Archív značiek: prieskum

Zemplínske repete

S niekoľkomesačným časovým odstupom bol dňa 9. augusta 2016 uskutočnený ďalší prieskum Zemplínskej šíravy, ktorý bol rozšírený o oblasť prívodného kanála, kde sme odlovili ryby na vyšetrenie pre RVPS Michalovce.
Zátoky, v ktorých sme lovili ryby v polovici apríla neboli pre znížený stav vody prístupné na člne, preto sme odlov vykonali na iných lokalitách pobrežného pásma nádrže.
Tentokrát sme odlovili 11 druhov, t.j. o 5 druhov rýb viac ako na jar. Čo je dôležité, potvrdili sme výskyt dôležitých dravcov, tohtoročnej vytretej šťuky severnej a zubáča veľkoústeho, ale toho sme zaznamenali v menšom množstve. Okrem toho sa odlovila plotica červenooká (najčastejší výskyt), belička európska, pleskáč vysoký, jalec hlavatý, mrena severná, mrena škvrnitá, hrebenačka fŕkaná, ostriež zelenkavý a sumec veľký.
Tri dni pred realizáciou prieskumu bol v nádrži pri stredisku Hôrka – Slnečný lúč zaznamenaný lokálny hromadný úhyn rýb, pri ktorom okrem úhynu plotice červenookej a ostrieža zelenkavého uhynulo niekoľko stoviek kusov zubáča veľkoústeho vo vekovej kategórii 1+.Presun na vytipované lokality Zemplínskej Šíravy

Presun na vytipované lokality Zemplínskej Šíravy

Prieskum sa konal za pomoci elektrického agregátu

Prieskum sa konal za pomoci elektrického agregátu

Menšia šťuka zo samovýteru

Menšia šťuka zo samovýteru

Raj vtákov a rýb

Blízko štátnej cesty zo Stredy nad Bodrogom do Kráľovského Chlmca oddelenej úzkym pásom stromov leží vodná plocha Odstavného ramena Zsilip – Csárda. Rameno, bývalý úsek rieky Bodrog je dlhé viac ako 3 km a pri zvýšených vodných stavoch v materskej rieke Bodrog naďalej s riekou komunikuje a stav vody v ňom je tak periodicky dopĺňaný.

Takmer 15 hektárový lovný kaprový rybársky revír je samostatným revírom a na jeho západnom okraji je prečerpávacia stanica slovenského vodohospodárskeho podniku.

Vodná plocha je rajom pre vodné vtáctvo, najmä pre volavku popolavú a ďalšie druhy avifauny viazanej na vodné prostredie. Nedá sa vylúčiť aj náhodný výskyt vzácnej korytnačky močiarnej, čoho neklamným signálom bol v čase našej návštevy zistený nález usmrteného jedinca na ceste neďaleko ramena, ktorá sem mohla migrovať z neďalekej prírodnej rezervácie Tajba.

Značnú časť vodnej plochy ramena pokrýva porast leknice žltej a lekna bieleho. Pohľad z člna na vodnú hladinu je počas vegetačného obdobia úchvatný. Pri plavbe smerom k cestnému mostu cez Somotorský kanál sme pred sebou plašili veľkých amurov bielych, rovnobežne s člnom a za ním vyskakovali nad vodnú hladinu do výšky takmer jedného metra tolstolobiky biele.

Rameno je značne zabahnené a bežná hĺbka dosahuje vyše jedného metra, preto aj prieskumný odlov elektrickým batériovým agregátom bol obmedzený. Aj napriek tomu sme overili výskyt siedmich druhov rýb. Ďalšie druhy ako napríklad sumec, šťuka, pleskáč sú určite súčasťou ichtyofauny tohto úžasného rybárskeho revíru.

Najľahšie a najčastejšie sa darilo uloviť beličku európsku, obývajúcu priestor tesne pod vodnou hladinou. Natrafili sme na húfy sumčeka čierneho, ulovilo sa niekoľko plotíc červenookých, karasov striebristých a nechýbal ani kapor rybničný. Na záver sa vplyvom narkotizačného účinku jednosmerného elektrického prúdu vo vode otočil pekný, vyše kilogramový zubáč veľkoústy, ktorý sa ocitol v podberáku kvôli zadokumentovaniu a bol vrátený späť do vody. Odchádzame z tohto pokojného miesta a nechávame „miestnych obyvateľov“ život aj naďalej plynúť svojou vlastnou cestou.


01 - Zátišie na Odstavnom ramene Zsilip - Csárda

Zátišie na Odstavnom ramene Zsilip – Csárda

02 - Pekný jedinec karasa striebristého

Pekný jedinec karasa striebristého

03 - Leknom bielym je hladina tohto úžasného miesta priam posiata

Leknom bielym je hladina tohto úžasného miesta priam posiata

04 - Miestny mohykán - Zubáč veľkoústy

Miestny mohykán – Zubáč veľkoústy