Archív značiek: VN Palcmanská Maša

Pozdrav z východu

O tom, že rybári z východného Slovenska nezaháľajú ani počas letných prázdnin, svedčí pozdrav v podobe niekoľkých fotografií od ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť, p. Ing. Géciho.
Ten sa s nami podelil o fotografie nasnímané počas pracovných výjazdov na ZO SRZ. Pripájame teda niekoľko z nich:Je chvályhodné, že sa nájdu miestne organizácie, ktoré odchovávajú násady pstruha vo vlastných zariadeniach. Zisťovanie parametrov vody v liahni ZO SRZ v Sabinove.Počas prázdnin sa pomerne často vyberáme aj na zisťovanie stavu priečnych bariér na vodných tokoch. Každého rybára poteší, ak sa po desiatkach rokov spriechodní pre ryby neprekonateľná priečna prekážka na vodnom toku, ako to bolo v tomto prípade.Regulačný odlov premnoženého druhu ryby – jalca hlavatého z VN Palcmanská Maša. Odlovenými rybami sa samozrejme zarybnili iné revíry, kde sa jalec naopak vytráca – napríklad po značnom tlaku rybích predátorov.Niečo z ichtyologického prieskumu. Mieň sladkovodný ulovený na prívodnom kanály VN Zemplínska šírava nepatrí k bežným úlovkom pri ichtyologických prieskumoch.

4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša (Dedinky) – Aktuality

(17.07.2015) VN Palcmanská Maša (Dedinky) – zarybnenie dvojročným pstruhom dúhovým (Pd2)
Dňa 14.07.2015 v utorok bol zarybnený revír Rady SRZ č. 4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša násadou pstruha dúhového Pd2 v množstve 600 kg. Priemerná kusová hmotnosť násady bola 0,35 kg.

(06.07.2015) VN Palcmanská Maša (Dedinky) – pokles hladiny

Upozorňujeme našich rybárov, že na vodnej nádrži Dedinky v Slovenskom Raji (pstruhová voda Rady SRZ) došlo v týchto dňoch k poklesu výšky vodnej hladiny z dôvodu opráv a údržby dnových uzáverov na VS Vlčia dolina v Dobšinej na základe požiadavky správcu o vytvorenie dostatočného zásobného objemu. V súčasnosti je hladina na kóte 781,30 m.n.m. čo je približne 5 m pod normál. Výška vodnej hladiny podľa vyjadrenia pracovníka správcu pána Kleknera z Dobšinej už ďalej klesať nebude, práve naopak začína sa s dopúšťaním. Všetko bude záležať od množstva zrážok v tejto oblasti. Ak bude aj naďalej takéto sucho, na plný stav sa nádrž dostane až v mesiaci august, ale ak zaprší tak to bude skôr. Lov rýb prebieha v normálnom režime. Podľa stanoviska rybárskeho hospodára pána Jozefa Fabiána je horší prístup k vode, ale z loďky sa loviť dá.