Archív značiek: ústredné orgány

Členovia Kontrolnej komisie SRZ

V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.

 

Zvolení členovia Kontrolnej komisie SRZ na obdobie 2019 - 2022

kontrolna_komisia_idMENOFUNKCIA/KRAJE-MAILMOBIL
1 TROKAN Pavol, Ing. predseda pavol.trokan@gmail.com +421 918 860 306
2 DEKYSKÝ Igor Bratislavský kraj dekysky@centrum.sk +421 903 401 333
3 DUBNIČKA Milan, Mgr. Trenčiansky kraj dubnicka@amcapital.sk +421 905 935 592
4 HARATÍK Horislav, Ing. Žilinský kraj horislav.haratik@minv.sk +421 908 230 590
5 JANOVIČ Dušan Nitriansky kraj janovicovak@gmail.com +421 911 134 632
6 KREMPASKÝ Dušan, Ing. Košický kraj tom.krempasky@gmail.com +421 902 929 502
7 SMREK Ladislav Prešovský kraj smreklaco@gmail.com +421 917 828 532
8 ŠIŠKA Jaroslav Banskobystrický kraj srzrsobota@gmail.com +421 917 159 156
9 HARINGA Ivan, Ing. Trnavský kraj ivan.haringa@atlas.sk +421 911 434 824


Členovia Prezídia a Rady SRZ

V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.

 

Zvolení členovia Prezídia

PORČÍSMENOFUNKCIAKRAJE-MAILMOBILMO/MsOORGANIZÁCIAFUNKCIA V ORG
1 SEEMANN Emanuel Prezident – dočasne pozastavený výkon funkcie od 15.1.2020
2 KOHÚT Ján, Ing. tajomník tajomnik@srzrada.sk +421 41 507 36 11 MsO Sereď účtovník
3 MACÚŠ Igor, Ing. viceprezident - Žilinský kraj – dočasne poverený výkonom funkcie prezidenta od 8.2.2020 Žilinský kraj remacus@gmail.com +421 905 428 272 MO Kysucké Nové Mesto rybársky hospodár
4 FARSKÝ Eugen viceprezident - Nitriansky kraj Nitriansky kraj efsilurus@gmail.com +421 905 985 779 MO Štúrovo predseda
5 JANKOVIČOVÁ Marianna, Mgr. viceprezident - Bratislavský kraj Bratislavský kraj marianna.jankovicova@gmail.com +421 908 717 023 MsO Bratislava V tajomník
6 LAUŠ Jozef, Ing. viceprezident - Trenčiansky kraj Trenčiansky kraj landera.tn@gmail.com +421 905 496 619 MsO Trenčín predseda
7 BÍLIK Štefan, MVDr. viceprezident - Košický kraj Košický kraj stefan.bilik66@gmail.com +421 908 729 339 MO Rožňava predseda
8 MIŠECH Igor, Ing. viceprezident - Trnavský kraj Trnavský kraj predseda@mosrzvrbove.sk +421 905 900 064 MO Vrbové predseda
9 VACULČIAK Pavel viceprezident - Banskobystrický kraj Banskobystrický kraj palovaculciak@gmail.com +421 903 543 988 MsO Zvolen predseda
10 ZAJTKO Gabriel, Ing. viceprezident - Prešovský kraj Prešovský kraj gabrielzajtko7@gmail.com +421 919 148 311 MO Stropkov predseda