2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce – Oznam o dočasnom zvýšení hladiny

Vážení rybári a členovia SRZ,

oznamujeme Vám, že na rybárskom revíri 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce  od 1.7.2019 dôjde k zvýšeniu úrovne hladiny vody na vodnej stavbe Hať Veľké Kozmálovce na kótu 173,00 m n. m., t. j. zvýšenie o 1,0 m oproti súčasnej hladine.

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe požiadavky zhotoviteľa aktuálne realizovaného rybovodu (spoločnosti Váhostav, a.s.) bude z dôvodu potreby dokončenia realizácie vtokového objektu a napojenia hydroizolácie na vtokový objekt hladina v haťovej zdrži na kóte 173,00 m n. m. udržiavaná do 31.7.2019.