Kategória: Pre organizačné zložky SRZ

Informácia k brigádnickej povinnosti členov SRZ

Aktuality, Pre organizačné zložky SRZ, Pre rybárov,
Vážení štatutárni zástupcovia, vážení členovia SRZ, vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné: Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť br...

Usmernenie

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia, dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020...

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2020

Aktuality, Oznamy, Pre organizačné zložky SRZ,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 14. októbra 2020 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, oc...

Usmernenie pre štatutárnych zástupcov OZ SRZ

Aktuality, Pre organizačné zložky SRZ,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, tak ako počas mimoriadneho stavu na jar tohto roku, sledujeme aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len "ÚVZSR") a pripravujeme usmernenie pre OZ SRZ. Nové protiepidemiologické opatrenia boli avizované v médiách v nedeľu 11.10.2020,...

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2021

Oznamy,
  Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2021

TRUXOR – multifunkčný stroj s obsluhou

Ponuky, Pre organizačné zložky SRZ,
STROJ JE URČENÝ na vykonávanie melioračných opatrení na vodných plochách a vodných tokoch. Šetrným spôsobom kosí, vynáša, odbahňuje a prekopáva na vodných hladinách prípadne  mokradiach. Jedná sa o obojživelný stroj s pásovým pohonom, ktorý je  možné dopraviť na jazdnej súprave a...

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná.

Aktuality, Oznamy,
Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná  Na VN Ružiná platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny!!! Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä o...

Predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   v dôsledku postupujúcej epidémie nového vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus spôsobujúci akútne respiračné ochorenie –- vírusovú pneumóniu) v SR, Vám oznamujeme,  že Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7.3.2020 prijala nasledovné uznesenie:...