Archív značiek: správa

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2015/2016

Celkovo SRZ počas zimného sčítania zorganizovaného dňa 16. januára 2016 sčítal na 59 nocoviskách 7034 ks jedincov kormorána veľkého. Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku vzrástla o vyše 1000 ks. Najväčší nárast zimujúcich kŕdľov bol zaznamenaný na Dunaji. Na základe zaslaných formulárov o odstrele a plašení kormoránov od ZO SRZ sa do konca roka 2015 ulovilo 129 ks (97 ks dohľadaných) a v termíne od 01.01.2016 do 31.03.2016 sa ulovilo 514 ks (417 ks dohľadaných). V zmysle udelenej výnimky je tak do 31.12.2016 možné uloviť ešte 786 ks z povoleného ročného počtu 1300 ks.

Viac sa dočítate v dokumente nižšie.
  Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2015/2016