Archív značiek: pstruhový

Vodná nádrž Palcmanská Maša – Dedinky

Názov revíru: VN Palcmanská Maša
Číslo revíru: 4-3680-4-1
Charakter revíru: lososový – pstruhový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (86 ha) od telesa hrádze po chatovú osadu Stratenská Píla pri križovatke Geravy – Zajfy. Hranica revíru je vyznačená obojstranne. Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a iné sa považuje za lov na položenú a plávanú (zakázané spôsoby lovu). Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je povolené. Vo vzdialenosti 100m od telesa hrádze VN platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz rybolovu v okruhu 50 m od klietkového chovu rýb. Celoročný zákaz lovu rýb z ostrovčeka. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 35/x.

Hospodár:
Emil Pacek: e-mail: vvndedinky@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 542

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 35/x.
Vysvetlenie: číslo 35  na mieste minimálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najmenšia lovná miera pstruha potočného bola zvýšená na 35cm. Písmeno x na mieste maximálnej lovnej miery značí, že maximálna lovná miera pstruha potočného nebola stanovená. To znamená, že pstruha potočného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 35 centimetrov.

Lov rýb z lodiek je povolený.
Použitie spaľovacích motorov je zakázané.

Druhy rýb
Loví sa tu pstruh dúhový, pstruh potočný a jeho jazerná forma. Medzi menej časté úlovky patrí jalec, ostriež či plotica. Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným. Hĺbka vodnej nádrže je maximálne 20 metrov.

Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné, týždenné a sezónne.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.

Kontakt na predajcu povolení na rybolov:
Emil Pacek: e-mail: vvndedinky@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 542

Iné obmedzenia rybolovu
V letných mesiacoch zarastanie brehových úsekov v okolí lodenice a na Stratenskej píle.

Viac o VN Palcmanská Maša
VN Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v údolí pod južnými skalnatými zrázmi Geráv. Na jej brehoch vyrástli ubytovacie, športové a rekreačné zariadenia. Priamo na jazere sú umiestnené zariadenia rybného hospodárstva. Pri brehoch vodnej nádrže Palcmanská Maša vznikla v roku 1933 zlúčením obcí Imrichovce a Štefanovce obec Dedinky.
Účelom nádrže je akumulovanie vody pre zabezpečenie prívodu k vodnej elektrárni v Dobšinej, vyrovnanie prietokov Hnilca a rekreačné využitie. Okolie ponúka viaceré možnosti vyžitia, napríklad turistiku, cyklistiky, kúpanie, člnkovanie. V zimnom období zas lyžovanie. Na dosah je Dobšinská ľadová jaskyňa. Neďaleko sa nachádzajú Stratená (11 km), Dobšiná (13 km), Mlynky (7 km), cez Zejmarskú roklinu je prístup na Geravy a ďalej je možné pešou túrou dôjsť cez Sokoliu dolinu alebo Kyseľ na Kláštorisko alebo cez dolinu Bieleho potoka na Čingov (39 km).

VVN Bešeňová

FOTO: autorom fotografií VVN Bešeňová je správca revíru Roman Gemzický

 

Názov revíru: VVN Bešeňová
Číslo revíru: 3-6040-4-4
Charakter: lososový – pstruhový
Účel: chyť a pusť
bez privlastnenia si úlovku
Užívateľ: Rada SRZ

Popis rybárskeho revíru

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže /193 ha/ od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa VN Liptovská Mara /vyznačenej tabuľami/ platí celoročný zákaz rybolovu.

Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia si úlovku, tzn. Loviaci si ulovenú rybu nemôže ponechať! Lov rýb povolený výhradne z brehu! Zákaz používania plavidiel, vrátane bellyboatov. Zákaz vjazdu motorovými vozidlami na všetky hrádzové opevnenia a na zátopové územie VVN Bešeňová.

Revír sa nachádza v krásnej scenérii Liptova. Je obkolesený z južnej strany Nízkymi Tatrami, zo západu Chočským pohorím a zo severu Roháčmi. Nakoľko sa jedná o revír s režimom „Chyť a pusť“ je tu väčšia pravdepodobnosť, že rybár si chytí svoju trofejnú rybu. Revír je vhodný pre tých, čo uprednostňujú zážitky od vody pred plným mrazákom.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je v smere od Liptovského Mikuláša po ceste č. 18 na križovatke pri obci Ľubeľa odbočíme vpravo na obec Vlachy, cesta nás privedie na most ponad prívodný kanál za ktorým je obec Vlašky.

V smere od Ružomberka sa napojíme na privádzač na D1 a po 500 metroch odbočíme na cestu č. 18 a dostaneme sa na kruhový objazd. Tu sa napojíme na cestu č. 18 a odbočíme na Vlachy, alebo pôjdeme cez obec Bešeňová, dostaneme sa do obce Vlašky a po prejazde obce sa dostaneme na prívodný kanál.

Druhy rýb

Rybársky revír sa v súčasnosti zarybňuje už iba lososovitou rybou, hlavne pstruhom dúhovým a pstruhom potočným. Vyskytuje sa tu aj pôvodná rybia obsádka – šťuka, ostriež, zubáč veľkoústý, boleň dravý, kapor rybničný.

Najznámejšie lokality

Najznámejšie lokality sú ovplyvnené kolísaním hladiny, nakoľko Bešeňová je vyrovnávacia nádrž Liptovskej Mary. „Naj-lokalitami“ sú prívodný kanál, hrádza, zatopená stará cesta a stará železnica ako aj ústia potokov, ktoré sa vlievajú do vyrovnávacej nádrže – tzn. pri Kľačianke, Malatínke a Ľupčianke.

Úlovky

Keďže revír je v režime chyť a pusť nie je tu núdza o kapitálne úlovky hlavne pstruha dúhového, ktorého úlovky dosahujú až 80 cm, pstruha potočného ako aj pstruha jazerného.

 

Úlovky našich rybárov:

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Roman Gemzický
Žiarska 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny
tel.: 0918/711 521
e-mail: gemzicky@mag-net.sk