Archív značiek: ústredné orgány

Členovia Kontrolnej komisie SRZ

V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.

 

Zvolení členovia Kontrolnej komisie SRZ

kontrolna_komisia_idMENOFUNKCIA/KRAJE-MAILMOBIL
1 DUBNIČKA Milan, Mgr. predseda dubnicka@amcapital.sk +421 905 935 592
2 DEKYSKÝ Igor, Ing. Bratislavský kraj dekysky@centrum.sk +421 903 401 333
3 HABÁŇ Marian, Ing. Trenčiansky kraj haban.marian@gmail.com +421 905 559 779
4 MICHALEC Ivan, Mgr. Žilinský kraj predseda@srztrstena.sk +421 903 444 874
5 JANOVIČ Dušan Nitriansky kraj janovicovak@gmail.com +421 911 134 632
6 BILIK Štefan, MVDr. Košický kraj stefan.bilik66@gmail.com +421 908 729 339
7 LUC Ladislav Prešovský kraj ladislavluc58@gmail.com +421 907 182 262
8 ŠIŠKA Jaroslav Banskobystrický kraj srzrsobota@gmail.com +421 917 159 156
9 HARINGA Ivan, Ing. Trnavský kraj ivan.haringa@atlas.sk +421 911 434 824


Členovia Prezídia a Rady SRZ

V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táloch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Členmi Prezídia Rady SRZ na nasledujúce volebné obdobie sa stali:

Zvolení členovia Prezídia

PORČÍSMENOFUNKCIAKRAJE-MAILMOBILMO/MsOORGANIZÁCIAFUNKCIA V ORG
1 OROVČÍK Ivan Prezident prezident@srzrada.sk +421 911 150 467
2 CINTULA Bohuš, Ing. tajomník tajomnik@srzrada.sk +421 41 507 36 11
+421 908 740 426
MsO Sereď účtovník
3 MACÚŠ Igor, Ing. viceprezident - Žilinský kraj Žilinský kraj remacus@gmail.com +421 905 428 272 MO Kysucké Nové Mesto rybársky hospodár
4 HAMRAN Attila, Bc. viceprezident - Nitriansky kraj Nitriansky kraj srzmsolevice@gmail.com +421 949 218 410 MO Štúrovo predseda
5 JANKOVIČOVÁ Marianna, Mgr. viceprezident - Bratislavský kraj Bratislavský kraj marianna.jankovicova@gmail.com +421 908 717 023 MsO Bratislava V tajomník
6 LAUŠ Jozef, Ing. viceprezident - Trenčiansky kraj Trenčiansky kraj landera.tn@gmail.com +421 905 496 619 MsO Trenčín predseda
7 CUKER Ľubor, Ing. viceprezident - Košický kraj Košický kraj slovpol@kromsat.sk +421 905 171 057 MO Rožňava predseda
8 MIŠECH Igor, Ing. viceprezident - Trnavský kraj Trnavský kraj predseda@mosrzvrbove.sk +421 905 900 064 MO Vrbové predseda
9 VACULČIAK Pavel viceprezident - Banskobystrický kraj Banskobystrický kraj palovaculciak@gmail.com +421 903 543 988 MsO Zvolen predseda
10 ZAJTKO Gabriel, Ing. viceprezident - Prešovský kraj Prešovský kraj gabrielzajtko7@gmail.com +421 919 148 311 MO Stropkov predseda