Archív značiek: zlatý blyskáč

Zlatý blyskáč 2019 – Spišská Stará Ves

Vedúci víťazného družstva kategórie „krúžok“ na Zlatom blyskáči 2018 v Ružomberku navrhli organizátorom pomoc pri organizovaní nasledujúceho ročníka. Hlavným iniciátorom a neskôr zásadným prínosom pre organizačný tím bol tajomník MO SRZ Spišská Stará Ves, riaditeľ súťaže Ing. Anton Kanda. Miestna organizácia ponúkla veľmi dobre zarybnené vody umožňujúce bezpečný priebeh rybolovných súťažných disciplín. Pstruhový revír Rieka pretekajúca prekrásnym prostredím Zamaguria bola ako stvorená pre detské rybárske preteky v disciplínach muška a prívlač. Pre plávanú a feeder bolo zasa výhodou, že v areáli rybníka sa nachádzala hospodárska budova s prístreškom, ktorý bez problémov zvládol takmer 120 účastníkov súťaže. Tento rok sa na Zlatom blyskáči v dňoch od 19. do 23. júna 2019 zúčastnilo 73 detí zo 16 organizácií spolu tvorili 20 súťažných družstiev. Ubytovacie kapacity Penziónu Nova bolo preto treba rozšíriť o blízke ubytovacie zariadenia. V areáli penziónu bol pre deti pripravený nafukovací hrad, ktorý spoločne s množstvom ďalšieho vybavenia súťaže zabezpečil hlavný hospodár miestnej organizácie, člen Rady pán Ján Kozub.

Prvý súťažný deň začínal disciplínou muškárenie, na ktorú nastúpilo 32 detí do 15 rokov. Je to významný nárast oproti minulému roku. V mnohých prípadoch je príprava na Zlatý blyskáč dôvodom venovať sa v detskom rybárskom krúžku tejto rybolovnej disciplíne. Popoludňajšie preteky v prívlači prerušil dážď a s deťmi sme sa presunuli do spoločenskej sály v penzióne Nova kde bol pripravený Ing. Jaroslav Šubiak zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji s besedou venovanou Lipňovi tymiánovému.

Nasledujúci deň boli na programe plávaná a feeder, na ktorých pretekali takmer všetky zúčastnené deti. Uprostred dňa po vynikajúcom jeleňom guláši, ktorý pripravil riaditeľ súťaže deti navštívili zamestnanci Pieninského národného parku. Priamo na mieste odchytili niekoľko druhov vtákov a množstvo vodných aj suchozemských živočíchov. Upriamili pozornosť detí na život okolo vody, ktorý často uniká pozornosti rybárov.

Na tretí deň bolo možné opätovne uskutočniť pretek v prívlači na revíri Rieka v obci Matiašovce. Voda sa už vyčistila a nič nebránilo tomu aby si deti zmerali sily v tejto populárnej disciplíne. Sobotné popoludnie patrilo rybolovnej technike na futbalovom ihrisku, ktoré bezodplatne poskytlo mesto Spišská Stará Ves. Rybolovná technika je na Zlatom blyskáči už po 3 krát voliteľnou disciplínou. Z tohto dôvodu sa k rybolovnej technike dostali aj deti a vedúci, ktorí sa v minulosti tomuto športu nevenovali. Určite aj vďaka školeniam vedúcich krúžkov v rybolovnej technike, ktoré sa konali v marci a apríli tento rok súťažilo na Blyskáči až 49 detí. Ostatné deti ako pozorovatelia spoznali túto disciplínu a teraz už vedia v čom sa treba do budúceho ročníka zdokonaliť.

Po návrate z ihriska už deti čakal Dr. Ing. Michal Gažovič, ktorý sprostredkoval deťom svoje skúsenosti a poznatky z oblasti zadržiavania vody v krajine. Odhaľoval s nimi súvislosti medzi vodohospodárskymi zásahmi človeka v krajine a ich vplyvom na vodné prostredie. Po besede bola pre deti pripravená spoločná grilovačka, po ktorej nasledoval zaslúžený oddych po náročných 3 dňoch súťaženia.

V nedeľu ráno deti absolvovali povinnú disciplínu Zlatého blyskáča, ktorou je vedomostný test a spoznávanie rýb. Testy obsahovali poznatky z novej legislatívy a spoznávanie 41 druhov rýb. Nasledovalo splavovanie rieky Dunajec, počas ktorého mohol organizačný tím vyhodnotiť absolvované testy a pripraviť všetko potrebné na záver Zlatého blyskáča. Po návrate z výletu sa deti a vedúci naobedovali a prišlo slávnostné vyhodnotenie súťaže.

Poďakovanie za finančnú podporu Zlatého blyskáča 2019 patrí spoločnosti Respect Slovakia. Ceny do súťaže venovali firmy Flagmann a Tornado. Poďakovanie za organizačné zabezpečenie patrí predovšetkým MO SRZ Spišská Stará Ves, dobrovoľným požiarnikom, zdravotníkom, primátorovi mesta Spišská Stará Ves Ing. Jánovi Kurňavovi, zamestnancom penziónu Nova, všetkým prednášajúcim, vedúcim družstiev, asistentom a dobrovoľníkom. Organizačný tím tvorili: hlavný rozhodca a rozhodca mucha prívlač – Martin Roth, rozhodca plávaná, feeder – Rastislav Piontek, rozhodca rybolovná technika Ing. Daniel Poničan, riaditeľ pretekov a technický vedúci Ing. Anton Kanda, garant Rady Ján Kozub a hlavný organizátor Mgr. Dušan Jaššo.

Na Zlatom blyskáči sa opäť stretla skupina ľudí, ktorých spája celoročná práca s deťmi v rybárskych krúžkoch a láska k prírode. Deťom sa podarilo sprostredkovať 5 dní plných zážitkov, súťaženia, spoznávania nového a nadväzovania nových priateľstiev. Každým ďalším ročníkom sa Zlatý blyskáč vyvíja a zdokonaľuje a nachádza čoraz väčšie spektrum svojich priaznivcov.

 

Petrov zdar

 

Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ Rada


Partneri

E-mail: kapusta@respect-slovakia.sk; Mobil: +421 905 657 320

 [wds id=“16″]

Zlatý blyskáč 2018 – Ružomberok

V nedeľu 17. júna 2018 sa v penzióne Sidorovo Biely Potok – Ružomberok pri prekrásnej horskej riečke Revúca stretlo 9 súťažných družstiev zo 7 základných organizácií, spolu 64 účastníkov z celého Slovenska. Už druhýkrát má táto súťaž s bohatou tradíciou zo 70-tych rokov nové motto: „Hľadá sa všestranný rybár“. Veku súťažiacich a hlavne požiadavke bezpečnosti bola prispôsobená aj voľba pretekárskych tratí. Všetci pretekári boli zároveň vybavení záchrannými vestami.

Prvý deň pretekov sa potvrdilo, že rieka Revúca je nielen vynikajúco zarybneným revírom v krásnom prostredí, ale je aj vhodná na brodenie pre deti, ktoré sa rozhodli súťažiť v disciplínach mucha a prívlač. Početnosť úlovkov, prístupnosť trate bez potreby motorizácie, blízkosť ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, vytvárali ideálne podmienky pre tieto rybolovné disciplíny. Rozhodcom zabezpečujúcim správny priebeh týchto disciplín bol Bc. Milan Bajzík. Zaujímavým zistením pre organizátorov bolo, že ani po 12 hodinách pretekania v muškárení a prívlači (8 kôl pretekov) neprejavovali deti únavu pri večernej besede vedenej Ing. Jaroslavom Šubiakom zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Jeho pútavý prejav a schopnosť zapojiť do besedy o rybárstve, ekológii a štúdiu rybárstva zúčastnené deti (aj vedúcich) vytvorila príjemnú atmosféru vyše hodinovej živej diskusie.

Druhý deň bol pre deti veľmi náročný, pretože slnečné počasie a vysoké teploty sa odrazili nie len na nich ale aj na aktivite rýb. Pretekársku trať disciplín plávaná a feeder postavil na Liptovskej Mare pán Tibor Petruš, ktorý bol zároveň rozhodcom pre tieto disciplíny. Pláž v zátoke pri Liptovskej Sielnici poskytovala blízke parkovanie, možnosť stravovania priamo na mieste a relatívne rovnú, a teda spravodlivú pretekársku trať. Pre mnohých mladých rybárov to bola trpká skúsenosť, no taká niekedy rybačka na Liptovskej Mare býva. Chytilo sa menej rýb ako v predošlý deň na Revúcej, bolo však medzi nimi niekoľko veľkých pleskáčov a kaprov.

Tretí súťažný deň bol zameraný na rybolovnú techniku a vedomostné testy. Preteky v rybolovnej technike sa konali opäť v Bielom Potoku v Ružomberku na miestnom futbalovom ihrisku. Pán Václav Ledvoň, vedúci komisie pre športovú činnosť a výchovu mládeže v MsO Košice, pripravil trať a sprevádzal jednotlivými disciplínami rybolovnej techniky predovšetkým deti, ktoré sa v krúžkoch tomuto športu nikdy nevenovali. Zlatý blyskáč svojou možnosťou voľby súťažných disciplín vytvára priestor, aby sa s rybolovnou technikou deti a vedúci oboznámili, prakticky ju vyskúšali a neskôr aplikovali pri práci v detských rybárskych krúžkoch. Rybolovná technika sa deťom na Zlatom blyskáči veľmi páčila a nejeden vedúci prejavil záujem o informácie, ako zabezpečiť krúžok potrebným vybavením. Nasledovala exkurzia v rybochovnom zariadení Slovryb, a.s., Ružomberok – Biely Potok, kde Ing. Jaroslav Janček deťom sprostredkoval celý proces výroby násady lososovitých druhov rýb a lipňa. Podľa slov vedúcich deti nechceli chovné zariadenie opustiť. Poslednou disciplínou Zlatého blyskáča boli vedomostné testy a rozpoznávanie fotografií rýb prostredníctvom dataprojektoru. Ukázalo sa, že deti v rybárskych krúžkoch boli po vedomostnej stránke veľmi dobre pripravené. Po grilovačke, ktorú pre deti pripravil Richard Michalík majiteľ penziónu Sidorovo prišlo slávnostné vyhodnotenie súťaže, na ktorom nás poctil svojou prítomnosťou tajomník Slovenského rybárskeho zväzu Ing. Ľuboš Javor.

Tento rok boli deti na Zlatom blyskáči rozdelené do dvoch hlavných kategórií: „krúžok“ a „športovci“. Tento model vyhodnocovania sa osvedčil a pritiahol deti a vedúcich, ktorí sa športovej činnosti nevenovali. Väčšina zúčastnených družstiev sa v minulosti o Zlatý blyskáč nezaujímala a nárast záujmu práve tejto skupiny poukazuje na to, že sa stal súťažou atraktívnou pre čoraz širší okruh mladých rybárov a ich vedúcich.

Hlavnými finančnými partnermi súťaže boli firmy RESPECT – Slovakia, s.r.o. – finančné sprostredkovanie v oblasti poistenia a FLAGMAN – Slovakia – výroba a predaj rybárskeho náčinia.

 

Ďalej súťaž podporili rybárske potreby Starfish Liptovský Mikuláš, rybárske potreby Thymallus Ružomberok, Mesto Žilina, Mesto Ružomberok, firma Argus – školské a kancelárske potreby a penzión Sidorovo.

Veľké poďakovanie patrí MsO SRZ Ružomberok, ktorá okrem cien do súťaže poskytla svoj revír Revúca. Osobitne ďakujeme pánovi predsedovi MsO SRZ Ružomberok Ing. Michalovi Blumensteinovi – riaditeľovi súťaže a hlavne vedúcemu krúžku a členovi výboru MsO Ružomberok Jurajovi Líškovi – technickému vedúcemu muškárenia a prívlače, ktorý vytváral zázemie nielen počas príprav ale aj počas trvania celej súťaže. Ruku k dielu priložili študenti Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji Lukáš Slávik a Matúš Gajdy a všetci vedúci družstiev, ich asistenti a sprevádzajúci rodičia.

Zvláštne poďakovanie patrí: garantovi súťaže referentke pre športovú činnosť Rada Žilina Márii Sprušanskej za významnú posilu v príprave a samotnej realizácii, hlavnému technickému vedúcemu Ing. Martinovi Rothovi za prebdené noci pri vytváraní špecifického softvéru pre túto súťaž a spracovávaní výsledkov. Osobitne sa chcem poďakovať pani vedúcej komisie rozhodcov OŠČ Rada Žilina pani Gabriele Hupkovej, ktorá v úlohe hlavného rozhodcu zabezpečila spravodlivé a včasné vyhodnotenie jednotlivých disciplín a celkových výsledkov v tak rozmanitej detskej rybárskej súťaži a pánovi Richardovi Michalíkovi – penzión Sidorovo, ktorý postavil úroveň zabezpečenia detskej rybárskej súťaže na mimoriadne vysokú úroveň. Podnety jednotlivých členov organizačného teamu a vedúcich, ktoré odzneli na večerných poradách budú zapracované do ďalších ročníkov súťaže.

Už teraz sa teším na nasledujúci ročník.

Petrov zdar

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou

Slovenský rybársky zväz Rada ŽilinaGaléria

[wds id=“6″]

Zlatý blyskáč – Pozvánka na stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vedúci rybárskych krúžkov,

na základe odporúčania Rady zo zasadnutia dňa 9.12.2017 si Vás dovoľujem pozvať na pracovné stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov. Podnetom pre takéto stretnutie je návrh smernice pre celoslovenskú súťaž „Zlatý blyskáč“. Dovolím si túto príležitosť využiť a rozšíriť témy tohto stretnutia o ďalšie dôležité oblasti:

 1. Otvorenie.
 2. Návrh smernice „Zlatý blyskáč“.
 3. Návrh postupov spolupráce referenta pre prácu s deťmi a mládežou a vedúcimi rybárskych krúžkov na ZO SRZ. Možnosti financovania detských rybárskych krúžkov na regionálnej a celoslovenskej úrovni.
 4. Diskusia.
 5. Návrh uznesení.
 6. Záver.

V prílohe pozvánky je návrh smernice „Zlatý blyskáč“ spolu s testovými batériami a rozpoznávaním rýb minuloročnej súťaže. Ďalej článok s úvahami o ďalšej činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou na základe rokovania s odborom mládeže Českého rybárskeho zväzu.

Termíny a miesta pracovných stretnutí podľa krajov:

 • 27. 1. 2018 – MsO SRZ Košice, Vodná 946/1 (Prešovský a Košický kraj).
 • 3. 2. 2018 – MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya – Nedeckého 2 (Banskobystrický kraj).
 • 10. 2. 2018 – MsO SRZ Bratislava V., Gessayova 2472/21, Petržalka (Bratislavský kraj).
 • 17. 2. 2018 – SRZ RADA Žilina, ul. Andreja Kmeťa 20 (Žilinský kraj).
 • 24. 2. 2018 – MsO SRZ Trnava, Vajanského 23 (Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj).

Začiatky všetkých stretnutí sú o 9.00 hodine a predpokladaný koniec je medzi 12. a 13. hodinou.

Svoju účasť s uvedením termínu potvrďte do 19. januára 2018 na jasso@ssrzrada.sk alebo na tel. 0903 621 709. Pre každého účastníka bude zabezpečený obed a nealko nápoj.

Teším sa na stretnutie s Vami.
Petrov zdar

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežou,
Sekretariát Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina


Zlatý blyskáč 2017

V dňoch od 14. do 17. septembra 2017 sa uskutočnila celoslovenská súťaž pre deti od 6 do 15 rokov Zlatý blyskáč. Hosťujúcou organizáciou bola MsO SRZ Zvolen.

Cieľom tohtoročného Zlatého blyskáča bolo sprístupniť súťaž deťom a vedúcim, ktorí sa ligových pretekov nezúčastňujú, a zvýšiť tak záujem o toto podujatie s bohatou tradíciou. Vďaka novému konceptu súťaže sa podarilo pritiahnuť významne vyšší počet detí ako v nedávnej minulosti. Koncepcia tohoto ročníka sa podstatne líšila od predošlých, pretože okrem tradičných disciplín akými sú vedomostné testy, rybolovná technika a plávaná, obsahovala aj ďalšie rybolovné disciplíny, prívlač a feeder. Deti si tak mohli vybrať medzi disciplínami a rozhodnúť sa, v ktorých budú pretekať. Takto orientovaná súťaž je zameraná na všestranného rybára. Deti aj vedúci, ktorí niektorú z disciplín na krúžku nevykonávajú, majú takto príležitosť naučiť sa niečo nové. Súčasťou súťaže boli besedy s odborníkmi z oblasti rybárstva, vzdelávania v rybárstve, ekológie a vodného hospodárstva. Vedomostné testy obsahovali otázky z praktického rybolovu a ichtyológie, ktoré boli konzultované kolektívom zamestnancov SRZ – Rada, Žilina (ichtyológovia, rybárska stráž, právne oddelenie). Súčasťou vedomostných testov bolo rozlišovanie rýb prezentovaných na dataprojektore. Celkové pravidlá súťaže konzultované s jednotlivými vedúcimi sekcií OŠČ sledovali odklon od prísneho dodržania pravidiel ligy a boli skôr zamerané na tímovú spoluprácu, rovnosť medzi vekovými kategóriami a mali vychovávať k šetrnému zaobchádzaniu s ulovenými rybami. Ubytovanie a strava poskytnutá v internáte SOŠ drevárskej bolo vyhovujúca. Zariadenie disponovalo klubovňou s dataprojektorom s kapacitou 70 ľudí a zasadačkou pre organizačný štáb. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili súťaže dostali pamätný diplom a množstvo cien. Najvyššie umiestnenia boli ocenené 12 pohármi a v družstvách okrem pohárov aj medailami. Celkový priebeh súťaže potvrdil, že nový model je funkčný, životaschopný a atraktívny pre deti. Vedúci družstiev, ktorí sa zúčastnili na Zlatom blyskáči 2017 boli oslovení, aby vypracovali hodnotenia, ktoré by obsahovali návrhy na zlepšenie a vylúčenie prípadných nedostatkov.

Za poskytnutie kvalitného ubytovania, dobre vybavených spoločenských miestností a za vynikajúcu stravu patrí poďakovanie vedeniu a zamestnancom školského internátu SOŠ drevárska vo Zvolene. Za bezplatné poskytnutie ihriska ako trate pre disciplínu rybolovná technika patrí poďakovanie Základnej škole J. Alexyho. Poďakovanie za poskytnutie revírov a ústretovosť pri zabezpečení pretekárskych tratí patrí MsO SRZ Zvolen. Zvlášť treba poďakovať Ing. Andrejovi Banskimu PhD., podpredsedovi MsO SRZ Zvolen, a riaditeľovi súťaže Zlatý blyskáč za nepretržitú pomoc od otvorenia súťaže až po jej vyhodnotenie. Ďalej pánom Milanovi Pavlovskému za postavenie tratí plávaná a feeder, Matejovi Oťaheľovi a Jánovi Lehotskému za spoluprácu pri tvorbe propozícií a spoločne s pánmi Matejom Benkom a Ľudovítom Polcom za prípravu trate a rozhodovanie v prívlači, Bc. Mariánovi Lepkovi a Jaroslavovi Helerovi za prípravu trate a rozhodovanie RT, a hlavnému rozhodcovi disciplíny feeder Ladislavovi Ješovi. Osobitné poďakovanie patrí Ing. Jaroslavovi Šubjakovi z rybárskej školy v Ivanke pri Dunaji, ktorý okrem besedy o prívlači priamo pri vode pripravil v spolupráci s Ing. Martinou Barancovou Paulíkovou a Ing. Martinom Tócikom besedu o vode, živote v nej a okolo nej. Počas celého podujatia vo funkcii pomocných rozhodcov ako dobrovoľníci pomáhali študenti odboru rybárstva zo Strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji: Lukáš Slávik, Matúš Gajdy, Roman Telúch a bývalí členovia rybárskeho krúžku v Kysuckom Novom Meste Andrej Vároš a Martin Kukučík. V neposlednom rade treba poďakovať všetkým zúčastneným vedúcim krúžkov. Najmä tým, ktorí priložili ruku k dielu a otvorili tak cestu k príjemnej spolupráci pri vyhodnocovaní výsledkov, Tatiane Minárikovej, Ing. Márii Pethőovej, Zdenkovi Matušiakovi a Martinovi Lipkovi. Za tímovú spoluprácu pri tvorbe nových propozícii treba poďakovať vedúcim sekcií OŠČ a zamestnancom Sekretariátu Rady SRZ.

Za intenzívnu podporu pri príprave a realizácii, a za osobnú účasť na súťaži patrí veľké poďakovanie tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi.

Verím, že nový koncept Zlatého blyskáča sa vykryštalizuje do dlhodobo úspešnej detskej rybárskej súťaže a stane sa dôležitou platformou stretávania sa vedúcich rybárskych krúžkov z celého Slovenska.

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou


Zlatý blyskáč 2017 – výsledky:

Zlatý blyskáč 2017 – Výsledky-prvé tri umiestnenia

Zlatý blyskáč 2017 – Celková výsledková listina