Archív značiek: VN Domaša

VD Domaša v mesiaci júl

V mesiaci júl bola zaznamenaná vodná hladina VD Domaša vo výške 160,51 m.n.n. Výška vodnej hladiny je na toto ročné obdobie nadpriemerná. Dôvodom sú časté búrky s výdatnými zrážkami. Voda je čistá, priezračná, modrozelenej farby, viditeľnosť je cca 1,5 m. Na prítoku po búrkach zakalená do hneda. Teplota sa pohybuje okolo 23 až 24⁰C.

Nestabilné počasie prináša prudké zmeny tlaku vzduchu čo má vplyv aj na aktivitu rýb a následne nato aj množstvo úlovkov. V úlovkoch prevládal najmä pleskáč a kapor. V prvej polovici mesiaca sa darilo aj lovu sumca. Bolo ulovených cca 35 ks, z toho asi 5 ks nad 200 cm.
Medzi najväčšie úlovky, ktoré sme mali možnosť zaznamenať, patril kapor s hmotnosťou 16,5 kg, amur s hmotnosťou 14,5 kg a šťuka s dĺžkou tela 104. cm

Možnosti prístupu k vode:

  • Prístupové cesty sú zjazdné bez obmedzenia. Zákaz parkovania pri vode v Dobranskej zátoke. Parkovanie povolené iba na prístupových cestách a verejných parkoviskách, sociálne zariadenia sú v prevádzke vo všetkých rekreačných zariadeniach
  • Pre vysoký stav vodnej hladiny je obmedzená dostupnosť lovných miest

Obmedzenia:

  • Rozhodnutím MŽP SR č. 4694/2017-4.1 zo dňa 4. mája 2017 nadobudlo účinnosť dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva v rekreačnej oblasti Valkov. Jedná sa o pláž v dĺžke cca 240 m. Obmedzenie je vyznačené na oznamovacích tabuliach z textom : Zákaz lovu rýb z pláže od 1. júla do 1. septembra v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod.
  • ZÁTOKA DOMAŠA DOBRÁ – Rozhodnutím prokurátora č. Pd 78/177713-7 zo dňa 13.07.2017 reagovala Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou podaním prokurátorského opatrenia a to protestu prokurátora podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 ods. 1 zákona číslo 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že zákaz rybolovu v tejto zátoke je neplatný.

V tomto mesiaci boli uskutočnené tri nočné kontroly revíru a to 7., 15. a 22. júla. Dve z nich boli za asistencie príslušníkov policajného zboru z OO Stropkov a Slovenská Kajňa. Nočné kontroly boli zamerané na zakázané spôsoby lovu a na množstvo úlovkov a ich hmotnosť. Pri kontrolách neboli zaznamenané nedostatky väčšieho charakteru.
Do kontrol revíru sa v tomto mesiaci zapojili aj členovia RS MO SRZ Vranov nad Topľou. Zo šiestich kontrol ktoré vykonali bola jedná spoločná, pri ktorej sme skontrolovali 63 loviacich, kde bolo zistených šesť previnení, ktoré boli riešené dohovorom. U piatich kontrol, ktoré vykonali samostatne, bolo skontrolovaných 95 loviacich rybárov. Pri týchto kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky.

Oproti minulým rokom sa nám zdá, že návštevnosť revíru je zo strany loviacich rybárov nižšia. Môže to byť zapríčinené nepriaznivým počasím ale aj výškou vodnej hladiny, ktorá je na toto ročné obdobie nadpriemerná a má za následok nedostupnosť a zníženie počtu lovných miest.

Uspokojivé výsledky z Domaše

Príjemným osviežením bol v poradí tretí ichtyologický prieskum na východoslovenských veľkých nádržiach,  tento krát na hornom Zemplíne  na vodnej nádrži Domaša. Ešte keď sa nad  hladinou prevaľovala ranná hmla, vyrazili sme začiatkom septembra  na člne  s hospodárom nádrže Danielom Hurným a dvoma členmi RS. Veľké očakávania nás zahnali rovno do horných úsekov nádrže. Predpokladali sme zároveň zaujímavé, snáď aj početnejšie úlovky sumca veľkého.

Žiaľ prieskum v „mangrovom lese“ –  v húštine vŕb a ich koreňového systému sa nekonal, lebo voda značne poklesla, ale zároveň odhalila množstvo splavených stromov, krov  a konárov, ktoré  pri bežnej prevádzkovej hladine bývajú zatopené. Tieto prekážky sa našťastie stali pre náš prieskum úspešnými biotopmi rôznych rýb o rôznej veľkosti vrátane tohtoročného plôdika, ktorého v týchto častiach nádrže bolo naozaj veľa. Akiste sa jednalo o malých utečencov z hustého vŕbového vodného sveta, ktorých vyhnala z úkrytov s množstvom potravy klesajúca hladina vody.

Nakoniec po vyše trojhodinovom prieskume sa nám podarilo odloviť desať druhov rýb, čo je takmer výsledok na úrovni prieskumu na Zemplínskej šírave. Odlovili sme však neúmerne viac väčších rýb, ako kdekoľvek predtým. Ulovili sa menšie exempláre plotice červenookej, ostrieža zelenkavého, beličky európskej, menšie pleskáče vysoké, podaril sa veľmi pekný  pleskáč zelenkavý, kapor rybničný v kategórii dvojročná ryba, ktorý by mohol pochádzať  zo samovýteru a úlovok dvoch krásne vyfarbených kaprov o hmotnosti 2,5 a 6,5 kg. Ďalej nasledovali bolene dravé o veľkosti okolo 60 cm, červenica ostrobruchá, karas striebristý, ktorého po love dravcov nejaký „dobrák“ rybár  pustil na slobodu s prepichnutým chrbtom. Milým prekvapením bol početný úlovok zubáča veľkoústeho o veľkosti od 40 do 60 cm. Dokonca na jedno ťuknutie agregátu sme odlovili naraz dvoch zubáčov a jeden ešte stihol ujsť. Nehovoriac o množstve iných unikajúcich veľkých rýb, ktoré sa nám nepodarilo identifikovať.

Očakávaný sumec veľký, ktorého len počas tejto letnej sezóny ulovili rybári najmenej 60 ks často krát o veľkosti aj nad 200 cm sa neodlovil a na prekvapenie ani tohtoročný plôdik šťuky severnej a zubáča veľkoústeho.

Amura bieleho ani tolstolobikov sa nepodarilo elektrickým agregátom odloviť vôbec, ani na jednej z troch kaprových nádrží, ale istý rybár na protiľahlom brehu Domaše napravil náš neúspech a ulovil v deň nášho prieskumu amura bieleho o veľkosti 70 cm. Tento druh ryby je na Domaši pomerne častým úlovkom.

Veľmi uspokojivý výsledok v love rýb na Domaši s batériovým elektrickým agregátom možno zmierni nespokojnosť niektorých rybárov, že na tejto nádrži sa nie je možné domôcť k peknému úlovku kapra, alebo dravcov. Veď nakoniec všetky revíry SRZ od začiatku sezóny poskytli možnosť rybárom si počas dovolenkového obdobia intenzívne zaloviť a jesenné zarybnenie nádrží je ešte len pred nami.


osadka-clna-v-rannom-opare

Osádka člna v rannom opare

pekny-kusok-pleskaca-zelenkaveho

Pekný kúsok pleskáča zelenkavého

4-3330-1-1 VD Domaša – Prvý zubáč

Prvé zubáče pre Domašu boli symbolicky dodané zo strediska SRZ v Košarovciach, ktoré bolo vybudované aj za účelom zarybňovania tejto nádrže vzdialenej od strediska iba pár kilometrov.

Dňa 7. júna 2016 bolo vyexpedovaných z Košaroviec 42 tisíc kusov rýchleného zubáča veľkoústeho o priemernej veľkosti 4,5 cm. Rybky boli vysadené v lokalite Nová Kelča.

Prvý zubáč

4-3750-1-1 VN Ružín | 4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie kaprom (K2, K3)

Dňa 15.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Brzotíne uskutočnilo zarybnenie revírov VN Ružín násadou kapra K2 v množstve 3600 kg z celkového plánovaného množstva 7400 kg o priemernej kusovej hmotnosti 250 g a revíru VD Domaša násadou kapra K3 v množstve 1960 kg z celkového plánovaného množstva 6000 kg o priemernej kusovej hmotnosti 1,5 kg.

4-3750-1-1 VN Ružín | 4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie kaprom (K2, K3)

Dňa 15.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Brzotíne uskutočnilo zarybnenie revírov VN Ružín násadou kapra K2 v množstve 3600 kg z celkového plánovaného množstva 7400 kg o priemernej kusovej hmotnosti 250 g a revíru VD Domaša násadou kapra K3 v množstve 1960 kg z celkového plánovaného množstva 6000 kg o priemernej kusovej hmotnosti 1,5 kg.

Zarybnenie východoslovenských revírov násadami Rybárstva Zemplín – zubáč

 

Tradične, na sklonku jari a v prvých letných týždňoch, prebehlo zarybňovanie
východoslovenských revírov zubáčom veľkoústym o veľkosti 5 až 7cm od externého
dodávateľa násad Rybárstva Zemplín.

 

Násada zubáčika sa odlovovala na najväčšom slovenskom rybníku Veľkom Hrhovskom jazere o rozlohe 180 ha na plnej vode plôdikovou sieťou. Nestabilné počasie, počas niekoľkých dní odlovu, najmä však silný vietor, chladno cez deň a v noci komplikovali oproti minulým rokom bezproblémový odlov zubáča.

Samotné zarybnenie rybárskych revírov SRZ sa začalo 16.06.2015. Rybky mali do 24.06. priemernú dĺžku tela 5,03 cm a v jednom litri objemu násad sa priemerne napočítalo 600 ks zubáčika. Pri nakládke 27.06. bola priemerná celková dĺžka rýb 6,5 cm a priemer počtu ks na liter násad bol 580 ks.

 

Zarybnené revíry SRZ :

16.06.2015 VN Ružín 27000 ks
19.06.2015 VN Zempl. Šírava 11700 ks
19.06.2015 MsO Michalovce 8300 ks
20.06.2015 VN Ružín 28200 ks
22.06.2015 MsO Košice 25000 ks
22.06.2015 VN Domaša 39000 ks
24.06.2015 VN Domaša 76000 ks
27.06.2015 MO Trebišov 10000 ks
27.06.2015 MO Kráľovský Chlmec 7150 ks
27.06.2015 MO Streda nad Bodrogom 7150 ks