Z činnosti sekretariátu – test

Z dôvodu zvýšenej informovanosti o činnosti Sekretariátu Rady SRZ prostredníctvom webového sídla

ssrzrada.sk Vám ponúkame týždenný prehľad práce. Vždy na začiatku nového pracovného týždňa si

v tomto blogu budete môcť nájsť zaujímavé aktivity, ktorými sa jednotlivé odbory v predchádzajúcom

pracovnom týždni zaoberali.