Archív značiek: revíry Rady SRZ

VN Kráľová v mesiaci júl

V mesiaci júl bola zaznamenaná výška vodnej hladiny VN Kráľová v rozmedzí manipulačného plánu 122,50-123,70 n.m.v.
Na brehových častiach zdrže bolo vyplavené množstvo odpadkov a dreva a nad VN prelietavali kormorány v počte cca 20 kusov.

V rámci výkonu rybárskeho práva si rybári privlastňovali najmä kapry od 40 do 60 cm, zubáče a ostrieže. Skontrolovaných rybárov v mesiaci júl bolo 519, z toho jeden bol riešený dohovorom.

Zároveň si dovoľujeme informovať všetkých rybárov o možnostiach prístupu k revíru:

  • Otvorená prístupová komunikácia na korunu hrádze/Šoporňanska strana/betónové bariery/Povodie Váhu/- Vjazd pre rybárov na vyloženie a naloženie vecí/Dohoda SVP/
  • Otvorená prístupová komunikácia pod hrádzou – Parkovanie možné na okraji cesty/Váhovská strana/po celej dľžke
  • Otvorené závory/Odberové objekty Kráľova aVáhovce, prechod pri obci Váhovce cez hrádzu/- Vjazd pre rybárov na vyloženie a naloženie vecí/Dohoda SVP/

Kapor z Uzovskej Panice

Dňa 12.10.2016 bol zo strediska Uzovská Panica vysadený dvojročný kapor do VN Liptovská Mara – 4 800 kg, VN Ružín – 3 900 kg a VN Teplý Vrch – 2010 kg.

Priemerná kusová hmotnosť rýb bola 0,70 kg a ryby prevzal ichtyológ pre východoslovenskú oblasť  Ing. Géci a vedúci odboru výroby Ing. Cintula.

Na snímke okrem odlovu rýb a ich váženia môžete vidieť aj vysadenie násady kapra do VN Teplý vrch nachádzajúcej sa v blízkosti tohto strediska v okrese Rimavská Sobota.Sťahovanie rýb z vypustenej nádrže do loviska

Sťahovanie rýb z vypustenej nádrže do loviska

Váženie a nakladanie rýb

Váženie a nakladanie rýb

Vysádzanie rýb

Vysádzanie rýb