Domaša – Nová Kelča

Rezervácia termínu 29.5.-5.6.2021 bola zrušená, preto je možné tento termín rezervovať.

Ubytovacie zariadenie je od 28.5.2021 do 6.11.2021 plne obsadené.


Kapacita – 7 lôžok

Cena za ubytovanie pre členov SRZ:  40 EUR/noc,  vrátane prenájmu člna

Daň z ubytovania: 1 EUR/noc/osoba

Po potvrdení rezervácie a nahlásení počtu osôb Vám bude zaslaný rozpis platby, ktorý sa uhrádza na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583 2432, vedeného vo VÚB Žilina s uvedením variabilného symbolu 850851.  Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko.

Po úhrade platby Vám zašleme ubytovací poukaz v elektronickej forme, ktorým sa treba preukázať pri nástupe na ubytovanie.

 

Objednávky vybavuje:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
A. Kmeťa 20
010 55 Žilina
e-mail: sekretariat@srzrada.sk
tel.: +421 41 507 36 11

kontaktná osoba: Mária Sprušanská