Rieka Torysa , revír č. 4 – 2900 – 1 – 1
Propozície:   Propozície 2. liga 1. dvojkolo 2019 LRU-PR2018

Medzinárodné majstrovstvá SR juniorov

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ Kysucké Nové Mesto
Termín konania: 30. jún 2018
Miesto konania: Rieka Kysuca č.2a , revír č.3 – 1840 – 2 – 1
Rieka Kysuca č.2b , revír č.3 – 1841 – 2 – 4
Ochodničanka, revír č.3 – 2560 – 4 – 1
Propozície:   Propozicie MMSR juniorov v LRU – prívlač 2018

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska seniorov

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Trstená a MO SRZ Námestovo
Termín konania: 23. – 24. jún 2018
Miesto konania: Studený potok – MO-Trstená; revír 3 – 3940 -4-1
Propozície:   Propozicie MMSR seniorov v LRU – prívlač 2018

1. liga LRU-prívlač

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ L. Mikuláš  MsO SRZ Svit
Termín konania: 12. – 13. máj 2018
Miesto konania: Rieka POPRAD – Svit
Propozície:   Propozície 1. liga 1. dvojkolo 2018 LRU-PR

2. liga LRU-prívlač

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s  MsO SRZ Ružomberok
Termín konania: 26. – 27. máj 2018
Miesto konania: Rieka REVÚCA
Propozície:   Propozície 2. liga 1. dvojkolo 2018 LRU-PR


2017

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska seniorov

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ Trenčín a MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Termín konania: 8. – 9. júl 2017
Miesto konania: Rieka Váh č. 8, č. revíru: 2-4430-2-1 v Trenčíne; Rieka Váh č. 9, č. revíru: 3-4570-1-1 v Dubnici nad Váhom
Propozície:   Propozicie MMSR seniorov v LRU – prívlač 2017

Majtrovstvá Slovenska juniorov

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ Trenčín
Termín konania: 1. júl 2017
Miesto konania: Rieka Vlára, revír č.: 2-4450-4-1
Propozície:   Propozicie MSR juniorov v LRU – prívlač 2017


2016

Majtrovstvá Slovenska jednotlivcov

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Púchov
Termín konania: 3. septembra – 4. septembra 2016
Miesto konania: Rieka Váh 3-4580-2-1
Propozície:  Propozície LRU Prívlač Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov 2016

1. liga LRU-prívlač

1. dvojkolo

Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Trstená a MO Námestovo
Termín konania: 4. júna – 5. júna 2016
Miesto konania: Studený potok – MO-Trstená
Propozície:  Propozície 1. liga LRU-prívlač jar 2016


2015

Propozície a prihláška

 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov LRU-Prívlač 2015


 

Propozície a výsledky sú uverejňované na stránke sekcie LRU-Prívlač

www.klubprivlace.sk

 

Výsledky pretekov

http://srzrozhodcovia.webnode.sk

Slovak Junior Challenge 2019

Slovenská juniorská kvalifikácia na European Carp Championship for Juniors je za nami a my môžeme hrdo konštatovať, že i prvý ročník tejto unikátnej akcie pre mládež dopadol na výbornú. Organizátorom sa vďaka významnej podpore, ktorú poskytol Slovenský rybársky zväz, Gabo Nagy, majiteľ revíru Vácička Carp – Soukromý revír, Jaroslav Heler, Night Hunters CZ fishing a dvanásť partnerských spoločností, podarilo uskutočniť skvelú akciu, ktorá sa už tradične niesla v duchu nezištna, priateľstva a lásky k prírode.

Pretekári počas päťdesiatich hodinového zápolenia na revíry Vácička Carp – Súkromný revír ulovili dohromady 297,41kg bodovaných kaprov. Zaujímavosťou bola irekordná šťuka o dlžke 115cm, ktorú ulovil Andrei Čulík a jeden sumec Marka Ambróza.

Najväčšiu rybu preteku o hmotnosti 15,08kg zdolal Šimon Nemec z tímu Scale Fishing.

Na celkovom treťom mieste sa umestnil Andrei Križian a Erik Swarzbacher z tímu Northern Baits Slovensko z celkovým súčtom troch natažších kaprov o váhe 29,03kg.

Druhé miesto obsadili chlapci z CT Carpio, bratia Martin a Šimon Zrubcovci, ktorým sa podarilo uloviť tri kapre s celkovým súčtom 39,73kg.

Prvé miesto obhájil tím Scale Fishing v zložení Ľuboslav Hmurčik a Šimon Nemec, ktorým sa podarilo dosiahnuť súčet troch bodovaných rýb o celkovej hmotnosti 41,41kg.

Veríme že Ľuboslav a Šimon budú dôstojnými protivníkmi a hrdými reprezentantmi Slovenskej republiky na nadchádzajúcich Európskych majstrovstvách, ktoré sa konajú už o nedlho, v termíne od 27. Mája do 01. Júna 2019. Týmto im za celý organizačný tím prajeme veľa úspechov a šťastnú ruku pri losovaní.

 

Za organizačný tím SRZ a Night Hunters CZ fishing

Dušan Jaššo, Slavo Drozd a Erik Voltemar


[wds id=“13″]