Archív značiek: zmluvy

Ostatné zmluvy SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn ostatných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy:


Zmluvy uzatvorené v roku 2019:Zmluvy uzatvorené v roku 2016:

Nepomenované zmluvy SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn nepomenovaných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé nepomenované zmluvy:


Zmluvy o dielo SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o dielo, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy o dielo:


Nájomné zmluvy SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn nájomných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé nájomné zmluvy:


Zmluvy uzatvorené v roku 2019:Zmluvy uzatvorené v roku 2017:Zmluvy uzatvorené v roku 2015 a 2016:

Zmluvy o poskytnutí dotácie SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o poskytnutí dotácie, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy o poskytnutí dotácie:

Zmluvy uzatvorené v roku 2020:

Zmluva č. 145137 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie


Zmluvy uzatvorené v roku 2018:

 
Zmluvy uzatvorené v roku 2017:

 
Zmluvy uzatvorené v roku 2016:

 


Zmluvy uzatvorené v roku 2015:

 
Kúpne zmluvy SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn kúpnych zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé kúpne zmluvy:


Zmluvy uzatvorené v roku 2020:

 Zmluvy uzatvorené v roku 2019:

 Zmluvy uzatvorené v roku 2018:

 


Zmluvy uzatvorené v roku 2017:

 
Zmluvy uzatvorené v roku 2016:

 


Zmluvy uzatvorené v roku 2014 a 2015: