Archív značiek: šťuka

4-3330-1-1 VD Domaša – Prvá šťuka pre Domašu

Koncom prvého novembrového týždňa bola vysadená do vodnej nádrže Domaša násada šťuky. Do revíru bolo vysadených zatiaľ 250 kg  šťuky zo 700 kg naplánovanej násady a zároveň aj 4 000 kg trojročného kapra.

Ryby bolo prevzaté na Iňačovskej rybničnej sústave.


18

19

20

4-4030-1-4 Zemplínska šírava | 4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie nádrží šťukou

Vodné nádrže Zemplínska šírava a Ružín boli dňa 7. októbra zarybnené jednoročnou násadou šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,30 kg.

Do Zemplínskej šíravy smeroval kamión so 700 kg peknej šťučky a na Ružín jej putovalo 450 kg. Okrem toho do Zemplínskej šíravy bol vysadený trojročný kapor rybničný ako príspevok MsO SRZ Michalovce z výťažku kaprárského maratónu „Zemplínsky kapor“.

Ryby dodala spoločnosť DONA s.r.o. Veľké Revištia z Iňačovskej rybničnej sústavy.Nakládka násady šťuky jednoročnej

Nakládka násady šťuky jednoročnej

Okrem šťuky boli revíri zároveň zarybnené aj násadou kapra trojročného

Okrem šťuky boli revíry zároveň zarybnené aj násadou kapra trojročného

4-4030-1-4 Zemplínska šírava | 4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie nádrží šťukou

Vodné nádrže Zemplínska šírava a Ružín boli dňa 7. októbra zarybnené jednoročnou násadou šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,30 kg.
Do Zemplínskej šíravy smeroval kamión so 700 kg peknej šťučky a na Ružín jej putovalo 450 kg. Okrem toho do Zemplínskej šíravy bol vysadený trojročný kapor rybničný ako príspevok MsO SRZ Michalovce z výťažku kaprárského maratónu „Zemplínsky kapor“.
Ryby dodala spoločnosť DONA s.r.o. Veľké Revištia z Iňačovskej rybničnej sústavy.Nakládka násady šťuky jednoročnej

Nakládka násady šťuky jednoročnej

Okrem šťuky boli revíri zároveň zarybnené aj násadou kapra trojročného

Okrem šťuky boli revíry zároveň zarybnené aj násadou kapra trojročného