Archív značiek: zubáč

Smutné šíravské repete

Približne po šiestich týždňoch od poslednej škodovej udalosti na Zemplínskej Šírave došlo v tej istej zátoke na stredisku Hôrka k druhému väčšiemu hromadnému úhynu rýb. Začiatok hynutia rýb  hlásil ichtyológovi ešte 19. septembra hospodár MsO SRZ Michalovce Rastislav Kačmarský, momentálne zastupujúci hospodára nádrže a hromadný úhyn prepukol v ten istý deň o niekoľko hodín neskôr. V ten deň bolo vyzbieraných okolo 300 kusov dvojročného zubáča o kusovej hmotnosti od 150 do 200 g a medzi nimi sa vyskytlo zopár dvojkilových a ťažších zubáčov.

Na druhý deň bol vyzbieraný podobný počet v pobrežných partiách v dosahu podberáka. Ryby v okolí mól však nebolo možné vyzbierať nakoľko ich majitelia ich majú uzamknuté.

Predpokladanou príčinou úhynu tejto rybármi vyhľadávanej ryby bol kyslíkový deficit zapríčinený odumretím siníc naviatych vo väčšej miere vetrom, ktoré sa na dne zátoky začali rozkladať a pre svoj rozklad spotrebovali vo vode rozpustený kyslík a citlivý zubáč veľkoústy na to zase doplatil spolu s niekoľkými väčšími ostriežmi a ojedinelým pleskáčom. Je nevysvetliteľné, prečo k  úhynu došlo už druhýkrát len tu počas krátkej doby za sebou.

Priama škoda bola tentokrát vyššia ako pri prvom úhyne zaznamenanom 6. augusta, kedy uhynulo približne 30 kg rýb. Tentokrát uhynulo minimálne 110 kg zubáča v hodnote takmer 2 700 eur.Rybári sa samozrejme pričinili o odstránenie uhynutých rýb

Rybári sa samozrejme pričinili o odstránenie uhynutých rýb

Medzi mŕtvymi rybami nechýbali ani väčšie jedince zubáčov

Medzi mŕtvymi rybami nechýbali ani väčšie jedince zubáčov

4-3330-1-1 VD Domaša – Prvý zubáč

Prvé zubáče pre Domašu boli symbolicky dodané zo strediska SRZ v Košarovciach, ktoré bolo vybudované aj za účelom zarybňovania tejto nádrže vzdialenej od strediska iba pár kilometrov.

Dňa 7. júna 2016 bolo vyexpedovaných z Košaroviec 42 tisíc kusov rýchleného zubáča veľkoústeho o priemernej veľkosti 4,5 cm. Rybky boli vysadené v lokalite Nová Kelča.

Prvý zubáč

Zarybnenie východoslovenských revírov násadami Rybárstva Zemplín – zubáč

 

Tradične, na sklonku jari a v prvých letných týždňoch, prebehlo zarybňovanie
východoslovenských revírov zubáčom veľkoústym o veľkosti 5 až 7cm od externého
dodávateľa násad Rybárstva Zemplín.

 

Násada zubáčika sa odlovovala na najväčšom slovenskom rybníku Veľkom Hrhovskom jazere o rozlohe 180 ha na plnej vode plôdikovou sieťou. Nestabilné počasie, počas niekoľkých dní odlovu, najmä však silný vietor, chladno cez deň a v noci komplikovali oproti minulým rokom bezproblémový odlov zubáča.

Samotné zarybnenie rybárskych revírov SRZ sa začalo 16.06.2015. Rybky mali do 24.06. priemernú dĺžku tela 5,03 cm a v jednom litri objemu násad sa priemerne napočítalo 600 ks zubáčika. Pri nakládke 27.06. bola priemerná celková dĺžka rýb 6,5 cm a priemer počtu ks na liter násad bol 580 ks.

 

Zarybnené revíry SRZ :

16.06.2015 VN Ružín 27000 ks
19.06.2015 VN Zempl. Šírava 11700 ks
19.06.2015 MsO Michalovce 8300 ks
20.06.2015 VN Ružín 28200 ks
22.06.2015 MsO Košice 25000 ks
22.06.2015 VN Domaša 39000 ks
24.06.2015 VN Domaša 76000 ks
27.06.2015 MO Trebišov 10000 ks
27.06.2015 MO Kráľovský Chlmec 7150 ks
27.06.2015 MO Streda nad Bodrogom 7150 ks