Výskyt značky: zo srz

Objednávka násadových rýb v roku 2018 pre ZO SRZ

Objednávka násadových rýb v roku 2018 pre ZO SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe zasiela tlačivá „Ponuka  na násadové ryby pre rok 2018“ (Elektronická objednávka 2018 , Poštová objednávka 2018 lososovité, reofilné  a nížinné + Rupín). Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2018 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky

Odbor tečúcich vôd – o nás

Odbor má na starosti ochranu a lov rýb v zmysle základnej definície rybárskeho práva. Na úseku ochrany zabezpečuje činnosť rybárskych hospodárov a rybárskej stráže v štruktúre SRZ. Organizuje pravidelné školenia pre nových záujemcov, organizuje aktívy rybárskych hospodárov ZO SRZ. Pripravuje podklady ku koncepčným materiálom pre ministerstvá, vyhodnocuje štvorročnú činnosť pre správu na Snem SRZ, zostavuje materiály za

Rybárska večera

Tradícia  „Rybárskej  večere“  vraj  siaha až do  obdobia,  kedy  vznikla  Miestna organizácia  SRZ  v Sabinove.  Miestni rybári  ju  organizujú  v novembri a v tomto  roku   bola  táto  akcia  o ktorej  sa  dočítate  aj  v knižke  od  Jána  Mjartana  „Ľudové  rybárstvo  na  Slovensku“  spojená  s oslavami 85.  výročia založenia  rybárskej  organizácie  v tomto  Šarišskom  meste ležiacom pri  brehoch  rieky Torysa. Ako  už býva zvykom, 

Top