Archív značiek: rekreácia

Dedinky – Palcmanská Maša

Ubytovacie zariadenie je od 15.4.2023 do 15.10.2023 plne obsadené.


Kapacita – 8 lôžok

Cena za ubytovanie pre členov SRZ:  40 EUR/noc,  vrátane prenájmu člna

Daň z ubytovania: 0,50 EUR/noc/osoba nad 15 rokov, s výnimkou invalidných dôchodcov

Po potvrdení rezervácie a nahlásení počtu osôb Vám bude zaslaný rozpis platby, ktorý sa uhrádza na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583 2432, vedeného vo VÚB Žilina s uvedením variabilného symbolu 850853.  Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko.

Po úhrade platby Vám zašleme ubytovací poukaz v elektronickej forme, ktorým sa treba preukázať pri nástupe na ubytovanie.

Objednávky vybavuje:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
A. Kmeťa 20
010 55 Žilina
e-mail: sekretariat@srzrada.sk
tel.: +421 41 507 36 11

kontaktná osoba: Mária Sprušanská

Hodnotenie ubytovania:

Dobrý deň p. Sprušanská,

Chcem sa poďakovať za veľmi pekný pobyt na chate SRZ na Dedinkách. Chata je v skutočnosti ešte krajšia ako na fotkách 😊. Tiež chcem vyjadriť poďakovanie aj pánovi Pacekovi, ktorý sa tam o nás postaral.

S pozdravom
Marek


Ústie nad Priehradou

Kapacita – 8 lôžok

Cena za ubytovanie pre členov SRZ:  35 EUR/noc

Daň z ubytovania: 0,340 EUR/noc/osoba

Po potvrdení rezervácie a nahlásení počtu osôb Vám bude zaslaný rozpis platby, ktorý sa uhrádza na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583 2432, vedeného vo VÚB Žilina s uvedením variabilného symbolu 850852.  Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko.

Po úhrade platby Vám zašleme ubytovací poukaz v elektronickej forme, ktorým sa treba preukázať pri nástupe na ubytovanie.

 

Objednávky vybavuje:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
A. Kmeťa 20
010 55 Žilina
e-mail: sekretariat@srzrada.sk
tel.: +421 41 507 36 11

kontaktná osoba: Mária Sprušanská

Domaša – Nová Kelča

Ubytovacie zariadenie je od 21.5.2023 do 8.10.2023 plne obsadené.


Kapacita – 7 lôžok

Cena za ubytovanie pre členov SRZ:  40 EUR/noc,  vrátane prenájmu člna

Daň z ubytovania: 1 EUR/noc/osoba

Po potvrdení rezervácie a nahlásení počtu osôb Vám bude zaslaný rozpis platby, ktorý sa uhrádza na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583 2432, vedeného vo VÚB Žilina s uvedením variabilného symbolu 850851.  Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko.

Po úhrade platby Vám zašleme ubytovací poukaz v elektronickej forme, ktorým sa treba preukázať pri nástupe na ubytovanie.

 

Objednávky vybavuje:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
A. Kmeťa 20
010 55 Žilina
e-mail: sekretariat@srzrada.sk
tel.: +421 41 507 36 11

kontaktná osoba: Mária Sprušanská

Vodné dielo Domaša

Vodné dielo Domaša bolo vybudované v povodí Bodrogu na toku Ondavy v rokoch 1962 – 1967 ako súčasť vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Jeho účelom bola akumulácia vody pri vyšších prietokoch a okrem nich aj na priemyselné využitie, na riedenie odpadových vôd z Bukózy Vranov, na energetické využitie, na zavlažovanie až 17 tisíc hektárovej plochy v oblasti pod vodným dielom, na chov rýb a na rekreáciu a šport.

Výstavba vodného diela Veľká Domaša trvala 6 rokov. Začala sa vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967. Injekčná štôlňa sa začala zakladať v auguste 1963. Prietok Ondavy bol odvedený do komunikačnej štôlne v júni 1964. Sypanie vlastného telesa hrádze sa začalo na jar 1964, keď bol ešte otvorený výkop injekčnej štôlne. Sypanie statickej časti sa začalo v rokoch 1965 – 1966. Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966.

V tom čase už bola nádrž napúšťaná – začiatok 01. novembra 1965 a bola ukončená aj výstavba hate vyrovnávacej nádrže Malá Domaša. Hydroelektráreň bola dokončená v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967, bola ukončená výstavba celého vodného diela.

Základné informácie:

Vodné dielo: dokončené v roku 1967
Zatopená plocha: 15,1 km2
Rozloha revíru: 1422 ha
Číslo revíru: 4-3330-1-1
Dĺžka: 12,8 km (od mostu cez rieku Ondavu po hrádzu)
Priemerná šírka: 0,96 km
Objem nádrže: 172 mil. m3
Dĺžka brehov: 37 km
Max. hĺbka: 28 m
Priemerný prítok: 7,5 m3
Priemerná hĺbka: 11 m
Nadmorská výška: 175 m.n m.

Klimatické podmienky:

Klimatické podmienky

Počet letných dní s teplotou nad 25 °C 50
Počet ľadových dní 45
Priemerné teploty v januári -3 °C
Priemerné teploty v júli 17,5 °C
Počet dní so zrážkami (ročne) 110
Počet dní s búrkami 25
Priemerná ročná teplota 8 °C

Zelená perla východného Slovenska

Medzi chrbtami Ondavskej vrchoviny v doline rieky Ondavy sa nachádza priehradná nádrž Domaša. Slúži ako rekreačné zázemie pre obyvateľov mesta a regiónu, ale radi tu oddychujú aj turisti zo susedných krajín..

Pri prevažne zalesnených, vyše 40 km dlhých brehoch Domaše sa nachádzajú malebné zákutia vhodné pre individuálnu turistiku aj cykloturistiku, pestovanie vodných športov, rybolov i hubárčenie. Vodné dielo leží v teplej klimatickej oblasti v nadmorskej výške 156 metrov, priemerná teplota vody v letnom období je 20 °C. Vodná plocha Domaše má dĺžku 14 km, najväčšiu šírku 4 km a hĺbku 25 metrov.

Pri ceste na VN Domaša nezabudnite navštíviť Restaurant „ U Hricka “ v Hanušovciach nad Topľou, kde sa o Vás vynikajúco postarajú.

Rekreačné stredisko Dobrá

Stredisko Dobrá ponúka návštevníkommožnosť celoročnej rekreácie. Nachádza sa v zátoke na západnom brehu Domaše. Scenéria okolo priehradného jazera je jednou z najkrajších. Služby poskytuje viacero ubytovacích a stravovacích zariadení. Je tu možnosť stanovania a kempovania.

K dispozícii sú plážové a detské oddychové ihriská. Dobrá je východiskomturistických značkových chodníkov. Milovníci turistiky a hubárčenia si prídu na svoje pri prechádzkach po lesných pahorkoch a chrbtoch lemujúcich brehy vodnej plochy. Rybári tu nájdu zákutia ideálne na lov rýb. V zimných mesiacoch je atraktívnym lákadlom pre lyžiarovlyžiarsky svah s vlekom. Okolitý terén je vhodný aj pre lyžiarsku turistiku.

Rekreačné stredisko Poľany (Monika)

Poľany sú najstarším rekreačným strediskom na Domaši s najväčšou plážou a autokempingom.

Okrem upravenej pláže s dobrým prístupom do vody i pre malé deti ponúkajú Poľany aj *ihriská** na plážový volejbal, tenisové kurty a požičovňu vodných bicyklov. Je tu široká škála ubytovacích a stravovacích zariadení od bufetov priamo na pláži až po jedálne, ubytovacie kapacity a herne.

Každoročne sa tu uskutočňujú jachtárske preteky.

Rekreačné stredisko Holčíkovce (Eva)

Toto stredisko je vyhľadávané najmä rodinami s malými deťmi. Nachádza sa tu autokemping, verejné táborisko, chatová osada, požičovňa športových potrieb, parkovisko a niekoľko reštauračných zariadení. Pláž je piesočná. V kempingovej časti ponúka služby Slovenská asociácia windsurfingu. Okrem windsurfingu majú návštevníci možnosť využiť tenisový kurt, nohejbalové a volejbalové ihrisko. Najväčším ubytovacím zariadením je hotel Zátoka. Sú tu výborné podmienky pre rybolov. K dispozícii je rybárska chatka. V miestnom prírodnom amfiteátri sú každoročne organizované rôzne súťaže s bohatými sprievodnými akciami.

Rekreačné stredisko Nová Kelča

V stredisku je hotel a ubytovňa, verejné táborisko, upravená piesočná pláž, parkoviská, podnikové chatové osady s možnosťou ubytovania a stravovania. Autokemping na poloostrove Krym jevyhľadávaný najmä rybármi. Známy sírovodíkovo-metánový prameň Ščavica v upravenom parčíku pred vstupom do obce je obľúbeným zdrojom minerálnej vody. Zaujímavosťou je kostol zo zatopenej obce Kelča, ktorý leží pod úrovňou hladiny vody a od Domaše ho oddeľuje mohutný ochranný val.

Rekreačné stredisko Valkov

Rekreačné stredisko Valkov leží v okrese Stropkov, je to jedno z najčistejších a najväčších rekreačných stredísk pri Domaši. Vodná nádrž Domaša vďaka svojej obrovskej samočistiacej schopnosti a polohe v oblasti bez znečisťujúceho priemyslu je známa svojou čistou vodou s množstvom rýb (pstruh, kapor, boleň, sumec, šťuka, úhor). Okolité listnaté a zmiešané lesy lemujúce vodnú nádrž Domaša ponúkajú nespočetné turistické trasy, z ktorých sa istotne vrátite s plným košíkom hríbov. Domaša ponúka možnosť kúpania, člnkovania, windsurfingu a iných vodných športov. V blízkom okolí sa nachádza množstvo zaujímavých cieľov a trás pre priaznivcov turistiky, cykloturistiky či autoturistiky.

Číslo revíru: 4-3330-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť.
Rozloha (ha): 1422
Organizácia: RADA SRZ
Okres: Vranov nad Topľou,Stropkov
Miera: podľa rybárskeho poriadku
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprové vody

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Prístupové cesty k VN Domaša

Rybolov

Rybársky revír číslo 4-3330-1-1 – VN Domaša. V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Vo VN Domaša žije 25 druhov sladkovodných rýb, hlavné zastúpenie tu má kapor, pleskáč, zubáč, boleň, ostriež, šťuka, úhor, pstruh, nosáľ, sumec.

Horúce plochy

Ryby nachádzajúce sa vo vodnej nádrži Veľ. Domaša a lovné miery

amur biely 60cm
belica európska
boleň dravý 40 cm
červenica ostrobruchá
hrebenačka frkaná
hrúz bieloplutvý
hrúz škvrnitý
jalec hlavatý 20 cm
jalec maloústy 20 cm
kapor rybničný 40 cm
karas striebristý
lieň sliznatý 25 cm
mieň sladkovodný 35 cm
mrena severná 40 cm
mrena škvrnitá 25 cm
nosáľ sťahovavý 25 cm
ostriež zelenkavý
pleskáč siný 20 cm
pleskáč tuponosý 20 cm
pleskáč vysoký 30 cm
pleskáč zelenkavý
plotica červenooká
podustva severná 30 cm
pstruh dúhový 25 cm
pstruh potočný 25 cm
sivoň potočný 25 cm
sumec veľký 70 cm
šťuka severná 60 cm
tolstolobik biely 45 cm
tolstolobik pestrý 45 cm
úhor európsky 45 cm
zubáč veľkoústy 50 cm

Kontakt na rybárskeho hospodára

Daniel Hurný
mobil: 0918 711 541

Zarybňovanie a vyťaženosť