Archív značiek: vypúšťanie

Informácia o vypustení Hodrušského jazera – zákaz rybolovu

Rada SRZ informuje držiteľov kaprových zväzových povolení a zvláštnych povolení na rybolov, že na rybárskom revíri č. 3-0950-1-1 Hodrušské jazero bude prebiehať rekonštrukcia dnového výpustu.

Rekonštrukcia si vyžaduje úplné vypustenie nádrže, takže od 1.9.2013 bude na tomto rybárskom revíri zákaz rybolovu. Stavebné práce budú trvať aj v roku 2014 s výhľadom na opätovné napustenie nádrže v roku 2015.

Vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská

Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Štiavnici sa 2. 9. z dôvodu rekonštrukcie začalo vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská, ktorá je súčasťou rybárskeho revíru
3-1390-1-1 Jazerá Richňavské. SRZ Rada oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov a zvláštnych povolení na rybolov, že na tejto nádrži platí zákaz lovu rýb od 2. 9. 2014 do odvolania.