Archív značiek: Rybárska večera

Rybárska večera

Tradícia  „Rybárskej  večere“  vraj  siaha až do  obdobia,  kedy  vznikla  Miestna organizácia  SRZ  v Sabinove.  Miestni rybári  ju  organizujú  v novembri a v tomto  roku   bola  táto  akcia  o ktorej  sa  dočítate  aj  v knižke  od  Jána  Mjartana  „Ľudové  rybárstvo  na  Slovensku“  spojená  s oslavami 85.  výročia založenia  rybárskej  organizácie  v tomto  Šarišskom  meste ležiacom pri  brehoch  rieky Torysa.

Ako  už býva zvykom,  pred  samotnou  večerou  sa  stretli ocenení  rybári na  Mestskom  úrade v obradnej  sieni a za  prítomnosti primátora mesta Ing. Petra Molčana a programu Zboru pre  občianske záležitosti, ktorý umocnil túto slávnostnú chvíľu,  boli aktívnym  členom organizácie odovzdané  čestné odznaky za  zásluhy, medaila za  vynikajúce zásluhy pre  rybárstvo,  ktorú  obdŕžal  Vladislav Tebeľak  a najvyššie zväzové vyznamenanie  Čestný člen SRZ obdŕžal Štefan Čekan.  Najvyššie  oceneným  členom SRZ  v Sabinove tieto  vyznamenania  odovzdal  tajomník  Rady  SRZ v Žiline Ing. Ľuboš Javor.

Medzi  pozvanými  hosťami  boli  zástupcovia   rybárskych organizácií  z poľskej Muszyny,  Prešova, Orlova a Trebišova s ktorou  majú  Sabinovčania  družbu neuveriteľných 50 rokov, ďalej  zástupcov miestnych  samospráv  a škôl  a školských zariadení.

Po oficiálnej časti  sa   v Mestskom kultúrnom  stredisku začala samotná  Rybárska  večera. Milovníkom  rybích  špecialít  bola  podaná  rybacia  polievka,  pečený pstruh  a vyprážaná  ryba. Pre  dobrú  náladu im organizátori  pripravili pekný program, dobrú  muziku, spoločenské  tance,  ľudových rozprávačov  a vyvrcholením  kultúrnej  časti  večere  bolo  vystúpenie  folklórneho súboru  Jazero  z Rožkovian.