Archív značiek: pstruhový

Vodná nádrž Palcmanská Maša – Dedinky

Názov revíru: VN Palcmanská Maša
Číslo revíru: 4-3680-4-1
Charakter revíru: lososový – pstruhový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

AKTUÁLNE NA REVÍRI:

Popis revíru

Táto 86 ha nádrž sa nachádza na južnej strane NP Slovenský raj na rieke Hnilec. Je súčasťou vodného diela Dobšiná. poznáme ju aj pod názvom Dedinky podľa obce v katastri ktorej sa nachádza. Po VVN Bešeňová je to druhý najväčší pstruhový revír na Slovensku.

Rybolov na tejto vodnej nádrži možno vďaka unikátnemu krasovému územiu jej okolia spestriť turistikou a cykloturistikou.

Rovnako si nenechajte ujsť návštevu neďalekej fascinujúcej Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Sezóna od 16.4. do 30.9.

V úseku od prvého železničného masta (hrádza) po cestný most Stratená – Dobšiná je neresisko pstruha potočného, kde platí zákaz lovu rýb od 1.9. do 15.4.

Druhy rýb

Loví sa tu pstruh potočný, jeho jazerná forma, pstruh dúhový ale dá sa uloviť aj jalec, ostriež či plotica. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným.

Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov.

Hĺba vodnej nádrže je max. 20 m.

Spôsob lovu

Povolené spôsoby lovu podľa zákona 139/2002 Z. z. pre pstruhové vody.

Povolenky

Povolenky sa predávajú denné, týždenné a sezónne.

Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.

Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Zakázané spôsoby lovu

Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a iné sa považuje za lov na položenú a plávanú. Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je povolené.

Lov rýb z lodiek je povolený.

Použitie spaľovacích motorov je zakázané.

Iné obmedzenia rybolovu

V letných mesiacoch zarastanie brehových úsekov v okolí lodenice a na Stratenskej píle.

Úprava lovných mier

Pstruh potočný – 40 cm

VVN Bešeňová

FOTO: autorom fotografií VVN Bešeňová je správca revíru Roman Gemzický

 

Názov revíru: VVN Bešeňová
Číslo revíru: 3-6040-4-4
Charakter: lososový – pstruhový
Účel: chyť a pusť
bez privlastnenia si úlovku
Užívateľ: Rada SRZ

Popis rybárskeho revíru

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže /193 ha/ od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa VN Liptovská Mara /vyznačenej tabuľami/ platí celoročný zákaz rybolovu.

Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia si úlovku, tzn. Loviaci si ulovenú rybu nemôže ponechať! Lov rýb povolený výhradne z brehu! Zákaz používania plavidiel, vrátane bellyboatov. Zákaz vjazdu motorovými vozidlami na všetky hrádzové opevnenia a na zátopové územie VVN Bešeňová.

Revír sa nachádza v krásnej scenérii Liptova. Je obkolesený z južnej strany Nízkymi Tatrami, zo západu Chočským pohorím a zo severu Roháčmi. Nakoľko sa jedná o revír s režimom „Chyť a pusť“ je tu väčšia pravdepodobnosť, že rybár si chytí svoju trofejnú rybu. Revír je vhodný pre tých, čo uprednostňujú zážitky od vody pred plným mrazákom.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je v smere od Liptovského Mikuláša po ceste č. 18 na križovatke pri obci Ľubeľa odbočíme vpravo na obec Vlachy, cesta nás privedie na most ponad prívodný kanál za ktorým je obec Vlašky.

V smere od Ružomberka sa napojíme na privádzač na D1 a po 500 metroch odbočíme na cestu č. 18 a dostaneme sa na kruhový objazd. Tu sa napojíme na cestu č. 18 a odbočíme na Vlachy, alebo pôjdeme cez obec Bešeňová, dostaneme sa do obce Vlašky a po prejazde obce sa dostaneme na prívodný kanál.

Druhy rýb

Rybársky revír sa v súčasnosti zarybňuje už iba lososovitou rybou, hlavne pstruhom dúhovým a pstruhom potočným. Vyskytuje sa tu aj pôvodná rybia obsádka – šťuka, ostriež, zubáč veľkoústý, boleň dravý, kapor rybničný.

Najznámejšie lokality

Najznámejšie lokality sú ovplyvnené kolísaním hladiny, nakoľko Bešeňová je vyrovnávacia nádrž Liptovskej Mary. „Naj-lokalitami“ sú prívodný kanál, hrádza, zatopená stará cesta a stará železnica ako aj ústia potokov, ktoré sa vlievajú do vyrovnávacej nádrže – tzn. pri Kľačianke, Malatínke a Ľupčianke.

Úlovky

Keďže revír je v režime chyť a pusť nie je tu núdza o kapitálne úlovky hlavne pstruha dúhového, ktorého úlovky dosahujú až 80 cm, pstruha potočného ako aj pstruha jazerného.

Povolenky

Povolenia, s ktorým je možné loviť na VVN Bešeňová:

  1. Zvláštne povolenie /vydávané SRZ Rada Žilina/
  2. Osobitné povolenie /vydávané Ministerstvom životného prostredia/
  3. Sezónne povolenie na VVN Bešeňová
  4. Denné hosťovacie povolenie

Úlovky našich rybárov:

Ceny povolení:

Sezónne povolenie VVN Bešeňová 70 EUR
Denné hosťovacie povolenie člen SRZ 10,00 EUR
Denné hosťovacie povolenie nečlen SRZ 30,00 EUR

Predajcovia:

ROMAN GEMZICKÝ rybársky hospodár tel. 0918/711 521
STARFISH, rybárske potreby Liptovský Mikuláš tel. 044/5570928
ESOX, rybárske potreby Liptovský Mikuláš tel. 044/5522226

Kontakt na predajcov povolení na rybolov získate aj v sekcii predaj povolení.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Roman Gemzický
Žiarska 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny
tel.: 0918/711 521
e-mail: gemzicky@mag-net.sk