Dedinky – Palcmanská Maša

Ubytovacie zariadenie je od 15.4.2024 do 18.10.2024 plne obsadené.


Kapacita – 8 lôžok

Cena za ubytovanie pre členov SRZ:  40 EUR/noc,  vrátane prenájmu člna

Daň z ubytovania: 0,50 EUR/noc/osoba nad 15 rokov, s výnimkou invalidných dôchodcov

Po potvrdení rezervácie a nahlásení počtu osôb Vám bude zaslaný rozpis platby, ktorý sa uhrádza na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583 2432, vedeného vo VÚB Žilina s uvedením variabilného symbolu 850853.  Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko.

Po úhrade platby Vám zašleme ubytovací poukaz v elektronickej forme, ktorým sa treba preukázať pri nástupe na ubytovanie.

Žiadosť o ubytovanie zasielajte elektronicky na:

sekretariat@srzrada.sk