Archív značiek: uznesenie

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. 9. 2019 prijala uznesenia

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2019 prijala uznesenia:

Uznesenie č. 153/2019

Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho dňa 23. 11. 2019 v Žiline.

Uznesenie č. 154/2019

Rada SRZ nariaďuje organizačným zložkám SRZ uskutočniť mimoriadne členské schôdze a mimoriadne mestské konferencie s cieľom voľby dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII Snem SRZ- mimoriadny  a nahlásiť na Sekretariát Rady SRZ dvoch delegátov a jedného náhradníka na snem SRZ do 31. októbra 2019.

 

V súlade s § 20 ods. 2 Stanov SRZ Sekretariát Rady SRZ oznamuje zvolanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho na 23. 11. 2019 v Žiline s nasledujúcim programom:

  1. Odvolanie tajomníka SRZ
  2. Novela Stanov SRZ
  3. Voľby tajomníka SRZ

 


Zápisnice a uznesenia Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 15. júna 2019 v Žiline.

Dokumenty sú na stiahnutie v tabuľke.


Prijaté uznesenia a zápisniceZápisnice a uznesenia – rozhodcovia

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov

(23.02.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

Zápisnica a uznesenie z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
(23.02.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
(10.02.2018, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov
(10.02.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
(04.02.2017, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov
(04.02.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov

(06.02.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
(07.02.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov
(07.02.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov

(01.02.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – RT Rybolovná technika

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(26.01.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(26.01.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(20.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(15.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(10.01.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
(18.01.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky
(18.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(19.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-prívlač

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(26.01.2019, Piešťany)

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(26.01.2019, Piešťany)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(13.01.2018, Piešťany)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(14.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(09.01.2016, Žilina)


2015

 Uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(10.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(10.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-mucha

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(26.01.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(26.01.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(20.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(14.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(09.01.2016, Žilina)


2015

 Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(10.01.2015, Žilina)


2014

 Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(11.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-plávaná

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná

(2.2.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(2.2.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(13.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(21.01.2017, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(21.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná

(30.01.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(17.01.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(17.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z rozšíreného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z rozšíreného zasadnutia LRU-plávaná

(18.01.2014, Žilina)