Archív značiek: VN Kráľová

VN Kráľová v mesiaci júl

V mesiaci júl bola zaznamenaná výška vodnej hladiny VN Kráľová v rozmedzí manipulačného plánu 122,50-123,70 n.m.v.
Na brehových častiach zdrže bolo vyplavené množstvo odpadkov a dreva a nad VN prelietavali kormorány v počte cca 20 kusov.

V rámci výkonu rybárskeho práva si rybári privlastňovali najmä kapry od 40 do 60 cm, zubáče a ostrieže. Skontrolovaných rybárov v mesiaci júl bolo 519, z toho jeden bol riešený dohovorom.

Zároveň si dovoľujeme informovať všetkých rybárov o možnostiach prístupu k revíru:

  • Otvorená prístupová komunikácia na korunu hrádze/Šoporňanska strana/betónové bariery/Povodie Váhu/- Vjazd pre rybárov na vyloženie a naloženie vecí/Dohoda SVP/
  • Otvorená prístupová komunikácia pod hrádzou – Parkovanie možné na okraji cesty/Váhovská strana/po celej dľžke
  • Otvorené závory/Odberové objekty Kráľova aVáhovce, prechod pri obci Váhovce cez hrádzu/- Vjazd pre rybárov na vyloženie a naloženie vecí/Dohoda SVP/

2-5270-1-1 VN Sĺňava | 2-4930-1-1 VN Kráľová – Zarybnenie

Dňa 21.10.2015 boli zarybnené násadou pleskáča dvojročného Pl2 revíry VN Sĺňava 1000 kg a VN Kráľová 3000 kg.

2-5270-1-1 VN Sĺňava | 2-4930-1-1 VN Kráľová – Zarybnenie

Dňa 21.10.2015 boli zarybnené násadou pleskáča dvojročného Pl2 revíry VN Sĺňava 1000 kg a VN Kráľová 3000 kg.