Archív

Pokusné zarybnenie rýchleným lipňom tymianovým v revíroch SRZ

V súvislosti so zisťovaním prežitia rýchleného plôdika lipňa tymianového v rybárskych revíroch SRZ po zarybnení  sa dňa 18.-19.6.  na revíroch  Handlovka č. 2 v obhospodarovaní MO Handlová  a na  Biokoridore VD Žilina  uskutočnilo prvé pokusné zarybnenie lipňom tejto kategórie. Celkovo bolo do toku Handlovka vysadených 5000 ks a do Biokoridoru VD Žilina 10000 ks lipňa rýchleného o priemernej veľkosti  4 cm z výrobného strediska Rady SRZ   Slovianska dolina . Následne plánujeme tieto revíry  v jesennom období preloviť elektrickým agregátom a zistiť celkové  prežitie lipňa tymianového v týchto revíroch o čom Vás budeme na našej stránke informovať.