Archív značiek: výlov

Ukončený výlov rýb na derivačnom kanáli Váhu

Dňa 25.07.2017 bol ukončený výlov rýb na odvodnenom derivačnom kanáli Váhu, revír č. 3-0660-1-1 v obhospodarovaní MsO SRZ Matin, v úseku nad haťou Lipovec a pri hati Sučany.
Dôvodom vypustenia kanála bol havarijný stav hrádze v úseku Krpeľany – Sučany. Postupne, boli odlovené ryby prevážané do iných revírov.
Prevažujúcimi odlovenými rybami boli podustvy, plotice, pleskáče, jalce, belice, no boli vylovené aj kapitálne kapry, šťuky a amury. Na celom derivačnom kanáli od Krpelian až po Lipovec bolo odlovených cca 6.500 kg rýb.

Všetkým zúčastneným rybárom aj nerybárom, SVP š.p., SE š.p. ďakujeme za aktívnu spoluprácu a pomoc a veríme, že správca toku hrádze urýchlene opraví a do vôd kanála sa zase nasadia vhodné, hlavne pôvodné druhy rýb.
Mimoriadna situácia a výlov rýb na derivačnom kanáli Váhu

Na derivačnom kanáli Váhu, revír č. 3-0660-2-1, vznikla v úseku medzi energetickými stupňami Krpeľany a Sučany mimoriadna situácia spôsobená priesakom hrádze.

Z uvedeného dôvodu začal SVP š.p. s jeho odvodnením. Ryby boli postupne prepúšťané spolu s vodou do kanála pod energetický stupeň Sučany.

Dňa 01.07.02017 bol v dnovej ryhe nad potokom Studenec  a v úseku nad priesakom medzi obcami Sučany a Turany vykonaný odlov rýb. Odlov sa uskutočnil pod vedením hospodára MsO SRZ Martin p. Rudolfa Martiniaka a za odbornej pomoci a spolupráce Ing. Branislava Košťana st. Na uvedených úsekoch bolo rybármi odlovené cca 900 kg rýb. Odlovené boli prevažne podustvy, jalce, plotice a beličky a tiež dve kapitálne šťuky a hlavátka.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu pomoc.

J. Hlavatý