Archív značiek: uznesenie

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. 9. 2019 prijala uznesenia

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2019 prijala uznesenia:

Uznesenie č. 153/2019

Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho dňa 23. 11. 2019 v Žiline.

Uznesenie č. 154/2019

Rada SRZ nariaďuje organizačným zložkám SRZ uskutočniť mimoriadne členské schôdze a mimoriadne mestské konferencie s cieľom voľby dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII Snem SRZ- mimoriadny  a nahlásiť na Sekretariát Rady SRZ dvoch delegátov a jedného náhradníka na snem SRZ do 31. októbra 2019.

 

V súlade s § 20 ods. 2 Stanov SRZ Sekretariát Rady SRZ oznamuje zvolanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho na 23. 11. 2019 v Žiline s nasledujúcim programom:

  1. Odvolanie tajomníka SRZ
  2. Novela Stanov SRZ
  3. Voľby tajomníka SRZ

 


Zápisnice a uznesenia Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 15. júna 2019 v Žiline.

Dokumenty sú na stiahnutie v tabuľke.


Prijaté uznesenia a zápisnice

dokument_iddokument_codokument_rocnikROKdokument_ciastkaDÁTUMdokument_subor_docxdokument_subor_docx_urldokument_subor_pdfDOKUMENTdokument_obsahdokument_prilohadokument_obsah_fulldokument_sort
1 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.010 2010 04.12.2010 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2010/12/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.pdf     prijaté dňa 04.12.2010 2010_12
2 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.011 2011 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2011/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.pdf     prijaté v roku 2011 2011
3 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.012 2012 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2012/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.pdf     prijaté v roku 2012 2012
4 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.013 2013 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2013/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.pdf     prijaté v roku 2013 2013
5 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.014 2014 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2014/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.pdf     prijaté v roku 2014 2014
6 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 13.02.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/02/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.pdf     prijaté dňa 13.02.2015 2015_02
7 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 17.04.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/04/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.pdf     prijaté dňa 17.04.2015 2015_04
17 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 11.09.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/09/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.pdf     prijaté dňa 11.09.2015 2015_09
19 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 12.06.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/06/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.pdf     prijaté dňa 12.06.2015 2015_06
20 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 11.12.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/12/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.pdf     prijaté dňa 11.12.2015 (70 - 86) 2015_12


Zápisnice a uznesenia – rozhodcovia

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov

(23.02.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

Zápisnica a uznesenie z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
(23.02.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
(10.02.2018, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov
(10.02.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
(04.02.2017, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov
(04.02.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov

(06.02.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
(07.02.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov
(07.02.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov

(01.02.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – RT Rybolovná technika

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(26.01.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(26.01.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(20.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(15.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(10.01.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
(18.01.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky
(18.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(19.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-prívlač

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(26.01.2019, Piešťany)

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(26.01.2019, Piešťany)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(13.01.2018, Piešťany)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(14.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(09.01.2016, Žilina)


2015

 Uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(10.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(10.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-mucha

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(26.01.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(26.01.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(20.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(14.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(09.01.2016, Žilina)


2015

 Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(10.01.2015, Žilina)


2014

 Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(11.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-plávaná

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná

(2.2.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(2.2.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(13.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(21.01.2017, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(21.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná

(30.01.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(17.01.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(17.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z rozšíreného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z rozšíreného zasadnutia LRU-plávaná

(18.01.2014, Žilina)