Archív značiek: zápisnica

Zápisnica z Rady SRZ – september 2019

Dňa 7. septembra 2019 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.


Program zasadnutia Rady SRZ:

 1. Prejedanie rybárskych revírov v užívaní SRZ (MŽP SR)
 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom
  Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2019 a 1-7/2018
  Finančná bilancia nákladov a výnosov Sekretariátu SRZ
  Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov k 1.7. 2019
 3. Zvolanie a organizácia mimoriadneho XIII. Snemu SRZ
 4. Povolenie na rybolov pre deti
 5. Žiadosť o schválenie miestnej organizácie SRZ v Dolnej Strede
 6. Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica
 7. Iné
  7.1. SRZ MsO Ružomberok – Žiadosť o usporiadanie pretekov
  7.2. SRZ MsO Ružomberok – Žiadosť o schválenie zámennej zmluvy
  7.3. Informácia o žiadosti spoločnosti Amat s.r.o. – pridelenie ostatnej vodnej plochy k. ú. Nové
  Zámky
  7.4. Návrh na vyznamenania
  7.5. Návrh na uzavretie mimosúdneho zmieru Ing. Beleša
 8. Rôzne
  8.1. Ceniny pre rok 2020 (výber dodávateľa)
  8.2. Dodatok č. 2 – Zmluva relácia – „Na rybách“
  8.3. Žiadosť rybárskych hospodárov

Zasadnutie otvoril prezident SRZ, privítal členov Rady SRZ a vyzval, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Bc. Zsille. Prezident SRZ navrhol za skrutátorov Ing. Macúša a p. Vaculčiaka;


Zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku:

Zápisnice a uznesenia Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 15. júna 2019 v Žiline.

Dokumenty sú na stiahnutie v tabuľke.


Prijaté uznesenia a zápisnice

dokument_iddokument_codokument_rocnikROKdokument_ciastkaDÁTUMdokument_subor_docxdokument_subor_docx_urldokument_subor_pdfDOKUMENTdokument_obsahdokument_prilohadokument_obsah_fulldokument_sort
1 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.010 2010 04.12.2010 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2010/12/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.pdf     prijaté dňa 04.12.2010 2010_12
2 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.011 2011 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2011/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.pdf     prijaté v roku 2011 2011
3 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.012 2012 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2012/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.pdf     prijaté v roku 2012 2012
4 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.013 2013 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2013/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.pdf     prijaté v roku 2013 2013
5 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.014 2014 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2014/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.pdf     prijaté v roku 2014 2014
6 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 13.02.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/02/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.pdf     prijaté dňa 13.02.2015 2015_02
7 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 17.04.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/04/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.pdf     prijaté dňa 17.04.2015 2015_04
17 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 11.09.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/09/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.pdf     prijaté dňa 11.09.2015 2015_09
19 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 12.06.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/06/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.pdf     prijaté dňa 12.06.2015 2015_06
20 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 11.12.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/12/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.pdf     prijaté dňa 11.12.2015 (70 - 86) 2015_12


Zápisnice a uznesenia – RT Rybolovná technika

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(26.01.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(26.01.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(20.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(15.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(10.01.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
(18.01.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky
(18.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky

(19.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-feeder

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder
(02.02.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder
(02.02.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder
(13.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder
(21.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder
(30.01.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder
(17.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder
(18.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-prívlač

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(26.01.2019, Piešťany)

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(26.01.2019, Piešťany)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(13.01.2018, Piešťany)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(14.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(09.01.2016, Žilina)


2015

 Uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(10.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač
(10.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-mucha

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(26.01.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(26.01.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(20.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(14.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(09.01.2016, Žilina)


2015

 Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(10.01.2015, Žilina)


2014

 Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha
(11.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-plávaná

Najnovšie:

Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná

(2.2.2019, Žilina)

 

Zápisnice a uznesenia

2019

 Zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(2.2.2019, Žilina)


2018

 Zápisnica a uznesenia z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(13.01.2018, Žilina)


2017

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(21.01.2017, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(21.01.2017, Žilina)


2016

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná

(30.01.2016, Žilina)


2015

 Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(17.01.2015, Žilina)

 Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná
(17.01.2015, Žilina)


2014

 Zápisnica z rozšíreného zasadnutia LRU-plávaná
Uznesenie z rozšíreného zasadnutia LRU-plávaná

(18.01.2014, Žilina)

Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – jún 2018

Dňa 8. a 9. júna 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a  zasadnutie Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 29 členov.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
  1. Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2018 a 1-4/2017
  2. Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 3. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2018
 4. Prerozdelenie fin. prostriedkov z rezervného fondu na prvotné zarybnenie a ekologické havárie + Hlavátkové povolenia na rok 2018
 5. Vyhodnotenie cenových ponúk o zabezpečenie internetového hlasovania pre priebeh XII. Snemu SRZ
 6. Iné
  1. Žiadosť MO SRZ Spišská Stará Ves o podporu osláv výročia založenia
  2. Žiadosť MsO SRZ Trenčín o odkúpenie strediska Kubrica
  3. Žiadosť MsO SRZ Michalovce o použitie fin. prostriedkov za hosťovacie povolenia predané na súťaži Zemplínsky kapor 2018
  4. Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii za záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ
  5. Forma a príprava návrhu Stanov SRZ
  6. Informácia o činnosti KK SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ
  7. Finančná bilancia nákladov a výnosov Sekretariátu SRZ
 7. Rôzne

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch:

Mimoriadne zasadnutie Rady SRZ zo dňa 21.10.2017

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

dňa 21. októbra 2017 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom bola prerokovávaná problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Na zasadnutí bol opätovne zhrnutý doterajší postup štatutárnych zástupcov SRZ, nakoľko sa neustále objavujú rôzne zavádzajúce informácie z neoficiálnych zdrojov.

Prezident SRZ, RSDr. Boroš a tajomník SRZ, Ing. Javor informovali o stretnutiach na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Štátnej ochrany prírody SR a o zasadnutí Európskej rybárskej federácie (EAF – European Anglers Federation).

Na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 100/2017

Rada SRZ schvaľuje zloženie petičného výboru takto: Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent.

Uznesenie č. 101/2017

Rada SRZ schvaľuje petičný výbor SRZ v zložení podľa uznesenia č. 100/2017, ktorý zaháji svoju činnosť v prípade nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Uznesenie č. 102/2017

Rada SRZ schvaľuje doterajší postup poverených zástupcov Rady SRZ pri uskutočnených rokovaniach vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Uznesenie č. 103/2017

Rada SRZ vyhlasuje, že iné medializované názory vo veci návrhu zákona o rybárstve nie sú oficiálnym stanoviskom Rady SRZ.

Uznesenie č. 104/2017

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii e-Legislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu).

Uznesenie č. 105/2017

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením zaslaným na príslušnú ZO SRZ.

Termín: do ukončenia MPK

Uznesenie č. 106/2017

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ informovať ZO SRZ o doterajšom postupe štatutárnych zástupcov Rady SRZ v legislatívnom procese vo veci návrhu zákona o rybárstve ku dňu 21. októbra 2017 a naďalej pokračovať v informovaní.

Uznesenie č. 107/2017

Rada SRZ schvaľuje, že oficiálne stanoviská k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve poskytujú výlučne štatutárni zástupcovia Rady SRZ alebo nimi poverené osoby.

Termín: do ukončenia MPK

 

 

Zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej prílohe:

 Zápisnica z Rady SRZ zo dňa 21.10.2017

O ďalšom postupe vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.