Archív značiek: úhyn rýb

Zemplínske repete

S niekoľkomesačným časovým odstupom bol dňa 9. augusta 2016 uskutočnený ďalší prieskum Zemplínskej šíravy, ktorý bol rozšírený o oblasť prívodného kanála, kde sme odlovili ryby na vyšetrenie pre RVPS Michalovce.
Zátoky, v ktorých sme lovili ryby v polovici apríla neboli pre znížený stav vody prístupné na člne, preto sme odlov vykonali na iných lokalitách pobrežného pásma nádrže.
Tentokrát sme odlovili 11 druhov, t.j. o 5 druhov rýb viac ako na jar. Čo je dôležité, potvrdili sme výskyt dôležitých dravcov, tohtoročnej vytretej šťuky severnej a zubáča veľkoústeho, ale toho sme zaznamenali v menšom množstve. Okrem toho sa odlovila plotica červenooká (najčastejší výskyt), belička európska, pleskáč vysoký, jalec hlavatý, mrena severná, mrena škvrnitá, hrebenačka fŕkaná, ostriež zelenkavý a sumec veľký.
Tri dni pred realizáciou prieskumu bol v nádrži pri stredisku Hôrka – Slnečný lúč zaznamenaný lokálny hromadný úhyn rýb, pri ktorom okrem úhynu plotice červenookej a ostrieža zelenkavého uhynulo niekoľko stoviek kusov zubáča veľkoústeho vo vekovej kategórii 1+.Presun na vytipované lokality Zemplínskej Šíravy

Presun na vytipované lokality Zemplínskej Šíravy

Prieskum sa konal za pomoci elektrického agregátu

Prieskum sa konal za pomoci elektrického agregátu

Menšia šťuka zo samovýteru

Menšia šťuka zo samovýteru

Nebezpečné vírusové ochorenie v chovoch lososovitých rýb na Slovensku

Ďaľšie nebezpečné vírusové ochorenie v chovoch lososovitých rýb na Slovensku

Na Slovensku je po pár rokoch opätovne zaznamenaný prípad výskytu nebezpečného vírusového ochorenia lososovitých druhov rýb – Infekčnej nekrózy pankreasu (IPN) u chovateľa z Podbieľa.

Infekčná nekróza pankreasu (IPN) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie mladých lososovitých rýb v intenzívnych chovoch. Ochorenie je na zozname III európskej legislatívy a donedávna patrilo medzi choroby, ktoré podliehajú hláseniu a môžu byť zaradené do národného programu eradikácie. Pri poslednej novelizácii Zákona č. 39/2007 Z.z. bola žiaľ IPN z tohto zoznamu vypustená.

Chorobu spôsobuje vírus patriaci do čeľade Birnaviridae. Po usušení je infekčný viac ako týždeň, vo vode pri teplote 20°C viac ako 3 mesiace.
V našich podmienkach je vnímavý voči chorobe pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký a lipeň tymiánový.
Infekčná nekróza pankreasu má obvykle akútny priebeh. U malých rýb (do 5 cm) a teplote okolo 12°C prepuká nákaza už po 5 až 6 dňoch., inkubačná doba však môže byť aj dlhšia (2 až 4 týždne). Najprudší priebeh ochorenia je v rozmedzí teplôt 10 až 14°C. Postihnuté ryby vykazujú poruchy plávania (špirálovité otáčanie okolo pozdĺžnej osi), neskôr ležia na dne nádrže, alebo sú odplavované vodou, neprijímajú potravu, strácajú reflexy a hromadne hynú. Nápadné je tmavé sfarbenie tela postihnutých rýb. Z ďalších zmien sa vyskytuje jedno alebo obojstranné vypúlenie oka, krvácaniny na základniach plutiev a zväčšenie telovej dutiny. Pri pitve sa zisťuje presiaknutie orgánov až vodnatielka a krvácaniny v orgánoch. Vírus spôsobuje nekrózu infikovaných buniek pankreasu. V dôsledku týchto zmien dochádza k vážnym fyziologickým poruchám a rýchlemu hynutiu chorých rýb.

Diagnóza sa potvrdzuje ako u všetkých viróz identifikáciou pôvodcu v Národnom referenčnom laboratóriu pre choroby rýb v SR.

Terapia v súčasnosti nie je známa.

Prevencia spočíva v prvom rade v ochrane chovov. Nakoľko je vírus prenášaný ako horizontálne (voda, výkaly rybožravých vtákov, náradie, potrava) tak aj vertikálne (ikry), samotná dezinfekcia ikier nemôže zabrániť prenosu vírusu.
V súčasnej dobe existujú komerčne dostupné vakcíny proti IPN, avšak ohlasy chovateľov vyjadrujú dosiaľ nedostatočnú efektivitu týchto vakcín.

Z hľadiska prevencie vyplýva nevyhnutnosť zvážiť z akého chovu sa bude realizovať zarybnenie a súčasne požiadavka aktuálneho virologického vyšetrenia nakupovaných rýb.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí eliminovať riziká prenosu tohto nebezpečného ochorenia na ryby v slovenských vodách.