Archív značiek: žiadosť

Rozhodnutie MŽP SR – Kormorán: predĺženie platnosti do 31.3.2015

Rozhodnutie MŽP SR – Kormorán: predĺženie platnosti do 31.3.2015

Oznamujeme ZO SRZ, že platnosť rozhodnutia MŽP SR č. 3870/2009-2.2 zo dňa 26.5.2009, ktorým bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, t.j. odstrel a vyrušovanie kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na všetkých lovných rybárskych revíroch a vybraných chovných rybárskych revíroch SZR bola rozhodnutím MŽP SRZ č. 6814/2003-2.2 zo dňa 10.10.2013predĺžená do 31.3.2015. V súčasnosti už prebiehajú rokovania s MŽP SR a Štátnou ochranou prírody SR týkajúce sa novej žiadosti SRZ o výnimku na dlhšie časové obdobie.

Príloha:

 Rozhodnutie MZP – predĺženie platnosti