Archív značiek: rybolovná technika

Propozície liga RT

2019

Majstrovstvá SR v rybolovnej technike

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2019 SZŠR v spolupráci  s Odborom ŠČ SRZ a MsO SRZ Zvolen usporiada Majstrovstvá SR v rybolovnej technike.

  Propozície Majstrovstvá SR v RT 2019

Termín konania: 22.6. – 23.6.2019
Miesto konania: Banská Bystrica, Sládkovičova 34

Organizačný štáb:

Riaditeľ preteku: Ing. Daniel Poničan
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca: Mgr. Marianna Jankovičová
Rozhodcovia: J. Gaál, L. Supák, J. Petrányi, M. Lepko
Technický vedúci: Bc. Marián Lepko
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Zvolen
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Zvolen, príp. 112

Propozície 3. a 4. kolo ligy RT

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2019 SZŠR, v spolupráci s OŠČ SRZ, MsO SRZ Považská Bystrica a usporiada 3. a 4. kolo ligy v rybolovnej technike.

  Propozície 3. a 4. kolo ligy RT 2019

Termín konania: 15.6. – 16.6.2019
Miesto konania: Považská Bystrica-časť Orlové, futbalový štadión TJ Dynamo Orlové

Organizačný štáb:

Riaditeľ preteku: Vladimír Vecel
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca: Mgr. Marianna Jankovičová
Rozhodcovia: L. Supák, P. Hruška, J. Petrányi
Technický vedúci: Tomáš Valášek
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Považská Bystrica
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ P. Bystrica, príp. 112

Propozície 1. a 2. kolo ligy RT

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2019 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada Žilina usporiada v spolupráci s MsO SRZ Bratislava V. 1 a 2  kolo ligy v rybolovnej technike.

  Propozície 1. a 2. kolo ligy RT 2019

Termín konania: 18.5. – 19.5.2019
Miesto konania: Bratislava, futbalový štadión TJ Bratislava – Čunovo

Organizačný štáb:

Riaditeľ preteku: JUDr. Rastislav Rybár
Garant Rady: určí Rada SRZ – OŠČ
Hlavný rozhodca: Mgr. Marianna Jankovičová
Rozhodcovia: Gaál Jozef, Hruška Peter, Petrányi Ján
Technický vedúci: Jankovič Miroslav
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Bratislava V.
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Bratislava V., príp. 112


2018

Majstrovstvá SR v rybolovnej technike

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2018 MsO SRZ Zvolen v spolupráci  s Odborom ŠČ SRZ usporiada Majstrovstvá SR v rybolovnej technike.

  Propozície Majstrovstvá SR v RT 2018

Termín konania: 23.6. – 24.6.2018
Miesto konania: Zvolen, futbalový štadión TJ Družtevník Očová, Športová ulica

Organizačný štáb:  

Riaditeľ preteku: Ing. Daniel Poničan
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca: Mgr. Marianna Jankovičová
Rozhodcovia: Supák, Hruška, Gáal, Lepko
Technický vedúci: Bc. Marián Lepko
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Zvolen
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Zvolen, príp. 112

Propozície 3. a 4. kolo ligy RT 2018

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2018 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada Žilina usporiada v spolupráci s MsO SRZ Prešov 3. a 4. kolo ligy v rybolovnej technike.

 Propozície 3. a 4. kolo liga RT 2018

Termín konania: 2. – 3.6.2018
Miesto konania: Haniska pri Prešove, futbalový štadión FK Furča Haniska

Organizačný štáb:  

Riaditeľ preteku: Ing. Daniel Olejňák
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca: Mgr. Marianna Jankovičová
Rozhodcovia: J. Gaál, M. Lepko, Kopa
Technický vedúci: Ing. Karol Michalik
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Prešov
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Prešov, príp. 112

 

Účastníci pretekov – ZO SRZ:

 1. Zvolen „A“
 2. Zvolen „B“
 3. Bratislava V. „A“
 4. Bratislava V. „B“
 5. Nové Zámky
 6. Košice
 7. Považská Bystrica

 


Propozície 1. a 2. kolo ligy RT 2018

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2018 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada Žilina usporiada v spolupráci s MsO SRZ Bratislava V. 1. a 2.  kolo ligy v rybolovnej technike.

 Propozície 1. a 2. kolo liga RT 2018

Termín konania: 19. – 20.5.2018
Miesto konania: Bratislava, futbalový štadión TJ Bratislava – Čunovo

Organizačný štáb:  

Riaditeľ preteku: JUDr. Rastislav Rybár
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca: Mgr. Marianna Jankovičová
Rozhodcovia: L. Supák, J. Gaál, P. Hruška
Technický vedúci: Miroslav Jankovič
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Bratislava V.
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Bratislava V., príp. 112

 

Účastníci pretekov – ZO SRZ:

 1. Bratislava V. družstvo „A“
 2. Bratislava V. družstvo “B“
 3. Košice
 4. Nové Zámky
 5. Považská Bystrica
 6. Zvolen družstvo „A“
 7. Zvolen družstvo „B“

 2017

Majstrovstvá SR v rybolovnej technike

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2017 SRZ MsO Košice v spolupráci  s Odborom ŠČ SRZ usporiada Majstrovstvá SR v rybolovnej technike.

Propozície Majstrovstvá SR v RT 2017

Termín konania: 24.6 – 25.6.2017
Miesto konania: Košice, futbalový štadión  DRIENOV

Organizačný štáb:

Riaditeľ preteku: Ing. Miroslav  Fečko
Garant Rady: Ing. Karol Michalík
Hlavný rozhodca: Ladislav Supák
Pomocní rozhodcovia: J. Gaál, M. Jankovičová, K. Šuhy, V. Michalíková, M. Lepko
Technický vedúci: Václav Ledvoň
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + 3 zabezpečí SRZ MsO Košice
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Košice., príp. 112

 


Propozície 3. a 4. kolo ligy RT 2017

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2016 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada Žilina usporiada v spolupráci s MsO SRZ Zvolen 3. a 4.  kolo ligy v rybolovnej technike.

 Propozície 3. a 4. kolo liga RT 2017

Termín konania: 10.6 – 11.6.2017
Miesto konania: Zvolen, futbalový štadión TJ Družtevník Očová, Športová ulica
GPS súradnice: 48° 36′ 20.7576363″ N,19° 17′ 40.2291584″ E

 

Organizačný štáb:

Riaditeľ preteku: Ing. Daniel Poničan
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca: Mgr. Marianna Jankovičová
Sektoroví rozhodcovia: Supák, Hruška, Michalíková, Náhliková, Gáal, Lepko
Technický vedúci: Bc. Marián Lepko
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Zvolen
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Zvolen, príp. 112

Účastníci pretekov – ZO SRZ:

 • Bratislava V. družstvo „A“
 • Bratislava V. družstvo “B“
 • Košice
 • Nové Zámky
 • Považská Bystrica
 • Zvolen „A“
 • Zvolen „B“

Propozície 1. a 2. kolo ligy RT 2017

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2017 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada Žilina usporiada v spolupráci s MsO SRZ Bratislava V. a SZRT Nové Zámky 1 a 2  kolo ligy v rybolovnej technike.

 

 Propozície 1. a 2. kolo liga RT 2017

Termín konania: 20.5 – 21.5.2017
Miesto konania: Bratislava, futbalový štadión TJ Bratislava – Čunovo

Organizačný štáb:  

Riaditeľ preteku: JUDr. Rastislav Rybár
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca: Mgr. Marianna Jankovičová
Sektoroví rozhodcovia: L. Supák, J. Gaál, P. Hruška, M. Lepko
Technický vedúci: Miroslav Jankovič
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Bratislava V.
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Bratislava V., príp. 112

Účastníci pretekov – ZO SRZ:

 • Zvolen „A“
 • Zvolen „B“
 • Bratislava V. „A“
 • Bratislava V. „B“
 • Nové Zámky
 • Košice
 • Považská Bystrica


2016

Propozície 1. a 2. kolo ligy RT 2016

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2016 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada Žilina usporiada v spolupráci s MsO SRZ Bratislava V. 1 a 2 kolo ligy v rybolovnej technike.

 Propozície 1. a 2. kolo liga RT 2016

Termín konania : 21.5. – 22.05.2016

Miesto konania : Bratislava, futbalový štadión TJ Bratislava – Čunovo

Organizačný štáb :
Riaditeľ preteku : JUDr. Rastislav Rybár
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca : Mgr. Marianna Jankovičová
Sektoroví rozhodcovia : Supák, Durdiaková, Hruška, Ledvoň (+ 4 zabezpečí sekcia RT)
Technický vedúci : Jankovič Miroslav
Bodovacia komisia : hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Bratislava V.
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Bratislava V., príp. 112

Účastníci pretekov – ZO SRZ :
1) Bratislava V. družstvo „A“
2) Bratislava V. družstvo “B“
3) Košice
4) Liptovská Mikuláš
5) Nové Zámky
6) Považská Bystrica
7) Zvolen

Časový program :
21.5.2016 – sobota
07,00 – 07,30 hod. – Prezentácia
07,30 – 08,00 hod. – Otvorenie pretekov, príprava
08,00 – 11,00 hod. – Disciplína č. 1, č. 3, č. 4
11,00 – 12,00 hod. – Disciplína č. 2
12,00 – 13,00 hod. – Prestávka
13,00 – 14,30 hod. – Disciplína č. 6 2x
14,30 – 15,30 hod. – Disciplína č. 5
15,30 – 16,30 hod. – Disciplína č. 7 2x
17,00 – 18,00 hod. – Vyhodnotenie výsledkov 1. kola ligy RT

22.5.2016 – nedeľa
07,00 – 07,30 hod. – Prezentácia
07,30 – 08,00 hod. – Otvorenie pretekov, príprava
08,00 – 11,00 hod. – Disciplína č. 1, č. 3, č. 4
11,00 – 12,00 hod. – Disciplína č. 2
12,00 – 13,00 hod. – Disciplína č. 5
13,00 hod. – Ukončenie, vyhodnotenie 1. a 2. kola ligy RT

Záverečné ustanovenie:
Súťaží sa podľa platných predpisov pre športovú činnosť z roku 2012 a doplnkov č. 1/2013 a 2/2014.
Disciplíny č. 1, č. 3. a č. 4 sa budú hádzať formou rotácie. Pretekári sa rozdelia do 3 skupín a každá skupina začne jednou terčovou disciplínou.
Liga RT je aj nominačným pretekom juniorov na MS v roku 2016 a seniorov na MS v roku 2016.
Každý vedúci družstva musí predložiť platné členské preukazy, registračné preukazy a potvrdené prihlášky do súťaže pre rok 2016.
Na požiadanie rozhodcu je pretekár povinný predložiť náradie ku kontrole.
Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky bude pretek prerušený a o ďalšom pokračovaní rozhodne organizačný výbor.
Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo.
Doporučuje sa, aby pretekári mali športové oblečenie.

Ubytovanie je potrebné si zabezpečiť individuálne, napr.:

1) Rusovský penzión, Balkánska 114, 851 10 Bratislava – Rusovce
tel. 02/ 628 59 572, zlatica.antosova@stonline.sk

2) Penzión pri Kaštieli, Balkánska 86/57, 851 10 Bratislava – Rusovce
0905/ 411 889, info@penzionprikastieli.com

3) Rybársky dom v Gabčíkove, Prístav č. 1, msosrzba5@stonline.sk, tel. sekretariát MsO SRZ Bratislava V. 02/ 62 31 89 38

4) Pizzeria Restaurant Malá, Pílová 3, 85110 Bratislava – Jarovce, tel. 02/ 628 60 256, info@mala.sk, www.mala.sk

Žiadame organizácie SRZ aby v dostatočnom časovom predstihu nahlásili zoznam všetkých účastníkov.
Informácie o preteku podá p. Jankovič Miroslav, mob. tel. 0915 141 238, e-mail : marianna.jankovicova@gmail.com
Prajem veľa športových úspechov.

Propozície kontroloval : Pavol Konkoľ, vedúci sekcie RT2015

Propozície III. a IV. kolo ligy RT 2015

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2015 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada Žilina usporiada v spolupráci s MsO SRZ Žilina  3.- 4. kolo ligy v rybolovnej technike.

 Propozície – 3. a 4. kolo liga RT 2015

Termín konania :          6. 6. – 7. 6. 2015

Miesto konania :         Športový areál -futbalové ihrisko – Mojš

Organizačný štáb :   

Riaditeľ preteku:                    Tibor Petruš
Garant Rady:                         Lenka Durdiaková
Hlavný rozhodca:                   Mgr. Marianna Jankovičová
Sektoroví rozhodcovia:          S. Dudr, L. Supák, T. Petruš, R. Elzer, T. Hubočan
Technický vedúci:                  Vladimír Vecel
Bodovacia komisia:                hlavný rozhodca + zabezpečí MsO SRZ Žilina
Zdravotné zabezpečenie:       zabezpečí MsO SRZ Žilina,  príp. 112

 

Účastníci pretekov – ZO SRZ :

 • Bratislava V. družstvo „A“
 • Bratislava V. družstvo “B“
 • Košice
 • Liptovský Mikuláš
 • Nové Zámky
 • Považská Bystrica
 • Prešov
 • Zvolen

Propozície I. a II. kolo ligy RT 2015

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2015 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada, Žilina usporiada v spolupráci s MsO SRZ Bratislava V. 1 a 2 kolo ligy v rybolovnej technike.

Propozície 1. a 2. kola ligy RT 2015

Termín konania : 23.5 – 24.5.2015

Miesto konania : Bratislava, futbalový štadión TJ Bratislava – Čunovo

Organizačný štáb :
Riaditeľ preteku : JUDr. Rastislav RYBÁR
Garant Rady: Václav LEDVOŇ
Hlavný rozhodca : Mgr. Marianna JANKOVIČOVÁ
Sektoroví rozhodcovia : SUPÁK, PETRUŠ, ELZER, HUBOČAN
Technický vedúci : Miroslav JANKOVIČ
Bodovacia komisia : hlavný rozhodca + 2 zabezpečí MsO SRZ Bratislava V.
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Bratislava V., príp. 112

Účastníci pretekov:

1) MsO SRZ Bratislava V. družstvo „A“
2) MsO SRZ Bratislava V. družstvo “B“
3) MsO SRZ Košice
4) MsO SRZ Liptovský Mikuláš
5) MsO SRZ Nové Zámky
6) MsO SRZ Považská Bystrica
7) MsO SRZ Prešov
8) MsO SRZ Zvolen

Majstrovstvá sveta juniorov v RT 2017

Majstrovstvá sveta juniorov v rybolovnej technike 2017

SLOVENSKO, Bratislava, 20. – 23. 7. 2017

MS juniorov – Poďakovanie

MS juniorov v RT 2017 – Poďakovanie


Výsledky MS juniorov v RT 2017

Výsledky MS juniorov v RT 2017


Program na stiahnutie:

MS juniorov v RT – program


Organizátor:

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ
A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina, Slovakia
Tel: +5421 41 507 36 12, Mobile: +421 948  052 273
tajomnik@ssrzrada.sk, www.ssrzrada.sk

Mária Sprušanská – športový odbor
A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina, Slovakia
Tel: +5421 41 507 36 21, Mobile: +421 918 711 548
sport@ssrzrada.sk, www.ssrzrada.sk

Spoluorganizátor:

Slovenský rybársky zväz, MsO Bratislava V.

Tel:  +421 908 717 023

msosrzba5@stonline.sk, www.srzbratislava5.sk

Organizačná komisia:

Mgr. Marianna Jankovičová, tajomník SRZ MsO Bratislava V.

Pavol Konkoľ – vedúci sekcie RT

Miroslav Jankovič – vedúci technickej komisie MS

Ladislav Supák – vedúci rozhodcovskej komisie MS

Mária Sprušanská – referent OŠČ, ubytovanie, registrácia

Pretekárska trať:

Futbalový štadión TJ Bratislava – Jarovce


 

 

 

27. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v rybolovnej technike

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2016 Odbor ŠČ pri SRZ – Rada Žilina usporiada v spolupráci so Slovenským zväzom rybolovnej techniky a Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Nové Zámky, 27. Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v rybolovnej technike, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti 95. výročia vzniku organizovaného rybárstva v Nových Zámkoch.


 Propozície – 27. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v rybolovnej technike

Termín konania:       8. – 7. júl 2016

Miesto konania:       Športový areál Strednej odbornej školy stavebnej-ÉSzKI(Priemstav),
Nitrianska cesta 61, Nové Zámky


Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov: Ing. Peter Ivičič, predseda MsO SRZ Nové Zámky
Zástupca riaditeľa: MVDr. Juraj Mészáros, CSc., prezident SZRT
Čestní hostia: Mgr. Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky, Ing. Štefan Száraz, riaditeľ SOŠS-ESzKI Nové Zámky
Garant Rady: Pavol Konkoľ
Hlavný rozhodca: Ladislav Supák
Rozhodcovia: Marianna Jankovičová, Peter Hruška, Viera Michaliková, Ludmila Mészárosová, Ján Petrányi, Zuzana Náhliková, Jozef Gaál,
Stavebná skupina: Jozef Gaál, Miroslav Jankovič a team
Spracovanie výsledkov: hlavný rozhodca a team
TV a foto dokumentácia: Peter Szaló, Ing. Ladislav Rygl, Ondřej Rygl
Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Nové Zámky, príp. 112

Účastníci: Pretekári SRZ a SZRT Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Považská Bystrica, Prešov, Zvolen, Veľký Bieľ, Gbelce a juniorská reprezentácia ČR.


Časový program:

9.7.2016 – sobota
07,00 – 07,30 hod. – Prezentácia
07,30 – 08,00 hod. – Otvorenie pretekov
08,00 – 11,00 hod. – Disciplína 1, 3, 4, 8 a finále
11,00 – 12,30 hod. – Disciplína 2 a finále
12,00 – 13,00 hod. – Obedná prestávka
13,30 – 15,00 hod. – Disciplína 6 a finále
14,30 – 15,30 hod. – Disciplína 7 a finále
16,00 – 17,00 hod. – Disciplína 9 a finále
17,00 – 18,00 hod. – Vyhodnotenie disciplín 1,2,3,4,6,7,8,9
19.00 Spoločná večera – reštaurácia Tri groše

10.7.2016 – nedeľa
08,00 – 10,00 hod. – Disciplína 5 a finále
10,00 – 11,00 hod. – Ukážka historických disciplín
11,00 – 12,30 hod. – Vyhlásenie D5 a viacboja
13,00 – Ukončenie pretekov

Nasadenie družstiev do postupových celoštátnych súťaží – 2015

NASADENIE DRUŽSTIEV DO POSTUPOVÝCH CELOŠTÁTNYCH SÚŤAŽÍ ROČNÍK 2015

Nasadenie družstiev 2015

• LRU – PLÁVANÁ
• LRU – MUCHA
• LRU – PRÍVLAČ
• LRU – FEEDER
• RYBOLOVNÁ TECHNIKA