Dedinky – Palcmanská Maša

Ubytovacie zariadenie je od 15.4.2023 do 15.10.2023 plne obsadené.


Kapacita – 8 lôžok

Cena za ubytovanie pre členov SRZ:  40 EUR/noc,  vrátane prenájmu člna

Daň z ubytovania: 0,50 EUR/noc/osoba nad 15 rokov, s výnimkou invalidných dôchodcov

Po potvrdení rezervácie a nahlásení počtu osôb Vám bude zaslaný rozpis platby, ktorý sa uhrádza na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583 2432, vedeného vo VÚB Žilina s uvedením variabilného symbolu 850853.  Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko.

Po úhrade platby Vám zašleme ubytovací poukaz v elektronickej forme, ktorým sa treba preukázať pri nástupe na ubytovanie.

Objednávky vybavuje:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
A. Kmeťa 20
010 55 Žilina
e-mail: sekretariat@srzrada.sk
tel.: +421 41 507 36 11

kontaktná osoba: Mária Sprušanská

Hodnotenie ubytovania:

Dobrý deň p. Sprušanská,

Chcem sa poďakovať za veľmi pekný pobyt na chate SRZ na Dedinkách. Chata je v skutočnosti ešte krajšia ako na fotkách 😊. Tiež chcem vyjadriť poďakovanie aj pánovi Pacekovi, ktorý sa tam o nás postaral.

S pozdravom
Marek