2-5342-1-1 VN Tekov – Vypustenie nádrže

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás upozorniť, že sa plánuje na rybárskom revíri č. 2-5342-1-1 VN Tekov vypustenie nádrže z dôvodu plánovanej údržby a kontroly vodnej stavby. Vypustenie je naplánované na 20.08.2018 a úplné napustenie na 27.08.2018. Z dôvodu vypustenia nádrže bude platiť na tomto rybárskom revíri zákaz lovu rýb a privlastňovania si rýb podľa § 20 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a to v čase od 20.08.2018 do 27.08.2018.

Ďakujeme za pochopenie!