Dosiahnutie limitu odstrelených jedincov kormorána veľkého

Informujeme ZO SRZ, ktoré sa aktívne venujú uplatňovaniu výnimky na plašenie a odstrel kormorána veľkého, že počet odlovených jedincov ku dňu 15.3.2017 dosiahol 1247 kusov.

Do naplnenia ročného limitu 1300 odlovených jedincov stanovenom rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR tak zostáva iba 53 ks.

 

Preto žiadame všetky ZO SRZ, aby uplatňovali iba plašenie kormoránov!

 

Zároveň upozorňujeme, že aj túto aktivitu je nutné nahlasovať na príslušný organizačný útvar ŠOP SR.

Rada SRZ rokuje s Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnou ochranou prírody SR ohľadom hľadania spôsobu riešenia tejto mimoriadnej situácie.

 

V prípade dotazov kontaktujte príslušného ichtyológa.