Smernica o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada vydáva túto Smernicu o poskytovaní ubytovania v týchto zariadeniach Rady SRZ:

Smernica č. 250/56/17 Sekr. o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ