Archív značiek: sčítanie

Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách

Dňa 16. januára 2016 sa uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. SRZ v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko organizuje v tomto termíne sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na rybárskych revíroch v užívaní SRZ. Týmto žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch, ktoré rybársky obhospodarujú. Metodika sčítania, ako aj sčítací formulár je uverejnený na stránke https://www.srzrada.sk v sekcii Kormorán – výnimka.

Výsledky sčítania zaznamenané v uvedených formulároch je potrebné zaslať do 12. februára 2016 na adresu Sekretariátu SRZ v Žiline alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk.

V prípade nepriaznivého počasia je stanovený náhradný termín 23. januára 2016.

Formulár sčítania kormorána veľkého a záznam o love

V jednotlivých dokumentoch sú uvedené sčítanie a záznam o love kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo).

 Formulár na sčítanie kormoránov pre rok 2016

 Záznam o love kormoránov veľkých a nakladaní s usmrtenými jedincami (2015/2016)


 Formulár na sčítanie kormoránov pre rok 2015

 Záznam o love kormoránov veľkých a nakladaní s usmrtenými jedincami (2014/2015)