Archív značiek: rypomix

Rybárske krúžky v MsO SRZ Ružomberok

Práca s deťmi a mládežníkmi v MsO Ružomberok bola v dvoch rybárskych krúžkoch. V krúžku CVČ Elán v Ružomberku bol pod vedením Juraja Líšku, v Liptovských Sliačoch pod vedením Petra Šubjaka. Vekové rozpätie detí býva zvyčajne od 8 do 15 rokov, avšak pár detičiek bolo už aj 6- 7 ročných. Tie staršie bývajú pravidelnými členmi krúžkov a tak páni vedúci sa už mohli spoľahnúť na ich pomoc pri zaúčaní nováčikov, najmä keď sa učíme naväzovať háčiky. S deťmi sme mimo sezóny navštívili aj rybné hospodárstvo, kde im bolo najskôr vysvetlené a potom ukázané všetko čo obnáša chov a starostlivosť o ryby. Krúžky pracovali na nasávaní teoretických poznatkov, poznávania rýb, rybárskych predpisov a ako sa blížila sezóna lovu rýb, u nás na Liptove to začína lovom pstruhov, deti sa naučili viazať základné uzly, nahadzovať, ošetrovať si náradie a vyrábať blyskáče a umelé mušky na ich lov.  Potom sme si lov pstruhov boli vyskúšať na blízkom pstruhovom revíre.

Pred zahájením kaprovej sezóny, čo je trochu neskôr, sme spoločenskou akciou pre všetky deti pripravili program, kde mali možnosť vidieť správne miešanie a prípravu krmiva, vo veľkom akváriu jeho účinok- vytvorenie kŕmneho mraku, rozpadávanie, uvoľňovanie čiastočiek, boostrov, ale aj čo sa robí, resp. nerobí, keď je krmivo zle pripravené. Deti súťažili v poznávaní rýb hode udicou na terč. Okrem sladkých odmien boli pre ne pripravené aj rybárske darčeky.

Krúžková činnosť pokračovala do polovice júna, kde záverečnou bodkou boli súťaže v rybolovnej technike a spoločný lov na miestnej kaprovej vode. Cez letné prázdniny sme sa s deťmi často stretali na Liptovskej Mare.

Nový školský rok zahájil aj činnosť nového krúžku. Z neho sa pár skalných detí zúčastnilo miestnej rybárskej súťaže v love pstruhov dúhových. Hoci nám celý pretek pršalo, deti čo vydržali, si okrem zážitku odniesli aj hodnotné ceny.

Na činnosť krúžkov nám okrem zriadovateľov a miestnej organizácie výdatne materiálne prispievjú aj rybárske potreby Thymallus a Rypomix, za čo im patrí veľká vďaka.Partneri


Rybárske krúžky pri MO SRZ Dolný Kubín

MO SRZ Dolný Kubín zastrešuje štyri rybárske krúžky. Rybárske krúžky mladých rybárov Zaškov a Istebné vedie Ján Flajs v Dolnom Kubíne vedie krúžok mladých rybárov Anton Ošťadnický a v Oravskom podzámku vedie krúžok mladých rybárov Jaroslav Hlavatý.

Deti v krúžkoch sú rozdelené na pokročilých a začiatočníkov. Počas celého školského roka prebieha teoretické výučba rybárskej legislatívy, rôzne praktické ukážky spôsobov viazania uzlov, viazania umelých mušiek, ukážky jednotlivých spôsobov rybolovu a tiež besedy zo zaujímavými ľuďmi.

Po absolvovaní vedomostných testov sa stávajú deti riadnymi rybármi. MO SRZ Dolný Kubín organizuje pre deti z rybárskych krúžkov troje pretekov. Prvomájové preteky, 24-hodinové preteky Detská nonstopka a v októbri Parnica Cup.
Deti z krúžkov sa zúčastňujú aj pretekov mimo našej organizácie ako je Zlatý blyskáč.

Poďakovanie patrí Výboru MO SRZ Dolný Kubín, Rade SRZ, firme RYPOMIX za materiálnu podporu rybárskych krúžkov.Partneri


Činnosť Rybárskeho krúžku pri CVČ v Novákoch

Náš rybársky krúžok pri Centre voľného času (CVČ) je zameraný pre školákov prvého až deviateho ročníka základnej školy, ktorí sú začiatočníci v love rýb udicou. Rybárske doklady si deti zaslúžia po absolvovaní krúžku, ktorý trvá od októbra do júna nasledujúceho roka. V zimných mesiacoch sa mladí rybári zúčastňujú teoretickej prípravy v CVČ. Záverečná skúška je vykonaná formou testu a praktická zase v revíre, v súťaži Zlatý blyskáč, ktorá je trojkolová a pravidelne prebieha v mesiaci máj. Hlavným organizátorom súťaže je pán Jozef Haláč, ktorý sa tejto činnosti venuje dlhé roky. Aj keď naši súťažiaci sú začiatočníci v rybolovnej technike, často sa umiestnia na popredných miestach súťaže. Tento krúžok má dlhú, takmer tridsaťpäť ročnú tradíciu a absolvovalo ho množstvo rybárov z Novák a okolitých obcí. Samozrejme, že táto činnosť sa nezaobíde bez sponzorov, ako je pán Zoltán Nagy z firmy Rypomix, ktorý mladých rybárov sponzoruje kŕmnymi zmesami, bez ktorých si neviem predstaviť výučbu a praktickú činnosť mladých adeptov Petrovho cechu. Pánovi Nagyovi za veľkú pomoc srdečne ďakujú mladí rybári. Vedúci krúžku Marián Ďurina

Praktická príprava krmiva od firmy Rypomix.

Sponzorský dar pre mladých rybárov CVČ Nováky od firmy Rypomix


Zlatý blyskáč 2019


Partneri


Športový deň detí – MO SRZ Námestovo

VYHODNOTENIE RYBÁRSKYCH PRETEKOV – ŠPORTOVÝ DEŇ –  DETI

Tohtoročný ŠPORTOVÝ DEŇ – DETI sa uskutočnil dňa 04. 05. 2019. Pretekov sa zúčastnilo celkovo 44 detí, z toho dvaja pretekári z družobnej organizácie MO ČRS Jablunkov. Pretekári chytali 2 hodiny v revíre Biela Orava č. 1 (3-0070-1-1) – lokalita „Vodnolyžiarsky vlek“.

Revír bol bohato zarybnený násadou pstruha dúhového a deti boli prvými rybármi, ktorí si mohli z vody pstruha vyloviť. Chytali na spôsob plávaná s aktívnou podporou krmiva od spoločnosti RypoMix. Výsledky na konci súťaže nás presvedčili, že sa im darilo.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. Mačor Filip 4 040 bodov
  2. Jagelka Simon 3 260 bodov
  3. Prílepok Jakub 3 120 bodov

Úplnú výsledkovú listinu nájdete TU.
Fotogalériu nájdete TU.

Celková hmotnosť ulovených rýb bola 38 940 g. Cenu víťazovi – Pohár primátora mesta Námestova – odovzdal p. Milan Hubík, primátor mesta Námestova.

Výbor MO SRZ ďakuje všetkým rodičom, starým rodičom, sponzorom a všetkým zúčastneným, ktorí si našli čas a pretekov sa zúčastnili v takom veľkom počte.

Petrov Zdar!

Mgr. Róbert Horan, tajomník MO SRZPartneri


Činnosť rybárskeho krúžku MsO SRZ Bratislava V. za rok 2019

Stretnutia rybárskeho krúžku sú každý štvrtok v centre voľného času na Gessayovej ul. 6 o 17:15 hod. Oproti minulému roku sme zaznamenali nárast počtu detí, ktoré sa prihlásili do krúžku. Priemerná účasť na krúžku bola 12 detí. Okrem teoretickej časti prebiehajúcej v centre voľného času, sa krúžok venuje aj praktickej výučbe na spoločných rybačkách, ktoré mávajú v rámci rybárskeho krúžku, alebo cez víkendy.

24. 3. 2019 deti absolvovali rybačku na jazere Antolská a následne  1. 5. 2019 aj tréning pred nadchádzajúcimi zahajovacími pretekmi.
Od 16. 5. 2019 do 30. 6. 2019 sa výuka rybárskeho krúžku konala na revíri 1-0020-1-1 Chorváky kanál, pod policajnou stanicou. Pri týchto praktických ukážkach pomáhali členovia tunajšej organizácie  Ľudovít Tamáš a Martin Križan.

Deti z rybárskeho krúžku absolvovali nasledovné preteky:
4. 5. 2019 Sobota Zahajovacie preteky štrkovisko Zelená voda Bratislava II.
5. 5. 2019 Nedeľa Zahajovacie preteky štrkovisko Rohlík Bratislava II.
8. 5. 2019 Streda Feeder Cup Čerenec
11. 5. 2019 Sobota Zahajovacie preteky štrkovisko Štrkovec Bratislava II.
12. 5. 2019 Nedeľa Zahajovacie preteky štrkovisko Zrkadlový háj Bratislava V.
1. 6. 2019 Sobota Pretek Antolská
8. 6. 2019 Sobota Pretek Belica štrkovisko Štrkovec Bratislava II.
8. 6. 2019 Sobota Abramis Feeder Cup
15. 6. 2019 Sobota Majstrovstvá SR v LRU Feeder

 

Zhodnotenie

Musím s radosťou konštatovať, že úroveň rybárskeho krúžku v roku 2019 sa zvýšila. Pribudol počet spoločných rybačiek a zvýšil sa aj počet pretekov ktoré deti absolvovali.  Dôkazom zvyšujúcej sa úrovne krúžku je fakt, že deti na už spomínaných pretekoch zozbierali množstvo cien.   Veľkú zásluhu na tom majú aj pretekári ŠKFT Abramis, Ľudovít Tamáš a Martin Križan, ktorí sa pravidelne zúčastňujú krúžkov a ochotne odovzdávajú svoje profesionálne znalosti a vedomosti deťom. Deti ktoré mali záujem sa zúčastňovali tréningov ŠKFT Abramis, kde získavali nové vedomosti a zručnosti. Všetky akcie a úspechy detí boli priebežne zverejňované na Facebookovej stránke organizácie aby aj široká členská základňa bola informovaná o práci s deťmi a mládežou.

 

Záver

V závere by som sa rád poďakoval organizácii MsO SRZ Bratislava V. za podporu rybárskeho krúžku, taktiež členom výboru, členom rybárskej stráže a všetkým členom MsO SRZ Bratislava V. ktorí počas roka pomáhali pri práci s deťmi.

Marek Rybár, v.r.
vedúci rybárskeho krúžkuPartneri


Rybársky krúžok a detské rybárske preteky organizované MsO Trenčín v r. 2019

Naša organizácia zorganizovala v r. 2019  tri preteky pre deti, mládež a dievčatá. Preteky mladých rybárov do 14 rokov sa uskutočnili  11. mája 2019 na štrkovni v Nemšovej. Pretekov sa zúčastnilo približne 75 detí. Všetky deti boli odmenené cenami. Tradičné preteky pre ženy a dievčatá sa konali 19.5. 2019 na Jazierku – Skalka. Naše ženy a dievčatá nám každoročne dokazujú, že sú skvelé rybárky a vedia si poradiť aj s väčšími úlovkami. 25.5. 2019 sa konali preteky mládeže na priehrade Svinica, zúčastnilo sa ich takmer 100 detí a mládeže. Krúžok mladých rybárov organizujeme pre nových mladých začínajúcich rybárov. Tento rok sa ho zúčastnilo 15 detí. S niektorými členmi sme sa zúčastnili spoločnej vychádzky na Jazierko-Skalka, kde sme si prakticky vyskúšali to čo sa v krúžku naučili. Mladí rybári lovili na krmivo od spoločnosti Rypomix. Že rybám toto krmivo chutilo svedčí množstvo úlovkov, v ktorých prevládal kapor, pleskáč, karas a niekoľko lieňov. Aj touto cestou ďakujeme za všetky deti spoločnosti Rypomix. Odmenou by im určite boli rozžiarené oči a úsmevy na tvárach mladých rybárov. Zvyšné krmivo použijeme ako ceny na pretekoch v ďalšom roku, príp. pri našich vychádzkach.

Ďakujeme.


Partneri


Handlová Rypomix

Okrem využitia krmiva pri rybolove ho používame aj pri praktických ukážkach v rámci činnosti rybárskeho krúžku. Vysvetľujeme si pri akých typoch vôd a ktorým druhom rýb vhodne ponúknuť krmivo. Ako ho spracovať v prírodných podmienkach priamo pri vode, akú konzistenciu použiť pri konkrétnych podmienkach. Prečo a kedy je vhodné ho použiť spracované do formy tvrdých gúľ, mäkkého „blata“ na zakalenie vody, prípadne suché rozptýliť na hladine. Ako ho spracovať pre použitie do krmítka, aby nevypadlo z neho pri nahadzovaní a aby sa po dopade do vody z krmítka uvoľnilo. Krmivo Rypomix sa svojím zložením výborne hodí na všetky spôsoby spracovania a aj pri podmienkach v učebni sa dá v akváriu sledovať ako sa správa vo vode, či už pomalý rozklad pevných „gulí“ na dne, kalenie vodného stĺpca, alebo pomalé klesanie pri vnadení z hladiny.

Marián Peťko, vedúci krúžku mladých rybárov pri MO SRZ Handlová.Partneri