Archív značiek: vybavenie

Využívanie technického vybavenia z Environmentálneho fondu

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina každoročne žiada o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorý je zriadený pri Ministerstve životného prostredia SR. V minulom roku sa nám podarilo takto zabezpečiť vybavenie pre vykonávanie ichtyologických prieskumov na rybárskych revíroch SRZ.

Okrem osobného automobilu VW Cady (4×4) sme zakúpili i loď s motorom vrátane hlbinného rybolovného agregátu, prispôsobeného na monitoring ichtyofauny na väčších nebroditeľných úsekoch riek. Prvýkrát sme ho vyskúšali na rieke Dunaj a Hron v Štúrove.