Archív značiek: súhrn výsledkov

Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2019

Dovoľujeme si týmto vysloviť POĎAKOVANIE za vzornú reprezentáciu Slovenska všetkým reprezentačným družstvám, ktoré sa zúčastnili v roku 2019 na medzinárodných podujatiach a  medailovým družstvám i jednotlivcom GRATULUJEME!