2-0510-1-1 Dunaj č.3 – UPOZORNENIE

Na základe plánovanej odstávky rozvodne VD Gabčíkovo v dňoch 04.09 – 06.09.2018 oznamujeme rybárom, že v starom koryte rieky Dunaj v úseku Čunovo – Sap bude v týchto dňoch zvýšený prietok vody na cca 1 000m³ (bežný stav je 400 m³).

Z tohto dôvodu neodporúčame bivakovanie, lov rýb z brehu a rôzne iné vodné aktivity v tomto úseku.


Od 07.09.2018 už bude na Dunaji č.3 normálny stav.