Archív značiek: pstruh dúhový

Plánované obmedzenie lovu má opodstatnenie

Dňa 13. septembra 2016 bolo do VN Palcmanská Maša naposledy v tomto roku nasadených 814 kg dvojročného pstruha dúhového. Deň na to prebehol ichtyologický prieskum nádrže. Najprv na požiadanie hospodára nádrže boli preverené niektoré fyzikálno-chemické ukazovatele vody, kvôli výskytu vodného kvetu. Merací prístroj v metrovej hĺbke ďalej od pobrežia nameral vyše 10 mg rozpusteného kyslíka na jeden liter vody, pH vody bolo 6,02 a jej teplota dosahovala tesne nad 18 oC. Rybárom vysadené pstruhy deň po vysadení jednoducho nebrali.

Predpokladali sme, že budeme s elektrickým agregátom úspešnejší, čo sa aj potvrdilo, ale až vo vyšších úsekoch nádrže. Okrem jalca hlavatého, ostrieža zelenkavého, sme ulovili hlaváča pásoplutvého, pstruha dúhového a potešil najmä pstruh potočný – tohtoročný plôdik ako aj pstruhy dvojročné, trojročné a staršie v slušných počtoch. Akiste medzi nimi mohli byť jedince  migrujúce za neresom, ktorý čochvíľa nastane, ale nižšie vekové kategórie pstruha tu mali stabilné stanovištia. Početnosť plôdika bola nádejná pre budúce obdobia. Napríklad veľa rybiek sa ukrývalo pod trávou prevísajúcou z brehu do vody. Na nádrži bežnú ploticu červenookú sme neulovili, ale na naše veľké prekvapenie na dvoch lokalitách sme potvrdili lopatku dúhovú. 

Rozhodnutie chrániť horný úsek nádrže pravdepodobne od prvého železničného mostu po cestný most Dobšiná – Stratená sa vzhľadom k zisteným výsledkom prieskumu javí ako to najlepšie riešenie pre dlhodobú ochranu rýb. Výhľadovo sa preto tento úsek plánuje od 1. septembra 2017 do 15. apríla vyhlásiť za neresisko rýb so všeobecným zákazom lovu rýb na tomto úseku.

Pôjde o dlhodobé riešenie v prospech ochrany najmä pstruha potočného.


p1200094

Zarybnenie Dunaja č. 3 pstruhom dúhovým Pd2

Dňa 22.09.2015 prebehlo zarybnenie pstruhom dúhovým v kategórii Pd2 v rybárskom revíry Dunaj č.3
Pstruh Pd2 bol vysadený na jednotlivé revíry na Dunaji č. 3 nasledovne:
• Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD v množstve 1000 kg
• Dunaj č. 3 odpadový kanál VD v množstve 100 kg
• Dunaj č. 3- pravostranný priesakový kanál VD (Čunovo, Rusovce, Jarovce) v množstve 900 kg

Fotografia je ilustračná.

4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša (Dedinky) – Aktuality

(17.07.2015) VN Palcmanská Maša (Dedinky) – zarybnenie dvojročným pstruhom dúhovým (Pd2)
Dňa 14.07.2015 v utorok bol zarybnený revír Rady SRZ č. 4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša násadou pstruha dúhového Pd2 v množstve 600 kg. Priemerná kusová hmotnosť násady bola 0,35 kg.

(06.07.2015) VN Palcmanská Maša (Dedinky) – pokles hladiny

Upozorňujeme našich rybárov, že na vodnej nádrži Dedinky v Slovenskom Raji (pstruhová voda Rady SRZ) došlo v týchto dňoch k poklesu výšky vodnej hladiny z dôvodu opráv a údržby dnových uzáverov na VS Vlčia dolina v Dobšinej na základe požiadavky správcu o vytvorenie dostatočného zásobného objemu. V súčasnosti je hladina na kóte 781,30 m.n.m. čo je približne 5 m pod normál. Výška vodnej hladiny podľa vyjadrenia pracovníka správcu pána Kleknera z Dobšinej už ďalej klesať nebude, práve naopak začína sa s dopúšťaním. Všetko bude záležať od množstva zrážok v tejto oblasti. Ak bude aj naďalej takéto sucho, na plný stav sa nádrž dostane až v mesiaci august, ale ak zaprší tak to bude skôr. Lov rýb prebieha v normálnom režime. Podľa stanoviska rybárskeho hospodára pána Jozefa Fabiána je horší prístup k vode, ale z loďky sa loviť dá.

4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie Pd2


Revír Rady SRZ 4-3750-1-1 VN Ružín bol dňa 04.06.2015 zarybnený Pd2 (Pstruh dúhový dvojročný) v množstve 510 kg.

Na fotografiách vidíte:
meranie teploty vody vo VN (20,2 °C), meranie teploty vody v prepravnej bedni (18,0 °C), prípravu pred vysadením a vysadenie rýb.